לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
כיצד תנהג לו קבלת מכתב תביעה כזה?

 

 

בבית משפט השלום                                                                                                       ת.א.  08/

בנהריה                                                                                                                                                                       

                                                                                                                       

התובעים:         1.  ישראלי שלום ז"ל  (ע"י שאריו)

                        2. ישראלי שלומית

                         

ע"י ב"כ עוה"ד ישראלי טרח

מרח' שלומסקי 2, ת.ד. 7000 , תל-שלום 88210

טלפון: 03-556789 פקס: 03-9055555

 

-   נ   ג   ד   -

 

 

הנתבעים:         1. חברי ועד עובדים ומנהלת משאבי אנוש -מפעל ....... בע"מ

                         מר ....................

                         גב' .......................

 

                        מרח' איילון3 ק. המפעל,מפעלי ישרא-אלון

                        _________________

 

 

מהות התביעה:  כספית  (חוזית, נזיקית)

 

 

סכום התביעה:  1,456,570.      ₪                            

 

כתב תביעה

 

1.       התובעים, אזרחי ישראל כתובתם כמפורט לעיל  יהיו מיוצגים בתביעה דנן ע"י ב"כ כמפורט לעיל וכתובת משרדו תהא כתובתם לצורך המצאת כתבי-בי דין בתביעה.

 

2.       הנתבעים הינם יו"ר וחברי ועד עובדים ומייצגים של התובעים בחברת ישראאלון , כתובתה כמפורט לעיל, ועיסוקה חברה קבלנית לעבודות בנין יזמות ועבודות תשתית.

 

3.       ביום 21/06/2010 התקבל לידי הנתבעים מכתב מטעם חברת "פורשור מומחים בע"מ" בנושא זכויות עובדים לקבלת ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי שכלל מידע אודות האפשרות לקבלת ייעוץ מוזל בתאגיד יעוץ פנסיוני המאושר ע"י משרד האוצר.

 

4.       על פי המכתב ונספחיו, הובהרה לנתבעים חובתם המוסרית והחוקים בהעברת המידע לעובדים ולתובעים והנזק הכלכלי החמור העשוי להגרם לעובדים עקב הסתרת המידע מהם.

 

5.       חלק עיקרי במכתב כלל הנחיות החוק לגבי זכויות עובדים, איסור פרסום והצגת סוכן ביטוח/ מנהל הסדר כיועץ פנסיוני, עיקרי החוק (חוק פיקוח על שירותים פיננסיים התשס"ה 2005) וחובת הגילוי הנאות בפני העובד.

 

6.       הנתבעים נמנעו מהעברת המידע לתובעים עד יום הגשת תביעה זו.

 

7.       ביום 23/10/2010 מסרו הנתבעים לתובע מס 1 את כתובת ושם מנהל ההסדרים /סוכנות הביטוח המטפל בהסדר הפנסיות והביטוחים של עובדי החברה תוך ציון כי זוהי הכתובת לקבלת ייעוץ פנסיוני שהתבקש ע"י תובע מס. 1.

 

 

 

8.       במועד מסירת כתובת מנהל ההסדרים לתובע מס 1. לא טרחו הנתבעים להעביר לידיעתו של תובע מס.1 את עובדת קבלת המכתב האמור בסעיף 4 5 ו-6 ואת תוכנו.

 

9.       סמוך לאחר מועד קבלת הכתובת, פנו התובעים למנהל ההסדר  וביקשו ממנו כי יערוך עבורם ייעוץ פנסיוני  ויסקור את ליקויי תוכניות הביטוח והפנסיה ו/או אי ההתאמות הקיימים בתוכניות אלה לשם מקסום החיסכון ווידוא הביטחון המפשחתי בעת אירוע ביטוחי.

 

10.     ואכן, ביום 01/11/10 ערך מנהל ההסדר בדיקה לתוכנית ביטוח ופנסיה ותוצאות סקירתו צויינו בחוו"ד אשר פירטה את אי ההתאמות ודרכים לתיקונם (להלן:"חוו"ד הראשונה").

 

11.     סמוך לאחר קבלת חוו"ד שינו התובעים את תוכניות הביטוח והפנסיה עפ"המלצותיה.

 

12.     הנתבעים הוליכו למעשה שולל את התובעים תוך הצגת מצגי שווא כאילו היתה סוכנות הביטוח/מנהלי ההסדר גוף ייעוץ פנסיוני כחוק -  מצגים שהתבררו למצער כלא נכונים ורחוקים מהמציאות עד כדי העובדה כי סוכנות הביטוח הינה בבעלות חברת ביטוח.

 

13.     בעקבות מקרה מחלה ממושכת של התובע ז"ל, נגרמו לתובעים נזקים כלכליים עצומים אשר הובילו לאי יכולת התמודדות ורכישת המענה הרפואי שנדרש לתובע מס 1 אשר לאסונם של תובעת מס. 2 וילדיה , בעקבות כך הובילו למותו לאחר מכן בטרם עת ולהתדדרות המצב הכלכלי ביתם באופן בלתי הפיך.

 

14.     התובעים יטענו כי הנתבעים הפרו את חובתם המוסרית והשילוחית כמייצגים וחברי ועד עובדים של התובע מס. 1. , גרמו ברשלנותם לפגיעה בתוכניות הביטוח והפנסיה של התובעים ועליהם לפצות את התובעים בגין כל נזקיהם וכפי שיפורטו להלן.

 

15.     התובעים יוסיפו ויטענו כי הנתבעים, במעשיהם ו/או במחדליהם הפרו חובות חקוקות, לרבות החובות החקוקות המפורטות בחוק פיקוח על שירותים פיננסייים התשס"ה 2005 (פרק עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני, ועקב הפרתם נגרמו לתובעים נזקיםהמפורטים בחוו"ד שצורפו, ועל כן חייבים הנתבעים לפצות את התובעים בגין כל נזקיהם כמפורט בכתב התביעה.

 

16.     עוד ולחלופין יטענו התובעים כי הנתבעים התרשלו בתפקידם, התרשלותם מתבטאת בין השאר בכך שהם ו/או מי מטעמם לא נקטו בכל האמצעים הדרושים לשם מניעת הנזק מהעובדים בחברה והתובעים למרות שלא נזקקו לשום אמצעים כלכליים או אחרים לשם בעברת המידע הנדרש לתובעים.

 

17.     התובעים יוסיפו ויטענו כי הנתבעים היו חייבים לצפות מראש לכך שמעשים ו/או מחדלים ו/או מעשי ו/או מחדלי שלוחיהם הנ"ל יסבו לתובעים את הנזקים המפורטים בכתב התביעה דנן, ולפיכך עולים מעשי הנתבעת כדי התרשלות כמשמעות המונח בסעיף 35 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), ועליה לפצות את התובעים בגין כל נזקיהם המפורטים בכתב תביעה זה.

 

17.     התובעים יטענו כי בעקבות הנתנהגות הנתבעת כמפורט לעיל נגרמו ו/או ייגרמו להם הנזקים כדלקמן: .......

 

18.     התובעים יטענו כי לאור האמור ומפורט לעיל על הנתבעת לפצותם בסך של לפחות _______ אולם לצרכי ומשיקולי אגרה בלבד הם מעמידים את סכום תביעתם על סך של ________, והם שומרים לעצמם את הזכות לתקן את תביעתם בהמשך.

 

19.     לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית והמקומית  לדון בתביעה, בין השאר לאור סכומה, מהותה,כתובת הנתבעת ומיקום הדירה.

 

20.     אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להזמין את הנתבעת לדין ולחייבה לשלם לתובעים את סכום התביעה בסך של ________ והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל.

          כן מתבקש בימ"ש הנכבד לחייב את הנתבעת בהוצאות המשפט בתוספת שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כחוק והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פס"ד ועד התשלום בפועל.

                                                          .........                                                             

רוצה להעביר למעסיק שלך? ליו"ר ועד העובדים או למחלקת משאבי אנוש,
העתק את הקישור הבא ושלח אליו 
"כיצד תנהג במידה ותקבל תביעה כזו?" 

 

מעונין לקרוא אודות "ייעוץ פנסיוני -סודי ביותר"!

 

 אם אתם מבקשים למנוע  תביעת נזיקין אישית ממעסיק, חברי ועד עובדים או מנהלי משאבי אנוש, פנו אלינו או הפנו אלינו את נציגי ועד העובדים עוד היום וכן תדאגו לכם וליתר העובדים לממש זכויות בנושא ייעוץ פנסיוני, למקסם את החיסכון ולהבטיח פיצוי הולם בעת מחלה או תאונה!

אנו מצידנו נשמח לסייע לכם במימוש זכויות ולהציע לארגון ייעוץ פנסיוני מוזל ובתשלומים חודשיים נמוכים ונוחים.

צרו קשר  1-700-700-913                       

או פנו אלינו בטופס וצרפו שמות וכתובות דוא"ל חברי וועד העובדים/ מנהלי משאבי אנוש
עם בקשה להצעת הטבות והנחות או מידע נוסף לחברי הארגון!

                                   
*נושא
*תוכן ההודעה
שם הארגון
שם הנציג ליצירת קשר
כתובת דוא"ל של הנציג
מספר טלפון של הנציג
כתובת דואר של הנציג
*שם פרטי של הפונה
*שם משפחה של הפונה
*דואר אלקטרוני של הפונה
*מספר טלפון של הפונה

 

 

בהצלחה.

 

צור קשר


1-700-700-913

.

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל