לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת

אחריות המעסיק לבחירה הפנסיונית של העובדים: החלטת בג"צ

אחריות המעסיק לבחירה הפנסיונית של העובדים: החלטת בג"צ

 

רקע: מה נשתנה מאז צו ההרחבה לביטוח פנסיוני

 

בראשון לינואר 2008 ניתן צו ההרחבה בעניין ביטוח פנסיוני במשק, המחייב את המעסיקים לבטח את העובדים בפנסיה מקיפה. צו זה קבע לראשונה את הזכאות של כלל העובדים במשק לפנסיה וחייב את המעסיקים להפריש לקרן פנסיה או קופת גמל עבורם, וכן חייב בהפרשה לקרן פיצויים. על הביטוח הפנסיוני עצמו להיות מקיף ולכלול כיסוי לפרישה, נכות ושארים. עוד קבע הצו כי העובד רשאי לבחור את הקרן או הקופה בה יתנהל החסכון שלו, וכאן התעוררה שאלה מהותית.

 

בעוד שבעבר, כאשר המסלול נבחר על ידי המעסיק היה על המעסיק להשלים חוסרים בביטוח, הרי שכעת זכו העובדים בחופש לבחור את הקופה והביטוח הפנסיוני עבורם. שאלת האחריות לתוכן הכיסוי שנבחר נותרה עד עתה פתוחה - מי אחראי למצב בו המסלול שבחר העובד אינו מכיל את הרכיבים הנדרשים?

 

העובדת שנותרה ללא כיסוי לאובדן כושר עבודה

 

עובדת שבחרה להצטרף לתכנית 'ביטוח מנהלים' חלתה ונקבעה לה נכות בשיעור 100%. בפנייתה אל חברת הביטוח לקבלת כספי אובדן כושר עבודה התברר לה כי הפוליסה בה היא בחרה אינה כוללת רכיב זה.

העובדת פנתה אל המעסיק אך זה לא הסכים לשלם לה כספים אלו, וכך מצאה עצמה העובדת פונה אל בית המשפט בדיון שהחל בבית הדין האיזורי לעבודה, עבר לבית הדין הארצי ומשם להכרעה תקדימית בבג"צ.

 

העובדת טענה טענות שונות ובין השאר טענה כי הובהר למנהלי המעסיק שלה שהמסלול אינו כולל ביטוח אובדן כושר עבודה. המעסיק מצידו טען כי העובדת בחרה בעצמה בין קרן פנסיה מקיפה לפוליסת ביטוח מנהלים שרכשה, והאחריות לבחירה זו מוטלת עליה שכן הביטוח שנרכש עומד בתנאי צו ההרחבה.

 

מי אחראי על בחירת מסלול ביטוח שאינו כולל רכיב נדרש?

 

בשורה התחתונה אישר בית המשפט העליון את פסיקת ביה"ד הארצי לעבודה המטיל את האחריות על העובדת, ועל העובדים ככלל, לבחירתם, וזו הסיבה שאנו כותבים מאמר זה - על מנת להזהיר ולהתריע עובדים שבחרו בחירות תמימות מבלי לדעת שהם עלולים להיות ניצבים בפני שוקת שבורה: לעיתים מקבלים אנשים "ייעוץ" ממי שאינו בעל רישיון ייעוץ מיוחד וכך עלולים לבחור במוצר שמתאים למשווק ולא בהכרח ללקוח. אנו מעניקים ייעוץ אובייקטיבי ונטול אינטרסים תחת רישיון מיוחד לשמש כתאגיד ייעוץ - רשיון האוסר מפורש לקיים קשר כלכלי כלשהו, ישיר או עקיף, עם גופי פנסיה וביטוח. המשמעות היא שההמלצה שלנו מקדמת את האינטרסים שלכם בלבד ולייעוץ שלנו יש יכולת למנוע טעויות יקרות מאוד - כפי שקרה לעובדת במקרה זה. 

 

בתי המשפט השונים שדנו אישרו כי החוק גובר על צו ההרחבה המתואר בפתיח. סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 מעניק לעובד את זכות הבחירה: עבורכם זה אומר שהוא מעביר אליכם את האחריות. החוק מדגיש במקביל את חשיבות הבחירה העצמאית: מה היה קורה לו היה המעסיק מסרב לבטח את העובדת בביטוח בו בחרה? החוק קובע כי זו עבירה פלילית. המחוקק העביר את הסמכות - והאחריות - אל העובדים.

 

מה קבע בג"צ?

 

בג"צ קבע כי "חוק הפיקוח וצו ההרחבה קובעים זכות לעובד וחופש בחירה מלא שלו לבחור את סוג המוצר הפנסיוני ... וכנגדם הוטלה חובה על המעביד לכבד את בחירתו של העובד", ובמילים פשוטות, עם העצמאות מגיעה אחריות - במקרה הזה אחריות של העובד לוודא כי בחר נכון ומולה חובת המעסיק לכבד את הבחירה.

 

"לעובד יש זכות כאמור לבחור בקרן פנסיה מקיפה הכוללת גם ביטוח נכות ושאירים… אך בכך אין כדי לשלול את זכותו של העובד להחליט ולהעדיף מוצר פנסיוני שאינו כולל ביטוח כאמור" כך קבע בימ"ש במילים ברורות [בגץ 2360/19 ‏הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' היועץ המשפטי לממשלה]

 

סוכן הביטוח, המעסיק ושאלת האחריות

 

בערכאה הראשונה קבע בית הדין האיזורי כי גם אם יש צדק בטענות העובדת נגד סוכן הביטוח וההסברים שקיבלה ממנו, לא ניתן להשליך מכך אחריות על המעסיק, וההגיון שבדבר נובע מחוסר היכולת להרחיב את גבולות האחריות של המעסיק גם אל הקשר בין עובדת לסוכן ביטוח - לא ניתן לחייב מעסיקים לבחון מערכת קשרים כזו. כאשר הגיע הדיון אל בית הדין הארצי כערכאה שנייה הוסיף פסק הדין כי חוק הייעוץ מעניק לעובדים את כל הכלים הדרושים לבחירה מושכלת וכי למעסיק אסור להתערב בניהול כספי הפנסיה של העובד כפי שאינו מתערב במה עושה עובד עם משכורתו.

 

מה המשמעות וממה להיזהר?

 

המשמעות היא כי גם לו היה המעסיק רוצה לשמור על אינטרס העובד והיה מסרב לבטחו במסלול ללא רכיב אובדן כושר עבודה הוא אינו יכול לעשות זאת שכן זו עבירה פלילית.

 

המשמעות עבור העובדת שהפכה נכה היא כי היא אינה זכאית לתגמולים בגין אובדן כושר עבודה לא מהמעסיק ולא מהחברה המנהלת את החיסכון.

 

זהו מצב שהיה נמנע בזכות ייעוץ מקצועי נכון, וכך מסייעת חוות הדעת המקיפה שלנו במגוון סוגיות מורכבות בהן עובדים הולכים לאיבוד. בחירת מסלול לחיסכון פנסיוני ובחירת רכיבים ביטוחיים הנם החלטות הרות גורל ועשויות להציל אתכם ברגע האמת. הבחירה במסלול הנה חשובה ומהותית - ולעיתים קריטית, זוהי בחירה אשר חייבת להתקבל לאחר ייעוץ פנסיוני מקיף ונייטראלי, הכולל אפיקים נוספים ובמסגרתו תוכלו להבין כל רכיב במסלול שלכם בביטחון.

 

 

 

צור קשר


1-700-700-913

.

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל