נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות

דשבורד ויזואלי, אתר לבדיקת דמי ניהול או ייעוץ פנסיוני פיקס Forsure

ייעוץ פנסיוני מקצועי פיקס, אפליקציות תומכות ייעוץ פנסיוני - מעין "קשבורד" פיננסי או אתרים לבדיקת דמי ניהול בעיני חוק פיקוח על שרותים פיננסיים 2005

דשבורד ויזואלי, אתר לבדיקת דמי ניהול או ייעוץ פנסיוני פיקס Forsure

 

בשנה האחרונה אנו עדים למודעות הולכת וגדלה של מבוטחים וחוסכים בתוכניות פנסיוניות בנושא זכויות לבחירת תוכניות והאפשרויות להגדיל החסיכון הצבור וזכויות הפנסיה באמצעות ייעוץ בלתי מוטה, הוזלת עמלות ניהול, בחירת תוכניות ומסלולים מותאמים וביטול תשלומים מיותרים.

נכון הדבר גם לגבי מבוטחים שכירים, בעלי עסקים עצמאיים או בעלי שליטה בחברות.

המדינה מעניקה  הטבות מס משמעותיות לחוסכים לפנסיה וכן לאלה המבטחים עצמם ומשפחתם מפני אירועי אובדן השתכרות או חס ולחילה מות מפרנס וזאת במטרה להניע את האזרח לקחת לידיו את האחריות לעתידו לאחר היציאה לגמלאות ולהקטין את ההזדקקות לקצבאות מהמדינה במקרה חס וחלילה של אסון.

בעקבות פרסומים ומאמרים רבים שסקרו את ניגוד האינטרסים הקיים והתשלומים הרבים המעשירים חברות וסוכני הביטוח בהיעדר כלים וידע נדרש של הלקוח או עקב הימנעות מייעוץ פנסיוני בלתי מוטה, מאמרים בנושאים כגון "איך בוחרים ממי לקבל ייעוץ פנסיוני?" והמודעות לכך  שמרבית השכירים יזכו לפנסיה קטנה משמעותית מכפי שהייתה יכולה להצבר לזכותם לוא היו פועלים כהלכה בעודם צעירים. החלו רבים להתעניין ולחפש מזור בעולם סבוך זה.

על רקע הביקוש הוקמו אין ספור אתרי אינטרנט העוסקים בהכוונה לייעוץ פנסיוני מקצועי או בהדרכה כיצד לבחור בחרה בעלת רישיון תאגיד יועץ פנסיוני וכן אתרים שונים המציעים "קשבורד – לוח בקרה פיננסי" או שירותי בדיקת מיידית "פיקס" של דמי ניהול שתוכניות פנסיוניות.

לאתרים אלה חשיבות רבה בהעלאת המודעות והמושגים בעולם הפנסיה והביטוח אך פתרון "הזבנג וגמרנו" ה"פיקס" או ה"קשבורד" אינן עולים לכאורה בקנה אחד עם ההליך המקצועי והאחריות השילוחית בנושא זה ויתכן גם שההמלצות או המסקנות שעלול אדם לקבל בעקבות הסתייעות במכשירי "פלא" אלה, אינן מתאימות לאמור בחוק פיקוח על שירותים פיננסיים 2005 בו נקבע כי כל בדיקה או עיסוק או ייעוץ בנושא החיסכון לטווח ארוך של מבוטח במכשירים פיננסיים משמעותו עיסוק בייעוץ פנסיוני ומחייב רישוי והליך הקבועים בחוק.

הליך זה כולל חתימת חוזה ייעוץ פנסיוני מאושר משרד האוצר,הכרת המבוטח ומעגל חייו הכלכלי, בחינה מדוקדקת של כל האפשרויות העומדות בפניו ומתן המלצות מדויקות ומנומקות ברות יישום.

לעיתים עלולה המלצה של מעבר לתכנית אחרת או מיקוח על דמי ניהול להוביל לאבדן זכויות בלתי הפיך כגון זכויות לביטוח אובדן כושר עבודה מפעלי בתעריף סמלי שמשמעותו חסכון של מאות שקלים כל חודש והרבה מעבר לדלתא בין דמי הניהול המופחתים בין כה וכה ע"י הארגון לבין דמי ניהול "מוצעים" כאפשריים ע"י אתרים ואפליקציות בשיטת ה"פיקס" תוך פגיעה לעיתים בזכות לתשלומים ופיצוי גם במקרה מוות.

החשיבות והמשמעות של בחירת מכשיר פנסיוני מתאים במיחוד ללקוח, בחירת מסלול המיגון בתוכניות, פיזר הסיכונים באופן מושכל ובחינת תעריפי מיגון עדיפים עשויה למנוע תשלומי כפל ותשלומים מיותרים רבים העולים שבעתיים על הפרש בדמי הניהול אשר גם בהם יש לטפל באופן מקצועי ואחראי.

הנזק הגדול ביותר העשוי לנבוע מהסתייעות באתרים אלה בלבד מבלי לבצע הליך ייעוץ פנסיוני כאמור בחוק ע"י מומחים העוסקים במתן ייעוץ פנסיוני באופן שייקח בחשבון נתונים נוספים רבים אלה המצויים באתרים השונים בבואם להמליץ על אופן הפקדות הגולשים לקופות הגמל הוא הרגשה כי הגולש מוגן וטיפל "פורשור" בכל בעיות החיסכון הפנסיוני שלו.

הרגשת ביטחון מוטעית זו עלולה לעלות לחוסך באחוזים רבים מהחיסכון שלו ובקטסטרופה כלכלית בעת מקרה ביטוח במשפחתו.  

צור קשר


1-700-700-913

.

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל