לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
מימוש זכויות מדריך-חינם !

מאמר זה נכתב ע"י עו"ד חיים קליר:
המדריך לתובעים תגמולי ביטוח                                                       

תאגידי הביטוח קיבלו מאת מדינתנו רישיון המעניק להם מעמד ויתרונות עסקיים שלא יסולאו בפז. תאגידי הביטוח מחזיקים ב- 30% מנכסי מגזר החיסכון החוזי כולו המסתכם ב- 460 מיליארד ש"ח, ועוד ידם נטויה, על רקע האישור שניתן להם לרכוש קרנות פנסיה וקופות גמל.

לא זו אף זו: חמישה תאגידי ביטוח בישראל מרכזים 95% מהפעילות בתחום ביטוח החיים וכ- 70% מהפעילות בתחום הביטוח הכללי. הגישה הרווחת כיום בעולם היא, שגופים המרכזים בידיהם כוח כלכלי מהווים סכנה ממשית לזכויות האדם. הגנת החיים, הגוף, הכבוד והרכוש מופקדת בידי השלטון. ההגנה הכלכלית לערכים אלה הופקדה בידי תאגידי ביטוח פרטיים. אולם בעוד השלטון נתון לפיקוח גופים מנהליים ומשפטיים מהירים ואפקטיביים (כמו הבג"צ), תאגידי הביטוח נעדרים פיקוח יעיל.
בית המשפט העליון התריע על כך, בהזכירו את הלקח המר של המדינה המתירנית במאה התשע עשרה. זו אפשרה למתי מעט לצבור כוח כלכלי העלול להשחית. תחת סיסמת חופש חוזים רחב, כמעט ללא מעורבות של המדינה, התפתחו עושק ועוול, ניצול, עוני ופיגור עמוק ורחב.

דווקא בתנאים של שוק חופשי, קבע בית המשפט העליון, נדרשת המדינה להגן על חלשים. בשוק הביטוח אין הגנה שכזו. תאגידי הביטוח השכילו לפתח מנגנונים שכל כולם נועדו לדחות תביעות מבוטחים. לרשותו של המבוטח אין יועצים, שמאים, חוקרים, מומחים וייעוץ משפטי צמוד. המבוטחים והנפגעים נאלצים לכתת את רגליהם שנים רבות וארוכות מחוץ ובין כותלי בית המשפט.
חלק מהשופטים, למרבה הצער, מתייחסים אל תאגידי הביטוח כאילו היו גופים פרטיים שמותר להם הכול, גם לנצל את שעתו הקשה של המבוטח ולהתעמר בו.

האתגר שלנו
משרדנו הציב לעצמו אתגר: לתת בידי ציבור המבוטחים מאגרי מידע וכלים להתמודדות עם המבטחים.
למטרה זו בנינו עבור ציבור המבוטחים, השופטים, עורכי הדין והמומחים בביטוח, את אתר האינטרנט של משרדנו בכתובת
http://www.kalir.co.il, אתר המכיל מידע שוטף ועדכני בתחום משפט הביטוח והנזיקין וכן ייעוץ משפטי מקוון.
למטרה זו הוצאנו את המדריך לנפגעי תאונות דרכים, אותו ניתן להוריד מאתר משרדנו, או לקבלו ישירות במשרדנו. גם המדריך המעודכן לתובעים תגמולי ביטוח נועד להציג בפניך את האמצעים והכלים העומדים לרשותך כדי לאלץ את תאגידי הביטוח לקיים את התחייבויותיהם ולשלם את המגיע לך.
מטרתנו היא לאפשר לך שיקום כלכלי מלא, ללא חסרון כיס. מנושאי המדריך:
- כיצד יש לנהוג מייד לאחר קרות מקרה הביטוח
- איך להגיב על הצעת חברת הביטוח ללכת לבדיקת פוליגרף
- האם חוקי להחתים את המבוטח על כתבי קבלה, ויתור, סילוק ושחרור או על גב המחאה
- מהן התשובות שחברת הביטוח חייבת לספק למבוטח שהגיש לה תביעה
- מהי מגבלת הזמן (ההתיישנות) להגשת תביעות ביטוח, ומה מאריך את תקופת ההתיישנות
- היכן, חוץ מאשר בפוליסה, רשומות זכויות המבוטח
- מהם הסעיפים והמגבלות בפוליסה שאין להם תוקף חוקי
- מה תוקפן של הנחיות והכרעות המפקח על הביטוח
- "אין פוליסה אין ביטוח" האם טענה נכונה או סתם קשקוש
- האם אי הפעלת אמצעי מיגון שוללת את זכויות המבוטח
- חוקיותו של סעיף בהצעת הביטוח המתנה את תוקף הביטוח בתשלום פרמיה ראשונה
- מבוטח שחטא, נהג ברשלנות רבתי, בפזיזות ובאי אכפתיות, האם עדיין זכאי לתגמולי ביטוח
- סייגים בפוליסה שחברת הביטוח לא הביאה לידיעת המבוטח - חובת היידוע והווידוא
- פסקי דין, חוקים, וחוות דעת המשמשים עזר בתביעת הביטוח
- הכנת החומר למשפט - מה להכין, עם מי וכיצד
- הגופים והרשויות שבידיהם מידע ומסמכים היכולים לעזור בתביעת ביטוח
- מהו בית המשפט שאליו יש לפנות ומהו ההליך הנכון 
- האם חברת הביטוח חייבת לתת לך את הדוחו"ת, החקירות והמסמכים שבידיה
- מתי יטיל בית המשפט סנקציות על חברת ביטוח ·טיפול בתביעות צד שלישי
- גובה האגרה בתביעת ביטוח על כל אלה ועל נושאים רבים אחרים תוכל למצוא במדריך לתובעים תגמולי ביטוח.

להזמנת המדריך מהדורה קודמת  ללא חיוב -נא לחץ כאן !        

(נא ציינו "אודה על משלוח המדריך ללא חיוב לכתובתי הרשומה מטה"    ונא צרפו בגוף ההודעה כתובת דואר עדכנית)

צור קשר


1-700-700-913

.

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל