נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
חל שינוי בהוראות מס הכנסה לחישוב הפטור במקרה של הקטנת שכר שלא עקב צמצום משרה

חל שינוי בהוראות מס הכנסה לחישוב הפטור במקרה של הקטנת שכר שלא עקב צמצום משרה

 

 

1.      חל שינוי בהוראות מס הכנסה לחישוב הפטור במקרה של הקטנת שכר שלא עקב צמצום משרה.

    במקרה זה יחושב הפטור על כל תקופה בנפרד לפי השכר באותה תקופה.

      לדוגמה:

שכרו של עובד היה 10,000 ₪ במשך תקופה של 5 שנים.
בשלב מסוים הוקטן שכרו ל-8,000 ₪ (ללא צמצום בשעות העבודה) לתקופה של שנתיים.

על פי הנחיות מס הכנסה חישוב הפטור יתייחס לשכר של 10,000 ₪ לתקופה של 5 שנים ולשכר של 8,000₪ לתקופה של שנתיים. לעומת המצב שהיה קיים עד היום בו הפטור חושב לפי שכר אחרון של 8,000 ₪ לתקופה של 7 שנים.

ההטבה כמובן רלוונטית אם השכר לתקופות השונות הוא מעבר לתקרת השכר הפטור.

 

2.   על פי הוראות מס הכנסה, מבוטח שביקש רצף זכויות פיצויים חייב תוך שנה מיום פרישתו מהעבודה להודיע לחברת הביטוח על תחילת עבודתו אצל מעביד חדש שימשיך לשלם עבורו.

בתום השנה אם לא נמצא מעביד חדש שיקבל את בעלות הפוליסה, חייב המבוטח לפנות למס הכנסה על מנת לקבוע את הסכום הפטור והחייב.

בהעדר הוראות של מס הכנסה, נאלץ לנכות מס ללא פטור.

 

3.      חל שינוי בהוראות מס הכנסה לחרטה מרצף קצבה.

עד היום כל חרטה מרצף קצבה חייבה חרטה על כל הסכומים שיועדו לקצבה ולא ניתן היה להתייחס לחרטה רק על חלק מהסכומים גם אם רצה המבוטח למשוך חלק מכספי הפיצויים. על פי הוראות מס הכנסה החדשות ניתן לבצע חרטה מרצף קצבה גם מחלק מהסכומים. בכל חרטה נוספת יתחשבו בחרטה קודמת לצורך חישוב המס.

המשמעות היא שחרטה מרצף קצבה יכולה להיות גם על חלק מסכום הפיצויים ואינה מחייבת תשלום מס על יתרת הסכומים שלא נמשכו.

לדוגמה:

מבוטח עזב את העבודה וברשותו 100,000 ₪ פיצויים אותם ייעד לקצבה.

לאחר שנתיים מבקש המבוטח למשוך 20,000 ₪. עד היום חייב היה לשלם מס על כל ה-100,000 ₪ (משוערכים למועד המשיכה כולל רווחים) גם אם משך רק 20,000 ₪. מהיום ישלם מס רק על 20,000 ₪.

בבואו למשוך סכומים נוספים בגינה של אותה תקופת עבודה, תבוצע התחשבנות המס על כל הסכומים שנמשכו גם מהעבר (ההתחשבנות הכוללת רלוונטית רק אם יש פטור על הכספים המיועדים לקצבה).

 

4.      חל שינוי בהוראות לניכוי מס כאשר יש מספר משלמים (כמה קופות גמל).

עד היום, כאשר היתה חובת ניכוי מס וסכום הפיצויים היה משולם על ידי מספר קופות יכול היה המעביד לנכות את המס מהתשלום במזומן או להורות לאחת מקופות הגמל לנכות את מלוא המס וזאת על מנת שלא לפגוע בפוליסה.

על פי הוראות מס הכנסה, יוכל פקיד השומה בלבד בהתייעצות עם העובד להורות על ניכוי המס מקופה אחת או יותר (כל זאת בתנאי שניכוי המס מהקופה לא יהיה גבוה מאחוז המס המקסימלי לניכוי).

 על מנת שלא לפגוע בפוליסות קיימות, יש חשיבות לייעוץ שלכם לעובד.

 

 5.  חל שינוי בטפסי הדיווח על עזיבת עבודה. טופס 161 שונה ונוסף טופס חדש 161א' עבור בקשת העובד בעת העזיבה. ההנחיות המפורטות המתייחסות לטופס 161 נמצאות בהודעה שלנו למעביד שדוגמתו מצורפת להודעה זו. ברצוננו להדגיש כי מ-1.8.2006 אך ורק הוראות פקיד השומה או הוראות המעביד (במקרה שהתשלום הוא מקופה אחת והעובד בוחר באפשרות 1 בטופס 161 א') הן הקובעות להתחשבנות המס וחישובי הפטור והחייב אינם ניתנים לקביעה על ידי קופת הגמל.

 

6.    על פי הוראות מס הכנסה נוכל לשלם את סכום הפיצויים הפטור במקרה שהתשלום הוא מקופה אחת בלבד, והמבוטח בחר באפשרות 1 בטופס 161א' (הצהרת העובד) ובמידה והמעביד הורה לחברת הביטוח כמה מס לנכות.

טופס 161 וטופס 161א' וכל המסמכים הנלווים הנדרשים ישלחו למס הכנסה.

אנו נקבל העתק מטופס 161 והעתק מטופס 161א'. רק על סמך המסמכים ובמידה והם מלאים כנדרש נוכל לשלם למבוטח את כספי הפיצויים.

בכל מקרה אחר לא ניתן לשלם לעובד את סכום הפיצויים הפטור עד לקבלת אישור מס הכנסה לפטור, לחיוב במס או אישור לרצף קצבה.

כמו כן לא ניתן לשלם לעובד סכומים בחרטה מרצף זכויות או חרטה מרצף קצבה עד לאישור מס הכנסה.

 

7.    בקשת המבוטח חייבת להינתן על גבי טופס 161א' שהוצא על ידי מס הכנסה: תשלום המס כולל אפשרות של קבלת פטור מוגדל, אפשרות של רצף זכויות פיצויים או רצף קצבה או בקשה לקבלת קצבה).

בקשות על גבי טפסים שונים מטופס זה לא יאושרו על ידי מס הכנסה.

  

 

לתשומת ליבכם, כדי לשמור על הכיסוי הביטוחי, יש לדאוג להעביר הנחיות להמשך הפוליסות מייד עם עזיבת העבודה.

               

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל