לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך
היהפוך כושי עורו..
מתוך מכתבו של דני טל, מנכ"ל פורשור מומחים למר יוסי מנור בעל סוכנות ביטוח ( בעבר נשיא לשכת סוכני ביטח) בעקבות מכתב האשמות למשרד האוצר בדבר פעילות חברת פורשור מומחים
"...כאדם העומד בראש גוף המייצג את סוכני הביטוח (ובעל סוכנות ביטוח בעצמו) על כל המשתמע מכך, קרי: הינך מייצג בעלי עניין מסחרי במכירת פוליסות ביטוח ללקוחותיהם (סוכני הביטוח), בעוד אני יועץ פנסיוני בעל רישיון, על כל המשתמע מכך, קרי: בעל עניין בהתאמת פוליסת הביטוח ללקוח, באופן אובייקטיבי וחסר פניות.."

 

          לכבוד:                                

          מר מנור יוסי                                             מבלי לפגוע בזכויות

             א.נ.,

                   הנדון: מכתבך מתאריך 25/10/07 בנושא פורשור מומחים בע"מ

 הופתעתי מאד לקבל העתק מכתבך שבנדון למשרד האוצר,כאדם העומד בראש גוף המייצג את סוכני הביטוח (ובעל סוכנות ביטוח בעצמו) על כל המשתמע מכך, קרי: הינך מייצג בעלי עניין מסחרי במכירת פוליסות ביטוח ללקוחותיהם (סוכני הביטוח),   בעוד אני יועץ פנסיוני בעל רישיון, על כל המשתמע מכך, קרי: בעל עניין בהתאמת פוליסת הביטוח ללקוח, באופן אובייקטיבי וחסר פניות.

 כמו כן, אין סוד הדבר, שאני מפרסם מאמרים לרוב בגנות הטעיית הציבור ע"י סוכנים משווקים שאינם מקפידים על הוראות החוק בדבר הגילוי הנאות וההפרדה בין השיווק לייעוץ, וייתכן שמכאן בא קצפך מר מנור כלפי חברת פורשור מומחים שבבעלותי ואולי גם כלפיי אישית.

 אני מקווה שהסיבה אינה מכתב  שקיבלת ממני – קודם לפנייתך למשרד האוצר - מכתב בנוגע לחוסר רצוני להימנות בין החברים בלשכת סוכני הביטוח משום היותי יועץ פנסיוני בלתי תלוי, בעל רישיון, ואינני עוסק בשיווק (מצ"ב).

 יחד עם זאת, מפאת הכבוד הרב אותו אני רוכש לך ולפעילות הלשכה אותה הנך מייצג, והכבוד שאני רוכש לסוכנים שכן עומדים בתקנות החוק ועוסקים במלאכת הקודש של ביטוח משפחות תוך שמירה על כללי עבודה נאותים,  ולמרות האמור לעיל, להלן התייחסותי העניינית להאשמות חסרות היסוד אשר במכתבך, (לנוחותך – אתייחס עפ"י הסדר המופיע בו):

 1.אתר אינטרנט הינם צורת מדיה פרסומית ככל מדיה אחרת ( רדיו, טלויזיה, עיתון וכו') ואינם יכולים "להכריז על עצמם דבר" , וביכולתם  רק להביא לידיעת הציבור מיידעים ופרסומים.

 כך גם אתר www.forsure.org  אינו ולא יכול "להכריז " על היותו יועץ פנסיוני, אלא אתר המרכז מידע אודות הייעוץ הפנסיוני וחברת פורשור המשמשת פלטפורמה טכנית (מערכות מחשוב , מאגר מידע,שירותי משרד וכו') למערכת מומחים העוסקים בייעוץ פנסיוני ובעלי רישיונות כדין כולל קישורים ליועצים פנסיוניים "מתחרים" שאין לי או לחברת פורשור שום קשר עימם. האתר כולל אזהרות מפורשות והנחיות לציבור כיצד להבדיל בין היועצים החוקיים לבין המתיימרים והמתחזים.

 2.         כידוע לך היטב, חברת פורשור  עמדה בתהליך בדיקה ארוך של משרד האוצר 
            במסגרתו הוגשו המסמכים וההצהרות כנדרש עפ"י חוק. במסגרת בדיקה זו נבדקה 
            כל אפשרות של זיקה בין החברה לגופים בעלי עינין ולא נמצאה מניעה למתן
            הרישיון.

   משום הקפדה על החוק "בקטנות כגדולות" אין החברה מצהירה על עצמה כתאגיד
   "ייעוץ פנסיוני"
טרם קבלת הרישיון וכל   ייעוץ  הניתן ע"י יועץ פנסיוני המפורסם 
    באתר הינו חוקי לחלוטין  וחתום ע"י היועץ כמגישו. ברור שכמרבית הנושאים בהם יש 
   להגיש בקשה לרישוי, יש להקים תחילה את החברה ואז    לאשר מתן הרישיון
לחברה 
    הקיימת
(לא ניתן, מבחינה הגיונית, לאשר גוף אשר טרם בא    לעולם!!).

 3.  יועץ פנסיוני רשאי לפרסם שירותיו בכל דרך שהיא ובלבד שיעמוד בדרישות החוק 
  בדבר היותו       בעל רישיון, מילוי מסמכי גילוי נאות , חוזה והגשת הייעוץ. התקנות
  בדבר ההפרדה בחוק בין    השיווק והייעוץ מודגשות להבלטה רבה לאורך ולרוחב כל
  האתר.

 4. השימוש במילים ייעוץ ביטוחי אובייקטיבי מותר בהחלט,כראוי ומומלץ שלעזרתו של  היועץ הביטוחי ולעזרת היועצים הפנסיוניים העצמאיים יעמדו בעלי מקצוע 
 מהשורה הראשונה בתחום מיסוי קופות גמל,ייעוץ השקעות, דיני עבודה ובתנאי  שברשותם רישיון לעיסוק האמור ואין להם זיקה ולמוצרים אודותיהם ימליצו, כרשום  במסמכי הגילוי הנאות עליהם חתום מגיש הייעוץ. 
בכל מקרה, אין מניעה בחוק  להסתייעות במומחים לשם מתן ייעוץ.

לגבי "החומה הסינית" כמנוסח במכתבך, אבקש להביע תרעומתי על ניסיון להציג נוהל עבודה תקין וראוי, שאני פועל על פיו, ואשר אומץ בחוק לדבר שאינו הולם: אכן קיימת 'חומה' כזו ביני לבין חלק מציבור הסוכנים אותם הינך מייצג מר מנור, כפי שכך יש לנהוג (וזוהי רוחו של החוק כאמור).

לטעמי, ראוי היה שתיתן דעתך לעבירות החמורות אותם חלק מסוכני הביטוח עוברים מידי יום, באשר הם אינם מבינים שחייבת להיות הפרדה בין שיווק לייעוץ, וזאת הן בפרסום בשימוש במילים ייעוץ ו- פנסיוני וניגזרותיהן והן אי המילוי הנאות של מסמכי גילוי נאות. יתרה על כן, לטעמי, ראוי היה שהחרד באשר ל"הבחנה בין היועץ לבין שאר הפעילויות"  יטרח ויעדכן ציבור הסוכנים אודות התקנות וחומרתן (בבחינת: טול קורה מבין עיניך).

ודאי קיבלת הרשימה המדגמית בלבד מתוך רשימה הנמצאת במשרדי,של אתרי 
אינטרנט בעלות סוכני וסוכניות ביטוח העוברים על החוק.

5.   בעברי, לאחר שמחלה קשה פקדה אותי, ולאור תובנותיי האישיות בעקבות ניסיוני האישי המר  עם סוכני ביטוח, עודדתי ההפרדה בין הייעוץ לשיווק; כוונתי לימים רבים עוד טרם החקיקה  הפורמלית בנושא. פעלתי בעניין זה, התיאור שנתתי למקצוע  החדש (אז, טרם החוק!!) היה "יועץ-ביטוח בלתי תלוי" ואכן כיום אנו עדים לפעילות המבורכת של משרד האוצר והעושים במלאכה זו, בדיוק   בכיוון שהלכתי בו אני מלכתחילה.

6.  לגבי הטפסים אודותם הינך מלין מאתר חברת פורשור אבקש לציין, כי חבל שלא טרחת לדייק (בלשון המעטה). הטפסים המדוברים אינם אלא טפסים פורמליים לצורך קביעת פגישה או בקשה לקשר טלפוני. חלק מהאוכלוסייה הפונה לקבלת שירותיי הינה אוכלוסיה מבוגרת, שאינה מיומנת במשלוח דואר אלקטרוני. לפיכך, אנו מאפשרים פנייה טלפונית לצורך מילוי  טופס בו מבקש הפונה לקבוע פגישת ייעוץ. אין מדובר בטופס על גביו ניתן הייעוץ כמובן!! אין שום  פעילות טלפנים או כל דבר כיוצא בזה!! 

 "הטלפנים" ו"נציגי המכירות" "ללא  רישיונות" הינם מושגים, אשר לצערי באים מעולמם של סוכני הביטוח. אלה מושגים שזרים לי ואני מתנגד להם אישית בכל תוקף כאמור, וגם לאורכו ולרוחבו של האתר. בכל מקרה, הייעוץ ניתן ע"י יועצים בעלי רישיון בלבד.

  *ראה הערה בנושא זה בתחתית העמוד

 7. החוק אודות הייעוץ הפנסיוני מדבר על ייעוץ לפרט וזו הפעילות שלי בלבד: יש מידע לעובדים בארגונים בדבר זכותם להתייעץ. בחוק אין מניעה לייעץ למעסיק, אך אינני עוסק בכך. לא ברורה לי טרוניתך בהקשר זה.

 8.במענה לסעיפים 7 ו-8 אשיב: ראשית, בחוק אין מניעה כזו. שנית, נאות וראוי שגם בתחום זה יינתן ייעוץ אובייקטיבי ללא זיקה, כפי שמבוצע על ידי. שלישית, בכל הענווה הראויה, לדעתי בין המהלכים המבורכים של אגף הפיקוח אנו צפויים לחקיקה דומה המסדירה גם תחום זה.

 9. במענה לסע' 9: אכן טעות סופר שתוקנה (המילה "יועצים" למילה "מומחים", שהוא שמה הנכון  של חברת פורשור).

 10.  ההטבות אינן מטעמנו, אינן מיועדות ללקוחותינו, אינן מתחום שוק ההון, אלא הטבות הניתנות מגולשים באתר לגולשים אחרים באתר (מעין פורום הטבות) בגון טיפול שיאצו או הפקת שיר  במתנה וכדומה ואינן מותנות בכל דרך שהיא או קשורות בייעוץ.

 לסיכום, נראה לי שנאות היה מבחינתך , מכל הסיבות שפורטו בפתח מכתבי, להקים קשר עימי ולבחון את טיב השירותים אותם הנני מציע כחוק, טרם שבחרת להתקיף דווקא אותי, בהיותי לוחם מידי יום בעוולות והנזקים אשר גורם חלק מקהל בוחריך (סוכני הביטוח) לציבור הרחב.

 לשם בדיקה שכזו אסכים שתודיע  ללקוחותיך על הסכמתי לתעריף מוזל ב- 50%  לבדיקת תקינות תיק ביטוחיהם , במידה ותחליט להודיע על הטבה זו אשמח להודיעך על מספר הבדיקות אותם אוכל לאפשר בתנאים אלו והמועדים לבדיקות.

 אין במכתב זה לפגוע בזכויותיי ו/או זכויות חברת פורשור לנקיטת צעדים במטרה לבירור הכוונות העומדות מאחורי משלוח מכתבך (אשר אני מקווה שאמנם נעשה בתום לב ) ו/או נקיטת מהלכים משפטיים במקרה שיתבררו כחוסר תום לב ו/או במידה ונמצא יש בפניה פגיעה והוצאת לשון הרע, וכך הנחתי את יועציי המשפטיים.

בכבוד רב, דני טל בעל רישיון  יועץ פנסיוני מוסמך מטעם משרד האוצר מורשה להגשת חוות דעת עד-מומחה בבימ"ש 
מנכ"ל חברת פורשור מומחים בע"מ

 

* לקוחות וגולשים באתר מוזמנים לחוות דעת ולהגיב במידה וקיבלו איזוש היא פנייה מצד נציגי אתר פורשור מומחים בצורת "טלפנים , מוכרנים וכדומה " כמתואר לעיל

צור קשר


1-700-700-913

.

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל