לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך

הפקדות לקרנות השתלמות עד סוף השנה המניבות הטבת/ החזר מס 2015

הפקדות לקרנות השתלמות עד סוף השנה המניבות הטבת/ החזר מס

שכיר :   שכר מרבי ללא זקיפת מס במועד ההפקדה – 15,712[1] ₪ לחודש.  חלק מעביד – 7.5%. חלק עובד – לפחות 1/3 (מקובל 2.5%).  אך ניתן יותר!

עצמאי –בעל הכנסה מעסק/משלח-יד בלבד.  ניכוי בגובה הסכום שהופקד, לאחר הפחתה של 2.5% מ"הכנסה קובעת".   "הכנסה קובעת" – הכנסה מעסק/משלח-יד עד 263,000 ₪ לשנה.

תקרת הניכוי – 4.5% מ"הכנסה קובעת".תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס:

18,480 ₪ לשנה ללא כל קשר לגובה ההכנסה החייבת של היחיד מעסק/משלח-יד.

עצמאי + שכיר ניכוי בגובה הסכום שהופקד, לאחר הפחתה של 2.5% מ"סכום התקרה".

"סכום התקרה" – הנמוך מבין:  הכנסה מעסק/משלח-יד עד 263,000 ₪ לשנה./  263,000 ₪ בשנה בניכוי המשכורת שבשלה הופקדו סכומים בקרן השתלמות לשכירים.      תקרת הניכוי – 4.5% מ"סכום התקרה".

תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס:   צירוף התקרות של עצמאי ושכיר גם יחד.

2.     לבקשת אלה ש"פיספסו" את שידור התכנית החשובה בנושא הביטוחים בטלוויזיה

        מצ"ב קישור בלחיצה על התמונה. התרווחו לכם...התכנית ארוכה ומעשירה. 

צור קשר


1-700-700-913

.

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל