לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
86% אחוז מציבור השכירים אינם יודעים באיזה סוג השקעה מושקעים כספי החסכון הפנסיוני שלהם
86% אחוז מציבור השכירים אינם יודעים באיזה סוג השקעה מושקעים כספי החסכון הפנסיוני שלהם - איגרות חוב מניות או אפיקי השקעה חלופיים. כך עולה מסקר שביצעה המועצה לצרכנות באמצעות מכון הסקרים של גיאוקרטוגרפיה, ושפורסם באתר האינטרנט של המועצה לצרכנות.

54% מהצרכנים השכירים לא יכלו להעריך את גובה הקצבה החודשית שיקבלו בעת שיפרשו לפנסיה, ו-70% אינם יודעים אם החיסכון הפנסיוני שלהם כולל ביטוח למקרה פטירה - אחד המרכיבים העיקריים בתוכנית הפנסיונית.

בסקר נמצא עוד כי מעורבותם של הצרכנים בבחירת תוכנית הפנסיה שלהם נמוכה. ב-67.4% מהמקרים המעסיק הוא זה שבחר עבורם את תוכנית הפנסיה שלהם.

כמו כן 61% מהצרכנים השכירים דיווחו שלא קיבלו ייעוץ כלשהו, לעומת 30% שקיבלו ייעוץ מסוכן ביטוח או מיועץ פנסיוני. מדובר בייעוץ הכרחי בהרבה מקרים, עקב המורכבות של המוצר הפנסיוני.

באתר מצוין כי למרות החשיבות והחיוניות של החיסכון הפנסיוני, המודעות והידע של הצרכן לגבי החיסכון הפנסיוני  קטן. "החיסכון הפנסיוני הוא בדרך כלל, סכום הכסף הגדול ביותר שאנשים חוסכים במהלך חייהם.

"ההחלטה לגבי חיסכון פנסיוני היא החלטה משמעותית, שתקבע את עתיד החוסך בעת הפרישה ואת עתיד משפחתו במקרה של פטירה או אובדן כושר עבודה.  למדינה חשוב שהאזרחים ירכשו חיסכון פנסיוני, כדי שבשעת הצורך תהיה להם הכנסה סבירה לקיום בכבוד. לכן המדינה מעודדת את החיסכון הפנסיוני באמצעות הטבות מס שהיא מעניקה לחוסכים".

צור קשר


1-700-700-913

.

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל