לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
בנק הפועלים קיבל רישיון למתן ייעוץ פנסיוני

                                                                            20-01-2009

       בנק הפועלים קיבל רישיון למתן ייעוץ פנסיוני

 הרישיון לייעוץ פנסיוני ניתן לבנק שהינו הבנק העשירי שקיבל רישיון .
 שבשלושת החודשים האחרונים ניתנו רישיונות ייעוץ פנסיוני לבנק לאומי,
 לבנק ערבי-ישראלי ולחברת פורשור מומחים.

 

בעוד מספר שבועות יחל הבנק להעניק ייעוץ פנסיוני לשכירים ביישובי פריפריה,. 

 

בנק הפועלים קיבל ביום ד' השבוע רישיון לייעוץ פנסיוני ממשרד האוצר ובניגוד לחברת פורשור מומחים בע"מ שקיבלה את רישיון תאגיד הייעוץ לפני כ-3 חודשים , יקבל עמלות הפצה המותרות לו בחוק מהגופים הפנסיוניים עימם חתם חוזי הפצה.

 האישור לרישיון ניתן עקב השלמת  ההיערכות למתן השירותים ומכירת ההחזקות בקופות הגמל, כפי שהתחייב.

 
הבנק יחל להעניק ייעוץ פנסיוני לשכירים ביישובי פריפריה בעוד מספר שבועות, כשלב ביניים לקראת הרחבת הייעוץ בכל הארץ.

 

עפ"י מסקנות וועדת בכר  שהובילו לחקיקה (חלקית של המסקנות) במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 2005, יוכל להעניק ייעוץ פנסיוני עד מחצית שניה של שנת  2010. לעצמאים, הייעוץ  יופעל בשלב ראשון כניסוי רק בתשעה סניפים בכל אחד מאזורי הפעילות של בנק הפועלים ברחבי הארץ באמצעות  יועצי השקעות שהוכשרו כיועצים פנסיוניים.

 

 

מאמצע שנת  2006 ועד היום, קיבלו עשרה בנקים רשיון לעסוק בייעוץ פנסיוני. הבנקים שקיבלו רשיונות הם: אגוד, מזרחי-טפחות, דיסקונט, מרכנתיל דיסקונט, הבינלאומי, אוצר החייל, פועלי אגודת ישראל, לאומי (רשיון לייעוץ לשכירים בפריפריה ולעצמאים), ערבי-ישראלי (רשיון לייעוץ לשכירים בפריפריה ולעצמאים) ובנק הפועלים (רשיון לייעוץ לשכירים בפריפריה ולעצמאים) בין התאגידים שקיבלו רישיון ייעוץ פנסיוני בולטת בייחודה חברת פורשור מומחים שהינה תאגיד ייעוץ אשר בחר במסלול ייעוץ ללא קבלת עמלות הפצה מהגופים ברוח מסקנות וועדת בכר המקוריות אשר המלצתן הייתה כי למען אובייקטיביות מלאה ונאמנות טוטאלית ללקוח אין לאפשר לגוף הייעוץ זיקה כלשהיא לגופים אודותיהם הוא אמור לייעץ, הבדל מהותי נוסף הינו ייעוץ ביטוחי משפחתי ללא מכירת מוצרי ביטוח הניתן בתאגיד זה.

 

יש לציין כי הבנק יחל במתן ייעוץ פנסיוני גם לגבי מוצרי ביטוח החל מחודש אפריל 2009.

 

 פעילות הייעוץ הפנסיוני בבנק הפועלים מנוהלת על ידי אגף פנסיה, ביטוח וגמל, בראשות חיה חזקני, הפועל במסגרת החטיבה לנכסי לקוחות.

 

בעפ"י המפורסם, באגף הפיקוח על שוק ההון במשרד האוצר מדגישים כי קיימת חשיבות רבה להצטרפות בנק הפועלים לשוק הייעוץ הפנסיוני. מהלך זה צפוי, לדבריהם, להגביר את מידת הזמינות והנגישות של הציבור לשירות הייעוץ הפנסיוני ולסייע בהגברת מודעות הציבור לחשיבות החיסכון הפנסיוני בכלל.

 

לדברי דני טל מנכ"ל פורשור מומחים " יש חשיבות רבה לכניסת בנק הפועלים לייעוץ הפנסיוני בעיקר משום תקציבי הפרסום הנדיבים שעשויים להביא למודעות הציבור לצורך בייעוץ פנסיוני ביטוחי" ," בעקבות המודעות הגדלה, אנו צופים הן לפניה גדולה יותר של הציבור לייעוץ והן למגוון רמות ייעוץ המכוונות לקהלי מטרה שונים אשר יבחר את רמת הייעוץ הדרושה לו תוך מחקר מקדים אודות הכלים, המומחים ורמת האובייקטיביות אותה ילמד לאתר ככל שהתחרות תגבר.

 

 

ובמידה ומסיבה טכנית כגון התרשמות ממערכות ממוחשבות, שירות לקוחות וכו' יש צורך בביקור בבית ההשקעות או גוף כלשהוא יש להקפיד על אירוח מינימאלי , ללא מתנות או הטבות ולשם התעדכנות בלבד ולא לשם קיום דיונים של היועצים.

 

לדעת מנכ"ל פורשור מומחים אי הקפדה על כללי אתיקה חמורים והצמדות לקריטריונים חמורים ברוח וועדת בכר תוך ויתור על עמלות הפצה הינו הבסיס לקיומם גם של היועצים הפנסיונים העצמאיים  ותאגידי הייעוץ הפנסיוני הטוענים לבידול  מהמשווקים ומהיועצים  הבנקאיים ובידולם בעיני הציבור שגם כך מגיב בחשדנות רבה לגבי מגוון ההטבות שעלולים הגופים הפנסיוניים לכאורה להציע ליועצים מעבר לעמלות הפצה לשם הטיית הייעוץ.

 

 

צור קשר


1-700-700-913

.

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל