לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
נפתח שלב התקיפה הקרקעית בנושא ניוד החסכון הפנסיוני

23 יולי 2006
נפתח שלב התקיפה הקרקעית בנושא ניוד החסכון הפנסיוני

המלחמה על זכויות האזרח בנושא החיסכון הפנסיוני נכנסה לשלב ההפגזות , נפתח המעבר בין פוליסות ביטוח החיים והניוד החופשי בביטוח הפנסיוני יוצא לדרך :

המפקח על הביטוח באוצר, ידין ענתבי , פרסם אתמול
( יום א') טיוטת תקנות המאפשרות  מעבר חופשי בין כל המסלולים, הפוליסות החברות והקרנות העוסקות  בביטוח הפנסיוני , הנפגעים – חברות הביטוח , סוכני הביטוח , המרוויחים – ציבור האזרחים והיועצים הפנסיוניים .

מאת דני טל 

 
רבות דובר לאחרונה אודות החקיקה במסגרת וועדת בכר , התקנות והחוקים שפורסמו ע"י המפקח על הביטוח מר ידין ענתבי ,אך לצערי הציבור הרחב אינו חשוף הן למידע בנושא הרפורמה בתחום הכשרת ורישוי סוכני הביטוח והן בנושא הפרדת ייעוץ הביטוח והפנסיה   מסוכני השיווק של מוצרים אלה , דהיינו הסוכנים .
במסגרת החוקים החדשים  ניתן לעבור מכל פוליסת ביטוח בחברה אחת לכל פוליסת ביטוח או קרן פנסיה  , בשלב זה פורסמו טיוטת התקנות וההערכה היא שהתקנות תכנסנה לתוקף בתחילת 2007.
חשוב לומר שהאוצר עקב העדפתו להפניית הציבור למסלולי חסכון המסדירים את נושא הפנסיה, מאפשר מעבר מכל פוליסה הונית לכל תכנית הונית או קיצבתית בחברה אחרת אך אינו מאפשר מעבר מתוכניות קיצבתיות
 ( פנסיה חודשית ) לתוכניות הוניות ( המאפשרות משיכת כל החסכון בגיל הפרישה ).
מהלך זה הינו בעל חשיבות עליונה שכן הוא סותם את הגולל על שנים רבות בהן פעלו חברות הביטוח כמונופול ובעצם לא אפשרו ללקוחות יכולת ממשית של מעבר בין המוצרים הביטוחים השונים.
האדם אשר יזם את המהלכים הנוכחיים היה המפקח הקודם בן –שלוש ובכך השאיר משימת היישום לממשיכו ענתבי אשר בהחלט ביטא על כל במה את  רחשי ליבו תכניותיו ומשימותיו  הברורות ביצירת הכלים המתאימים שיאפשרו מצד אחד אפשרות הניוד החופשי, אשר בעקבותיו  עלולות להיפגע חברות הביטוח בעולות המוצרים הנחותים יותר ובעלות התשואות הנמוכות יותר  ( ולכן עוד צפויה מלחמה מצדן בנושא זה ).
ומצד שני מתן ייעוץ אובייקטיבי לאחר הגדרת נאמנות ללקוח בעזרת יועצים אובייקטיבים ,
זאת לאחר שנקבעו בחוק הבדלים ברישוי המפרידים בין סוכני הביטוח  אשר לדעת האוצר לא היו מעולם " גורם אובייקטיבי אשר יבחן עבור הצרכן ..והאינטרס הכלכלי של הסוכן בשיווק מוצרי ביטוח שאינו עולה בקנה אחד עם טובת הצרכן"


היועצים האמורים להיות אובייקטיבים יתחלקו מעתה ליועצים פנסיונים במסגרת הבנקים אשר יוכלו לקבל עמלת הפצה מהגופים הפנסיונים  מצד אחד , ומצד שני ליועצים פנסיונים פרטיים וחברות ייעוץ אשר יוותרו על דמי ההפצה המותרים בחוק ותמורת תשלום מהלקוח בלבד יספקו ייעוץ אובייקטיבי מקצועי עם חובת נאמנות טוטאלית ללקוח ולא ליצרן .
אין ספק שציבור הסוכנים המשווקים  יהיה הצד הנפגע ישירות עקב הנהירה של הציבור לחברות הייעוץ והיועצים האובייקטיביים.
 לא עוד מכירה תחת מסווה של "ייעוץ" ולא עוד רכישה של מוצרים ביטוחיים תוך ניגוד אינטרסים ו"תקיעה" עם כיסויים ביטוחיים שלא בהכרח נחוצים לך , כפילויות ביטוח, שירות גרוע , תשואות נחותות ודמי ניהול גבוהים,

אלא, ייעוץ מקצועי אובייקטיבי , שירות חשוב כל-כך לחפצים לדאוג לעתידם הכלכלי והביטוחי .
יתכן מאד שבעתיד הקרוב נוכל לראות גם אסטרטגיה חדשה של  הסוכנים המשווקים שישכילו הבין שכללי המשחק שונו ולכן ימליצו  בפני לקוחותיהם על ייעוץ אובייקטיבי ע"י יועצים מוסמכים ויהנו  מאמון מחודש של הלקוחות תוך מילוי צרכיהם האמיתיים, הסרת האחריות ( והחשד לניגוד אינטרסים ) מכתפיהם  תוך  מתן שירות נאות.

שאלות ותשובות בנושא העברות הכספים והייעוץ :

האם רצוי להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלי?
הסיבות העיקריות לרצון להעביר כספים אלה עשויות להיות אי שביעות רצון מאופן ניהול הכספים או מהשירות שנותן הגוף המנהל או חוסר התאמה בין סוג המוצר הפנסיוני (קופת גמל, פוליסת ביטוח או קרן פנסיה) לבין צרכיו או העדפותיו של הלקוח.
בכל מקרה, לפני העברת כספים מומלץ לפנות לקבלת מיועץ פנסיוני בעל רישיון..

 מהם היתרונות במתן האפשרות להעברת החיסכון הפנסיוני בין המוצרים השונים?
היתרון שיוצרות האפשרות לנייד את החיסכון הפנסיוני הוא הרחבת אפשרויות הבחירה של הלקוח.
העברת החיסכון הפנסיוני בין סוגי המוצרים השונים מאפשרת ללקוח שחסך למשל  בקרן פנסיה לרכוש בגיל הפרישה פנסיה מובטחת בחברת ביטוח, או ללקוח שחסך במכשיר הוני (המקנה סכום חד פעמי בגיל פרישה) להמיר את החיסכון שלו לפנסיה חודשית.


 
 
איך אדע לאן כדאי לי לעבור?
ראשית, כאמור, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי בחברת ייעוץ או  יועץ פנסיוני לעזרה בקבלת את ההחלטה הנכונה.
כמוכן  קיימים מקורות נוספים לקבלת מידע כגון אתרי האינטרנט של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (
www.mof.gov.il). או חברות העסקות בייעוץ ביטוח (www.forsure.org


(האם ניתן להעביר את החיסכון הפנסיוני מכל מוצר פנסיוני לכל מוצר פנסיוני אחר?
בהחלט פרט למעבר מתוכנית קיצבתית ל- הונית וזאת משום הרצון לעודד הציבור לחסכון פנסיוני במסלול קצבתי , ניתן להעביר כספים בין פוליסות ביטוח לקצבה או קרן פנסיה  וכספים בין פוליסות ביטוח הוניות או קופת גמל, וכן ניתן להעביר כספים שנחסכו במכשיר הוני לקופה / ביטוח  קצבתי,
 האם המעבר ממוצר פנסיוני אחד לאחר כרוך בתשלום?
העברת כספי החיסכון הפנסיוני אינה כרוכה בתשלום כלשהו, כך שמי ששוקל להעביר כספים שצבר ממוצר חיסכון פנסיוני אחד לאחר, או מגוף מנהל אחד לאחר אינו צריך לקחת בחשבון שיקולים הנובעים מעלות המעבר עצמו.
 
האם קיימים  קנסות  משיכה בהעברת  החיסכון הפנסיוני ?
במעבר מקרן פנסיה או מקופת גמל הסכום המועבר שווה לסכום החיסכון שצברת עד אותו יום, כלומר אין הפחתה של כספי החיסכון עקב הבקשה להעברת כספים. במעבר מפוליסת ביטוח חברת הביטוח רשאית לנכות מהסכום המועבר קנס בהתאם לתנאי הפוליסה (קנסות משיכה (קבלת הכספים לפי ערכי פדיון) קיימים בחלק מפוליסות הביטוח).
 
כל כמה זמן ניתן להעביר מקופה לקופה  ?
בהתאם להוראות החדשות, ניתן להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני בכל עת. יחד עם זאת, יש לזכור כי כשמדובר במוצרי חיסכון פנסיוני מומלץ לבחון את ביצועי הגוף המנהל לאורך זמן.
 
מה צריך לעשות כדי להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלי?
המבקש  להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלו צריך לפנות לגוף המנהל החדש אליו הוא מעוניין לעבור ולבקש טופס בקשת העברה. הגוף המנהל החדש יבדוק אם הלקוח עומד בתנאים הנדרשים, ולאחר מכן יחתום כי הוא מתחייב בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את הכספים של הלקוח המבקש לעבור, וכי הוא מתחייב לשאת באחריות הביטוחית לגביו. הגוף המנהל הקודם יעביר את הכספים לגוף המנהל החדש תוך 15 ימי עסקים מהיום שהלקוח הגיש את טופס בקשת ההעברה או מהיום בו התקבלה ההפקדה הראשונה בגוף החדש, לפי המאוחר.


 
האם הגוף המנהל של המוצר אליו אני רוצה לעבור חייב לקבל אותי?
לא. כפי שקיים בהצטרפות רגילה, גם הצטרפות במסגרת העברת כספים דרושה הסכמת  הגוף המנהל. הגוף המנהל החדש זכאי לבדוק עמידה  בתנאי ההצטרפות. ורשאי לערוך חיתום.
 
  האם אני יכול להתחרט ולבטל בקשה להעברה ?
בהחלט, בכל עת, ניתן להגיש בקשת העברה חדשה ולחזור למוצר הפנסיוני ממנו עבר או לעבור לכל מוצר אחר, כרצונו (ובכפוף להסכמתו של הגוף החדש לקבל אותו)..
 האם המעביד שלי יכול להחליט להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלי למוצר או לגוף מנהל  אחר?
לא. רק  הלקוח עצמו יכול לחתום על טופס בקשה להעברת כספים.
 
אני עובד שכיר, האם אני צריך את הסכמת המעביד להעברת כספי החיסכון הפנסיוני שלי?
לא, הסכמת המעביד אינה נדרשת גם בעת העברת כספים לגוף או למוצר חדש. יחד עם זאת, במקרים מסוימים נדרשת הסכמת המעביד להעברת כספי החיסכון הפנסיוני שנצברו לפני שנת 2006. במקרים אלו, הגוף המנהל המעביר מחויב לפנות למעבידך הקודם ולבקש את הסכמתו להעברת הכספים. אם מעבידך הקודם לא יתנגד להעברת הכספים, הכספים יועברו תוך 60 יום.
 
תוך כמה זמן מהיום שבו חתמתי על טופס בקשת העברה עוברים הכספים בפועל?
הגוף המנהל הקודם יעביר את הכספים לגוף המנהל החדש תוך 15 ימי עסקים מיום הגשת טופס בקשת ההעברה על ידי הלקוח או מהמועד בו התקבלה בגוף החדש ההפקדה הראשונה, לפי המאוחר.
 
 מה קורה לכיסויים הביטוחיים שלי בתקופה שלפני העברת הכספים לגוף החדש?
המועד בו עוברת האחריות הביטוחית מהגוף המנהל הקודם לגוף החדש נקרא המועד הקובע. עבור מי שמפקיד כספים לחיסכון הפנסיוני באופן שוטף מדי חודש, המועד הקובע הוא מועד ההפקדה הראשונה לגוף החדש לאחר החתימה על טופס בקשת ההעברה. לעומת זאת, עבור מי שאינו מפקיד כספים באופן שוטף, המועד הקובע הוא מועד החתימה על טופס בקשת ההעברה. החל מהמועד הקובע אתה מבוטח בגוף החדש לכל דבר וענין, גם אם הכספים עדיין לא הועברו בפועל מהגוף המנהל הקודם לגוף המנהל החדש.
לפיכך, אתה מוגן למשך  ואין סכנה של "חשיפה " והישארות ללא ביטוח.
 
הגוף המנהל החדש יבדוק קודם כל האם אתה עומד בתנאי ההצטרפות, בדומה לבדיקה שהוא מבצע לגבי כל מצטרף חדש. לאחר מכן, אם החיסכון בגוף החדש כולל גם כיסויים ביטוחיים לנכות או מוות, הגוף החדש רשאי לערוך חיתום ואם יש צורך בכך לקבוע, בהתאם לתוצאות החיתום, סייגים לגבי הכיסויים הביטוחיים שלך. אם הגוף החדש החליט לקבוע סייגים עליו ללקוח אותם בטופס הגשת הבקשה להעברת כספים. מובן כי במידה והוחלט לקבוע לך סייגים אתה רשאי לבחור שלא לבצע את העברת הכספים, מבלי לפגוע בתנאים שלך בגוף הקודם.
 
האם גם פנסיונרים יכולים לעבור?
לא. מי שמקבל פנסיה חודשית, בין אם פנסיית זקנה ובין אם פנסיית נכות, אינו יכול להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלו

( שאלות ותשובות נוספות מתוך מכתב הבהרות של מרד האוצר
                                                         –ניתן למצוא באתר
WWW.FORSURE.ORG  )ׂ
 
 
 

מאמר זה נכתב ע"י דני טל מנכ"ל חברת פורשור מומחים בע"מ  לייעוץ ושדרוג פיננסי

צור קשר


1-700-700-913

.

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל