נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
ייעוץ פנסיוני לאוכלוסיה ערבית.

ייעוץ פנסיוני לאוכלוסיה ערבית.

 

כמנכ"ל תאגיד ייעוץ פנסיוני הפוגש מאות לקוחות החרדים לגורל כספם ועתידם נקרה בידי ההזדמנות מדי פעם לפגוש לקוחות מהמגזר הערבי שפנו לקבל בעד בתחום הביטוח והחיסכון ארוך הטווח. אנשים מודרניים, אינטליגנטיים, מרביתם בעלי עסקים או מנהלים של עסקים המצויים בעולם המסחר, שוק ההון ובודאי בעלי כישורים של אבחנה במקרים של ניגוד אינטרסים, כקיצור – לא פריירים!

להפתעתי, אפילו הלקוחות הללו הביעו את משנתם בפני באופן שהעלה תמיהה. מרביתם סברו כי אין צורך למהר לחסוך כבר מגיל צעיר וכי רכישת ביטוח אישי כגון ביטוח בריאות וסיעוד הינה פעולה שאין בה הצדקה. מרבית הלקוחות לא יכלו להסביר כלל את דעתם זו ונראה היה כי היא נובעת מאי-אמון במערכת הבריאות הציבורית (ובביטוח השב"ן) ומהסתמכות על "ערבות הדדית" של בני המשפחה לצד הסתמכות על צבירת נכסים וכח השתכרות של הצעירים ב"ביטוח" למבוגרים, כשהתחושה נובעת בעיקר מאופן המגורים הרווח במגזר זה הדומה במידה מסוימת לקיבוץ.

ואכן עוד לפני התייחסות לנושא הייעוץ הפנסיוני ביטוחי האובייקטיבי בקרב אוכלוסיה זו, ניתן לראות פערים משמעותיים בין החוסכים לגמלאות בקרב האוכלוסייה היהודית לבין האוכלוסייה הערבית של עשרות אחוזים. בעוד למעלה משלושת רבעי מהאוכלוסייה היהודית (הותיקה) קיים חיסכון פנסיוני רק לשליש מהאוכלוסייה הערבית חיסכון כזה.

פער דומה עומד בין החוסכים באוכלוסיות השונות גם במקרה של שכירים הזכאים להפרשות לחיסכון פנסיוני ע"י מעסיקיהם.

בנושא הביטוח האישי כולל ביטוחים למקרה מוות, נכות, תאונות, בריאות וסיעוד קיים גם פער שאינו מפתיע של עשרות אחוזים ובעוד ללמעלה ממחיצת האוכלוסייה היהודית קיים ביטוח מעבר לקופת החולים והביטוח ה"משלים" , למעלה משני שליש מהאוכלוסייה הערבים לא קיים ביטוח כזה.

גם בקרב הפונים הערבים לקבלת ייעוץ פנסיוני או ביטוחי אובייקטיבי, למרות המודעות והנכונות לשלם עבור ייעוץ ע"י מי שאינו בניגוד אינטרסים ללקוח. ניכרת אי-נוחות רבה בביצוע מסקנות היועצים הפנסיוניים עקב צורך לשינוי תוכניות ולעיתים גם סוכן ביטוח שאינו משווק את התוכניות הדרושות למשפחה וזאת כנראה בגלל הקשר האישי ולעיתים המשפחתי לאותו סוכן.

ברוב המקרים נראה כי רכישת התוכניות המקוריות בוצעה ללא כל דיון, ללא הצגת צרכים ובעצם מי שהחליט בחר וביצע הינו סוכן הביטוח באופן בלעדי ללא כל החלטה משותפת עם הלקוחות. אגב. מציאות זו דומה גם בקרב הלקוחות היהודים שרכשו פוליסות ביטוח פרטיות בעקבות פעילות שיווקית ומכירתית של סוכני ומשווקי תוכניות.

אז איך זה שבכל אופן מתקשרים היקף חיסכון ורכישת ביטוח מועטים לרכישת שירותי ייעוץ פנסיוני?

יתכן שהתשובה הינה אחת. חשדנות ופחד מפני תשלומים ארוכים ומיותרים לאורך השנים והיעדר תחושת ביטחון בחברות וסוכני הביטוח. וכך מאותו הטעם נמנעים ולהאמין לסוכן בעודו מציע לרכוש תוכניות וכן חושדים בו ובחברות הביטוח במקרה ומשלמים מידי חודש תוכניות ביטוח ופנסיה.

ולכן, תפקיד היועץ הפנסיוני במקרה כזה הוא לא רק נטרול תשלומים מיותרים ושיפור תכניות פנסיוניות. אלא גם ביצוע ניתוח צרכים אמיתי למשפחה בנושא ביטוח אישי ובריאותי, הסבר מעמיק לגבי הצורך והגשת הנחיות מסודרות לביצוע המגנים הדרושים שאופן שימנע תשלומים מיותרים במהלך החיים ויוודא מענה אמיתי בעת אסון

צור קשר


1-700-700-913

.

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל