לא עליך!

עצור
לא עליך!
משפחה של זוג + ילד רכשו דירת מגורים שערכה היה 1,000,000 ₪ ומכיוון שהונם העצמי (כולל עזרה מההורים) עמד על כ- 300,000 ₪ לוו מבנק משכנתאות סכום של כ- 700,000 ₪ בתנאי החזר התחלתיים של 2,800 ₪ שהיוו חלק סביר מהכנסתם בו יכלו לעמוד. הזוג סבר כי בהתאם להוצאותיהם כמשפחה בת 3 נפשות של כ- 7200 ₪ בחודש יוותר בידם מספיק כסף בכדי לעמוד בהחזר זה. (כ- 28% מההכנסה הכוללת). לאחר כארבע שנים, בהן גדלה המשפחה במזל טוב עקב הולדת ילד נוסף, עמד תשלום המשכנתא החודשי על כ-4000 ₪ ואז נקלעה המשפחה למצוקה! הזוג לא יכול עוד לעמוד בתשלומי המשכנתא! הוצאות המשפחה גדלו עקב הולדת הילד מ 7200 ₪ ל- 8000 ₪ לחודש כך שנותרה הכנסה לצורך משכנתא בסדר גודל של 2000 ₪ בעוד התשלום החודשי הנדרש הינו 4000 ₪ , דהיינו חוסר של 2000 ₪ מדי חודש! ואז לאחר התייעצות עם "יועץ כלכלי" שראו באחד מתכניות הטלוויזיה , החליטו למכור את הדירה , "לחסל" המשכנתא המעיקה ולעבור לשכר דירה.ואז הגיעה ההפתעה העצובה! הבנק הצליח למכור את הנכס בסכום של 910,000 ₪ (עקב מצב המחירים ודחיפות המכירה) וניכוי עלות הכונס , שכ"ט חוזה עו"ד וכו נותרו כ- 850,000 ₪ לתשלום בגין המשכנתא. אלא שסכום החוב העדכני של המשכנתא עמד לאחר הצמדה , ריבית ההלוואה, ריבית פיגורים ושכר טרחת עו"ד בנושא זה על כ- 860,000 ₪ כך נוצר מצב שגם לאחר מכירת הנכס נותר לזוג חוב לתשלום של 10,000 ₪. וזאת לאחר השקעה של כ- 300,000 ₪ מהון עצמי (וההורים) תשלומים שוטפים חודשים לאורך 4 שנים בערך כולל של כ- 163.000 ₪ הפסד של 463,000 ₪ והמשפחה ללא דירה !
לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך

ייעוץ משכנתא

מהי משכנתא                                                 

המילה משכנתא מכילה תוכה את המילה משכון, כלומר שימוש כעירבון בנכס לשם קבלת מימון / הלוואה.

משמעות הדבר הינה כי המלווה (בדר"כ בנק למשכנתאות ) מקבל זכות להגביל ביצוע מהלכים ופעולות של בעל הנכס לגבי הנכס (כמו לדוגמא: מכירתו, העברת בעלות עליו, הריסתו, שיפוצו וכו')

כמוכן ניתנת זכות למלווה לקבל את הנכס לשם מכירתו במקרה אי החזרי הלווה ע"י השוכר עפ"י תנאיה.   משכון נכסים לשם קבלת הלוואה מקובל גם במקרה של הלוואה לקניית רכבים, נכסים, השקעה בעסקים ובעצם לכל מטרה שתאושר ע"י המלווה.

בניגוד למצב במדינות שונות (כגון: ארה"ב), בישראל במקרה של אי עמידה בהחזרי הלוואה, גם לאחר מימוש הנכס ע"י המלווה, במידה ותיוותר לאחר המכירה יתרת חוב, היא לא תתבטל והלווה יהיה חייב להגיע להסדר תשלומים עד לפירעון מלא של ההלוואה.

 

במקרים רבים מופתעים בעלי משכנתא לגלות כי למרות ששילמו לאורך תקופה סכומי החזר ניכרים   מדי חודש וחודש לבנק, קרן החוב שלהם טפחה   בגלל ההצמדה למדד בשילוב עם החזר חודשי קטן יחסית.

לא רק זאת, אלא שמרבית המקרים נוצרת סיטואציה שבני הזוג נאלצים לשלם מידי חודש תשלומים הולכים וגדלים המהווים מעת לעת אחוז גדול יותר מהכנסתם החודשית, וגרוע מכך, חלק יחסי גדול יותר או בלתי אפשרי לתשלום מהכנסתם "הפנויה".

לדוגמא: של משפחה, זוג + ילד רכשו דירת מגורים בתנאי החזר התחלתיים של 2,800 ₪ שהיוו החזר בו יכלו לעמוד.
הזוג סבר כי בהתאם להוצאותיהם כמשפחה בת 3 נפשות של כ- 7200 ₪ בחודש יוותר בידם מספיק כסף בכדי לעמוד בהחזר זה. (כ- 28% מההכנסה הכוללת).
לאחר השקעה של כ- 300,000 ₪ מהון עצמי ותשלומים שוטפים חודשים לאורך 4 שנים בערך כולל של כ- 163.000 ₪

"זכו" להפסד של 463,000 ₪ 
והמשפחה ללא דירה !       לחץ כאן לתיאור המקרה   

האם ניתן היה לעשות זאת אחרת?    בוודאות כן! ייעוץ מקדים מקצועי וללא ניגוד אינטרסים היה יכול למנוע כניסה לעסקה או לבצעה באופן שונה הלוקח בחשבון את כל נתוני המשפחה ואת האפשרויות המתאימות עבורה תוך תכנון בראייה קדימה.

אז   מה ההבדל בין "ייעוץ" משכנתא בבנק, "יועץ פרטי" או ייעוץ בתאגיד ייעוץ פנסיוני מורשה?

 

דברים נוספים שחשוב לדעת על מחזור משכנתא

  • לעיתים   יש קנס על המשכנתא שממחזרים, הוא מתווסף לקרן ההלוואה ולכן חשוב לבדוק עלות מול תועלת לפני הביצוע.

בדיקה זו ראוי שתעשה ע"י חברת הייעוץ טרם החלטה על ביצוע מיחזור.

  • גם אם ההחזר החודשי לא קטן, במקרים רבים ניתן לפרוס אותו על פני תקופה קצרה יותר ולמעשה לחסוך אלפי שקלים.

רצוי לבצע התאמה עפ"י ניתוח צרכים עכשווי ועתידי של המשפחה למול יכולותיה ועתודותיה.

  • את המשכנתא הממוחזרת ניתן להקטין ע"י שימוש בכספים שניתן למשוך מגופים מוסדיים (חברות ביטוח, פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות ועוד )   הניתנים למשיכה עכשווית או במהלך "תחנות מתוכננות" במשכנתא ללא תשלום מס או קנוסות או בעלות שהינה קטנה משמעותית מעלות המשכנתא.

חשוב לבצע בדיקה זו רק ע"י מי שמוסמך לכך מטעם משרד האוצר כגון "תאגיד ייעוץ פנסיוני מורשה" ולבדוק כי סוג הרישיון הינו "ללא קבלת עמלות הפצה" מגופים מוסדיים.

הקטנת משכנתא ותשלומיה יחסכו לרוב גם בתשלומי ביטוח משכנתא המשולמים לאורך שנים רבות בפרמיות משתנות העולים באופן משמעותי עם השנים.

 

 
למי כדאי לבצע ייעוץ משכנתא

למי כדאי לבצע ייעוץ משכנתא

האם במשכנתא שלך קיימת שיתרתה מעל 250,000 ש"ח ותקופת ההחזר מעל 8 שנים * ההחזר החודשי הינו מעל 450 ש"ח לכל 100,000 ש"ח לאורך 20-25 שנה.* המשכנתא של מעל 70% מערך הנכס *ההחזר החודשי מעיק באופן שמקשה על ההתנהלות התקציבית* יתרת משכנתא כמעט ואינה יורדת * אם חל או צפוי שינוי כלכלי רצוי לפנות לפגישת הערכת תועלות מקדימה טרם החלטה על ביצוע ייעוץ משכנתא

 

  באפשרותכם ליצור קשר עם מוקד  ForSURE                                    

לשם בחינת אפשרות להוזלת והקטנת תשלומי משכנתא   

 

 

*
*
*
*
*נושא הפניה

                

  רצוי להוציא דוח יתרות לסילוק משכנתא און ליין דרך אתר הבנק .

במידה ולא נוח /אפשרי להלן, מספרי הטלפון של הבנקים השונים :

1.לאומי   6062 *

2. פועלים 2401 *

3. דיסקונט  2009 *

4.טפחות מזרחי 02-6215885

5.הבינלאומי 3533*

 

 

דוגמא להוזלת משכנתא 200,000 ש"ח

דוגמא להסתבכות משכנתא

משפחה, זוג + ילד רכשו דירת מגורים בתנאי החזר התחלתיים של 2,800 ₪ שהיוו החזר בו יכלו לעמוד. הזוג סבר כי בהתאם להוצאותיהם יוותר בידם מספיק כסף בכדי לעמוד בהחזר זה (כ- 28% מההכנסה הכוללת). לאחר השקעה של כ- 300,000 ₪ מהון עצמי ותשלומים שוטפים חודשים לאורך 4 שנים בערך כולל של כ- 163.000 ₪ "זכו" להפסד של 463,000 ₪ והמשפחה ללא דירה !

דוגמא למחזור משכנתא 700,000 ש"ח

למה ייעוץ משכנתא פורשור

ב"פורשור" הייעוץ מתבצע ע"י בעל רישיון יועץ פנסיוני תאגיד או יחיד מטעם האוצר ש במסגרת ייעוץ פנסיוני מפוקח וחייב לעמוד בכללי עבודה ומחויב לברר את כל נתוניו של הלקוח כולל כל מבנה הכנסותיו, נכסיו והתחייבויותיו, מורשה ויכול לאתר כספים בגופים מוסדיים ומתן המלצות לשינויים, פדיון וניוד דבר המביא לייעול הייעוץ והגברת הריווחיות של המחזור לעיתים בעשרות אלפי ₪ נוספים.

למי כדאי לבצע ייעוץ משכנתא

לפני פניה לביצוע ייעוץ משכנתאמומלץ לבדוק האם זו משכנתא ראשונה שלך והאם גובהה מעל 250,000 ש"ח * האם זו משכנתא קיימת שיתרתה מעל 250,000 ש"ח ותקופת ההחזר שנותרה מעל 8 שנים *האם ההחזר החודשי שלכם הינו מעל 450 ש"ח לכל 100,000 ש"ח שלוויתם במשכנתא לאורך 20-25 שנה.* האם בעבר (לפני 2012) לקחתם משכנתא של מעל 70% מערך הנכס ונעזרתם בחברת EMI *האם ההחזר החודשי שלכם מעיק עליכם באופן שמקשה על ההתנהלות התקציבית*האם אתם משלמים מידי חודש למשכנתא ורואים בדיווח השנתי שהיתרה כמעט ואינה יורדת/ אינה יורדת כלל או עולה.* האם חל שינוי או צפוי שיוני במצבכם הכלכלי ולפנות לפגישת הערכת תועלות מקדימה טרם החלטה על ביצוע ייעוץ משכנתא

מדדים ומושגים חשובים לייעוץ משכנתא

מדדים ועוגנים להלוואות ומשכנתאות

מסלולי משכנתאות אפשריים

נתונים לקבלת הלוואת משכנתא

בפני הבנק האפשרות לשקול האם, כיצד וכמה הלוואת משכנתא תינתן לכם. חשוב לדעת מראש את השיקולים העומדים בפני הבנק בהחלטה האם ואיזה הלוואת משכנתא תאושר לכם.

ריביות והצמדות משכנתא.

מושגים לתכנון משכנתא:ריביות , ריבית נומנילית,ריבית אפקטיבית,מדד מחירים לצרכן,מדד תשומות הבניה לייעוץ משכנתא

תנאים לאישור משכנתא

ההבדל בין יועץ משכנתא בבנק, פרטי או בחברת ייעוץ פנסיוני

ייעוץ משכנתא בחברת ייעוץ פנסיוני חייב היועץ לברר את כל נתוניו של הלקוח כולל כל מבנה הכנסותיו, נכסיו והתחייבויותיו, מורשה ויכול לאתר כספים בגופים מוסדיים ומתן המלצות לשינויים, פדיון וניוד,במסלול ייעוץ פנסיוני מתמשך, מתעדכנים הנתונים כל העת והחברה מחויבת בפגישות ועדכונים הלקוח באופן רצוף. מחוייב עפ"י החוק במסגרת החוזה להבטחת ניטרליות והעדר זיקה לגופים מוסדיים.ברישיון המאפשר קבלת עמלות הפצה – גילוי בהתאם

צור קשר


רוצה לשלם פחות?

בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל