נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
הממונה על שוק ההון הטיל קנסות על חברות שירביט, איילון וכלל בשל הפרת הוראות שונות במסגרת פעילותן

הממונה על שוק ההון הטיל קנסות על חברות שירביט, איילון וכלל בשל הפרת הוראות שונות במסגרת פעילותן

 

שירביט חברה לביטוח בע"מ, איילון חברה לביטוח בע"מ וכלל גמל בע"מ נקנסו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון על הפרת הוראות שונות במסגרת פעילותן.

 

על שירביט חברה לביטוח בע"מ הוטל קנס אזרחי בסך 484,800 ש"ח בשל הנהגת תכניות ביטוח ללא היתר מאת המפקח על הביטוח, כפי שנדרש בחוק. בנוסף, הוטל על החברה עיצום כספי בסך של 5,400 ש"ח בשל איחור בהגשת דו"ח כספי (מאזן רבעוני).

 

על איילון חברה לביטוח בע"מ הוטל קנס אזרחי בסך 323,000 ש"ח בשל פעילות בניגוד להחלטות ועדת השקעות, העדר מעקב ופיקוח פעיל של ועדת ההשקעות אחר יישום החלטותיה ותיעוד לא תקין של ישיבות והחלטות ועדת ההשקעות. נוסף על כך, הוטל על איילון חברה לביטוח עיצום כספי בסך 37,500 ש"ח כיוון שלא שלחה דיווח שנתי למבוטחים בביטוח סיעודי בעלי פוליסות מסולקות (פוליסות שהמבוטח הפסיק לשלם בגינן אך הן עדיין מזכות אותו בזכויות ביטוחיות בגין תשלומים ששילם בעבר), בניגוד להוראת המפקח על הביטוח.                   

 

על כלל גמל בע"מ הוטל עיצום כספי בסך 118,800 ש"ח בשל איחורה במתן מענה לממונה על שוק ההון, במסגרת בירור תלונות שהוגשו ליחידה לפניות הציבור באגף שוק ההון לגבי פעילותה של החברה.

 

 

צור קשר


1-700-700-913

.

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל