לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך
כמה סיכון יש בפנסיה שלך?

כמה סיכון יש בפנסיה שלך?

עפ"י החוק מחויב בעל רישיון ייעוץ פנסיוני לבדוק את מעגל חייו של הלקוח כל נכסיו, התחייבויותיו, הכנסותיו ושאיפותיו לצד ההשקפות שלו בנושאים שונים וביניהם רמת הסיכון או במילים אחרות עד כמה מבקש לנהל כספו בשוק ההון ואיזה תמהיל "מכשירים מסוכנים" מכסימאלי מבקש בכדי להגדיל מצד אחד חשיפה למניות ואפשרות הנבה של תשואה בתיקו הפנסיוני ומנגד שמירה על הקיים.

היועץ מצידו אמור לבצע ניתוח צרכים מעמיק ויסודי המתייחס לכל סימולציה של אירוע ביטוחי כזה או אחר בחייו והשפעתו על רמת החיים של המשפחה מתוך כוונה לתת מענה באופן כזה שמצד אחד ההשקעה בו תהיה פחותה ככל האפר ומצד שני המיגון יהיה בהיקף מתאים ותוקף בעת המקרה.

המקרה שסבירותו הינה הגבוהה ביותר הינו בעצם אי-אירוע ביטוחי! ויציאה לגמלאות לתקופה ארוכה ההולכת וגדלה ככל שמתארכת תוחלת החיים.

הערכות לתקופה זו הינה בחיסכון המהווה בסופו של יום "ביטוח נגד עוני או ירידה ברמת החיים" בתקופת הפנסיה.

חלק משמעותי כאמור הינו מסלול ההשקעה של כספי הלקוח והתאמתם להשקפותיו. לכן פרסם משרד האוצר באתריו : גמ נט, ביטוח נט ופנסיה נט מידע אודות היקף הסיכון והחשיפה ל"מכשירים מסוכנים" בתוכניות הביטוח, הפנסיה, קופות הגמל וההשתלמות אשר היה אמור לתת למבוטחים אפשרות לבדוק בכל עת את רמת הסיכון בה מנוהלים כספיהם בכל תכנית ותכנית.

נכון, אולי היה ראוי יותר לפרסם את מדיניות אותו מסלול השקעות ומגבלות מסלול זה לעומת מצב זמני וברגע נתון, כך שהחוסכים ויועציהם יקבלו כלי שיאפשר להם בחירת מסלול נכונה ולא מידע בדיעבד אודות אופן ניהול כספם בעבר. אבל בודאי ובודאי ההפתעה שבהחלטה להפסיק ולפרסם נתונים אלה וחסימת האתרים הנ"ל מפרסום מידע זה לרשות המבטחים והיועצים הפנסיוניים היתה לכל הדעות מפתיעה ואולי לכאורה יוצרת מצב בו ייעוץ פנסיוני מקצועי ואובייקטיבי יהפוך אפילו ללא חוקי מהטעם הפשוט של נתונים חסרים לבחירת המסלול ההשקעתי בכספי החיסכון הפנסיוני כאמור בהתאם להשקפת הלקוח וצרכיו.

ההסבר שנשמע בעקבות המהלך התמוה בהסברי מ. האוצר כלל טענה של מיון שלא שיקף בפועל את מיון המכשירים הפנסיוניים ומאפייניהם ואת רמת הסיכון האמיתי הכרוכה בהשקעה בהם.

לטענת חלק מהיועצים המומחים בתחום הייעוץ הפנסיוני ומנהלי תאגידי ייעוץ פנסיוני ראוי היה שבשנים האחרונות מאז המשבר העולמי שלימד באופן הקשה ביותר את הצורך בכך, שמשרד האוצר ישקיע בהקמת אתר בו יוכלו הן היועץ הפנסיוני והן לקוחותיו לקבל מידע אמיתי, אמין ומדיוק אודות המסלולים השונים שיאפשר השוואה נוחה ומהימנה של רמות הסיכון בין הקופות השונות.

יתכן שחוזקות משרד האוצר הינן בתיקון תקנות והוצאת חוזרים והנחיות לביצוע תהליכים כגון ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ואלי פשוט קל יותר לפרסם תקנות ולהפסיק פרסום נתונים מאשר להשקיע מחשבה ועבודה מקצועית בהקמת אפשרות נגישה למידע כזה.

בכל מקרה ברור כי כל מהלך שכזה מבורך ע"י חלק מהגורמים המובילים בשוק הגמל והפנסיה שימשיכו למכור לציבור סיסמאות של תשואות ונתוני עבר שבינם ובין החלטה מושכלת אין דבר וחצי דבר.

 

 

צור קשר


1-700-700-913

.

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל