לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך
חדשות ומאמרים בנושא יעוץ פנסיוני וביטוח
רווח מובטח

רווח מובטח

אצלנו תשלמו עבור חוות דעת רק במידה ויתברר במסגרת פגישת הערכת תועלות שתבוצע בתשלום נמוך כי חוות הדעת תמנע מכם הפסדים משמעותיים של כספים או פגיעה בחיסכון הפנסיוני בהקפים של עשרות אלפי שקלים לפחות ותקבלו הצעת מחיר בהתאם לעבודה הנדרשת והתחייבות להיקף ניטרול ההפסדים. במידה ויתברר כי לא נוכל להתחייב לתועלות אלה, תוחזר גם עלות הפגישה וגם במידה ולא נעמוד בהתחייבות שקיבלת יוחדזרו גם דמי עריכת חוות הדעת במלואם.
30/07/2019

אחריות המעסיק לבחירה הפנסיונית של העובדים: החלטת בג"צ

בראשון לינואר 2008 ניתן צו ההרחבה בעניין ביטוח פנסיוני במשק, המחייב את המעסיקים לבטח את העובדים בפנסיה מקיפה. צו זה קבע לראשונה את הזכאות של כלל העובדים במשק לפנסיה וחייב את המעסיקים להפריש לקרן פנסיה או קופת גמל עבורם, וכן חייב בהפרשה לקרן פיצויים. על הביטוח הפנסיוני עצמו להיות מקיף ולכלול כיסוי לפרישה, נכות ושארים. עוד קבע הצו כי העובד רשאי לבחור את הקרן או הקופה בה יתנהל החסכון שלו, וכאן התעוררה שאלה מהותית.

מדריכי תביעת תגמולי ביטוח חינם

כתבה עושות חשבון ערוץ 10 פברואר 2017

כתבת תחקיר ששודרה בערוץ 10 ,
לינוי וסיון עושות חשבון ובודקות מה קורה עם ביטוחי הבריאות, קופות החולים ועבור מה אנו משלמים,
האם אנו באמת צריכים את כל ביטוחי הבריאות שמוכרים לנו.
מה שווים הביטוחים והאם באמת ישלמו לכם ומה באמת נקבל מהם כאשר נזדקק להם.
דני טל משמש כיועץ מומחה לביטוחי בריאות בתאגיד ייעוץ ביטוחי ופנסיוני "פורשור מומחים" עונה לשאלות הצופים לאחר התכנית. פברואר 2017

חוק פנסיה חובה על עצמאיים

החובה שחלה על העצמאיים על פי חוק פנסיה החדש. על י חל החוק, מהי החובה להפרשות עצמאי, הטבות ביטוח לאומי בהפקדות עצמאי

טריק רופאי הביטוח: המבוטחת סיעודית אבל מתפקדת כמו פנתר

המבוטחת בת 78 הפכה סיעודית.
חברת הביטוח שלחה רופא מטעמה מצויד בטופס "בדיקת רופא תפקודית".
בחלקו הראשון של הטופס רשם הרופא את כל מגבלותיה של המבוטחת. מגבלות אלה העידו באופן חד משמעי כי המבוטחת סיעודית.
אולם, בחלקו האחרון של הטופס, בפרק המסקנות, רשם הרופא כי המבוטחת מסוגלת לבצע באופן עצמאי את כל פעולות היומיום.
למבוטחת לא נותרה ברירה אלא לפנות לעזרת מערכת המשפט.
האם הרשם הבכיר צחי אלמוג, מבית משפט השלום בהרצליה, יבחין כי למרות מסקנת הרופא שהמבוטחת אינה סיעודית הרי ממצאיו מעידים כאלף עדים שהמבוטחת סיעודית?

צרפתם ילד לביטוח המשפחתי? זה עלול לעלות לכם כסף רב

הפקדות לקרנות השתלמות עד סוף השנה המניבות הטבת/ החזר מס 2015

הקטנת הטבות מס לשכירים ועצמאיים 2016

טיפים 1 2015

טיפים 1 2015

הטבות מס בהפרשות ייעוץ פנסיוני שנת 2015 בהפקדות לקרנות השתלמות

שיעור בביטוח: איך מטרטרים קשישה סיעודית

מצבה הבריאותי של המבוטחת התדרדר. היא חדלה לתקשר עם הסובבים אותה, רותקה למיטתה ונעזרה במטפלת צמודה 24 שעות ביממה. המצב היה כה חמור, עד שבתה נאלצה להכניס לדירה מנוף ייעודי כדי להעביר את אמה ממקום למקום בתוך הדירה.
הבת המציאה למבטחת הסיעודית כל אישור אפשרי ועוד שלוש חוות דעת רפואיות. כל אלה העידו באופן חד משמעית שהמבוטחת במצב סיעודי.אולם נציגי חברת הביטוח דרשו לקבל חוות דעת נוספת, רביעית במספר ומיותרת.
גם זו הומצאה. האם המבוטחת זכאית להחזר עלות חוות הדעת המיותרת? הרשמת הבכירה סיגל אלבו, מבית משפט לתביעות קטנות בירושלים, דנה בשאלה.

עמדת ממונה: תשלום גוף מוסדי לבעל רישיון

עקב מספר פניות שהופנו לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נבחנו לאחרונה מספר חוזים של גופים מוסדיים עם בעלי רישיון, ונמצא כי גופים מוסדיים נוהגים לשלם לבעלי רישיון (ייעוץ ושיווק פנסיוני)דמי עמילות שנגזרים מדמי הניהול שמשלם העמית או המבוטח. בהתאם לחוזים אלה, דמי העמילות שישולמו לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר ככל שדמי הניהול שישלם הלקוח יהיו גבוהים יותר

התייחסות לטיוטה - לעוסקים בייעוץ ביטוח אישי ומשפחתי בנושא ביטוח בריאות פרט

בשינויים דוגמת התפתחויות של טכנולוגיות רפואיות, שינויים בקצב אינפלציה רפואית, שינויים ברמות תחלואה או בתוחלת החיים ושינויים בהיקף השירותים הניתנים במערכת הבריאות הציבורית או בשירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים. אופיו הדינמי של השוק מצריך עדכון של תנאי תכניות הביטוח והתאמה של דמי הביטוח מעת לעת.

אולם, תכניות הביטוח מסוג פרט המשווקות כיום נערכות לטווח ארוך, כאשר תנאי התכנית שיהיו תקפים לאורך תקופת הביטוח נקבעים במועד כריתת החוזה, ובהתאם לכך נקבעים גם דמי הביטוח. חברות ביטוח משווקות תכניות ביטוח אלו עם התחייבות לדמי ביטוח, והן מתמחרות אותן תוך לקיחת מרווחי תמחור בעת חישוב דמי הביטוח לראשונה, כך שהם יספיקו במקרה של צורך בעדכון עתידי בהנחות המשפיעות על התמחור.

שיווק תכנית לביטוח בריאות פרט שתנאיה ודמי הביטוח בה קבועים לאורך כל תקופת הביטוח מוביל לשתי בעיות:

אזהרה מפני השקעה בקרנות נדל"ן לא מפוקחות במסקנות ייעוץ פנסיוני

חלק מהציבור הנמצא כעת בתקופה של אי-ודאות. חשוף לעיתים לפרסומים המבטיחים תשואות גבוהות ולא ריאליות, הן בהשקעות בארץ והן בחו"ל.

אחת האופציות המוצעת לציבור הינה השקעה בנכס נדל"ני בחו"ל תוך הבטחה להכנסה קבועה משכ"ד ואפילו תוך הצגת חוזה שכירות קיים ומשולם לתקופה של בין שנה לשלוש שנים.לעיתים, מדובר ב"טריק" הגובל לכאורה באי-הגינות, כאשר אמנם קיים חוזה שכ"ד תקף ומשולם, אך בפועל החוזה הינו על סכומים שאינם ריאליים עוד ולאחר תום תקופת החוזה , יגלה המשקיע כי לא ניתן להמשיך ולקבל תשואה דומה ואפילו קרובה לזו שהוצגה בפניו. במהלך ייעוץ פנסיוני מוצגות לעיתים אפשרויות השקעה שונות לאחר מיצוי מלא הטבות המס בתכניות פנסיוניות ורכישת כיסויים ביטוחיים ומומלצות לעיתים השקעות מניבות אשר לעיתים

דשבורד ויזואלי, אתר לבדיקת דמי ניהול או ייעוץ פנסיוני פיקס Forsure

ייעוץ פנסיוני מקצועי פיקס, אפליקציות תומכות ייעוץ פנסיוני - מעין "קשבורד" פיננסי או אתרים לבדיקת דמי ניהול בעיני חוק פיקוח על שרותים פיננסיים 2005

רשות ני"ע מזהירה מפני הסיכונים בהשקעות שאינן מפוקחות

לאור המקרים האחרונים בהם בוצעו לכאורה הונאות משקיעים תוך פגיעה משמעותית בנכסיהם הפיננסיים החליטה הרשות לניירות ערך לפרסם אזהרה לציבור בנושא: מהות והסיבה לאזהרה שפורסמה משום מה רק עתה הינה כנראה משום שבעת האחרונה חל גידול במספר הפרסומים הפונים לציבור בהצעות לביצוע השקעות נושאות תשואה. חלקם נעשים באמצעות האינטרנט וחלקם באמצעים שיווקיים אחרים. נראה שהתופעה הזו התגברה על רקע מצב הריבית הנמוכה המביאה משקיעים לנסות ולאתר אפיקי השקעה אחרים הנראים כהזדמנות פז, להלן הסיכונים העיקריים שסוכמו ע"י מומחים בתאגיד ייעוץ פנסיוני וכאלה שפורמו בהודעת הפרסום האמורה, אליהם צריך להיות הציבור מודע בקשר עם השקעות שאינן מפוקחות:

האם הציבור מוכן לשלם בגין ייעוץ פנסיוני

כמה סיכון יש בפנסיה שלך?

בעקבות ביטול פרסום האוצר של מידע אודות רמות הסיכון והיקפו בנכסי הציבור בנכסים פנסיוניים עולה השאלה מדוע נותרה חובת ראיון הלקוח בייעוץ פנסיוני בנושא רמת הסיכון הרצויה להשקפתו.

ייעוץ פנסיוני לאוכלוסיה ערבית.

בעוד למרבית האוכלוסייה היהודית במדינה קיים ביטוח פנסיוני בהיקף כזה או אחר וביטוח אישי ורפואי בהיקף בסיסי לפחות, סובלת האוכלוסייה הערבית מהעדר מודעות חיסכון פיננסי לטווח הארוך ומיגון משפחתי תקף. בשני המקרים המודעות לצורך בייעוץ פנסיוני ביטוחי בלתי תלוי נמוכה.

חברת הביטוח: מבוטח המאונן באוטו לא מבוטח

א' אונן במכונית. עוברת אורח שעברה במקום ראתה את המעשה והחלה לצעוק. א' שמע את צעקותיה ונמלט בנסיעה מהירה כי חשש שהמשטרה תגיע. באחד הצמתים, ביקש לבצע פניה ימינה. המהירות בה נהג הייתה מופרזת ביחס לתנאי הדרך. כך איבד את השליטה על המכונית. הפוליסה שלנו, המשיך נציג הביטוח להסביר, מכסה רק "נסיעה למטרה פרטית או חברתית" ואילו התאונה שעבר א' ארעה תוך המלטות מהמשטרה. "על כן אין מדובר בנסיעה למטרה פרטית או חברתית כפי שמכסה הפוליסה".

צור קשר


1-700-700-913

.

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל