לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
מה היא חוות דעת עד מומחה

עד מומחה הוא עד המביא לבית המשפט את מומחיותו בנושא הספציפי המופיע בתביעה משפטית.
בניגוד לעד רגיל, שעדותו מתמקדת בעובדות הידועות לו,
עד מומחה מתמקד במשמעות של העובדות שהוצגו לבית המשפט.
כל צד לדיון יכול להביא עד מומחה משלו, ולפעמים נשכרים שירותי המומחה על ידי השופט.

עד מומחה נדרש בתביעות המצריכות ידע מקצועי (להבדיל מידע משפטי),
כזה שאין לצפות מהשופט להתמודד אתו בכוחות עצמו. בתביעות העוסקות בנושאים רפואיים,
לדוגמא: מובא פעמים רבות עד מומחה שהוא רופא שהתמחה בתחום הרפואי הנדון.
בתביעות העוסקות בנושאי טכנולוגיה מובא מומחה טכני רלוונטי.

חוות דעת עד מומחה בתחום ייעוץ פנסיוני המוגשת בצורה מקצועית ומהימנה יכולה להטות את כף המאזנים במקרה תביעת ביטוח ועשויה למנוע הוצאות משפטיות גדולות ומיותרות בחלק ניכר של המקרים.

חוות הדעת של מומחים בעלי רישיון ייעוץ פנסיוני עשויה גם להביא למימוש זכויות המבוטח ללא תביעה משפטית בהתנהלות הוגנת ומכובדת מול נציגי חברת הביטוח או הגוף המבטח .


שכר טרחה בגין הגשת חוות דעת עד מומחה במתן שירותי ייעוץ פנסיוני מסוכמת ומשולמת מראש טרם הגשתה וללא התניה לתוצאתה המשפטית והמהותית, לסך זה נוספים דמי תשלום עבור כל הופעה בבימ"ש במידה ונדרש.
חוות דעת עד- מומחה שונה מחוות דעת מקצועית בנושא שאלה ספציפית הנשאלת ע"י לקוח.

לקבלת פרטים נוספים אודות הזמנת השירות לחץ כאן

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל