לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
שאלות ותשובות בעקבות החקיקה.

בעקבות מהלכים ושינויים שמבצע בתקופה זו משרד האוצר בתחום החקיקה בנושא החיסכון והביטוח הפנסיוני,קרנות הפנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל והייעוץ הפנסיוני.מהלכים שמהווים פריצת דרך חשובה לחיי כל אחד מאיתנו , בחרנו להביא את הבהרותיו המלצותיו והערותיו של דני טל מנכ"ל חברת פורשור מומחים בע"מ  המתמחה בניתוח ביטוח ושידרוג פיננסי בהתאם לסדרת השאלות והתשובות שפורסמו בשבוע שעבר  על ידי משרד האוצר, כשירות ללקוחותנו

1.מהי פנסיה?

במהלך שנות העבודה אנו חוסכים כסף בכדי שתהיה לנו האפשרות להתקיים בכבוד לאחר שנגיע לגיל הפרישה מעבודה ונפסיק לקבל משכורת חודשית. פנסיה זהו התשלום החודשי שנקבל בהתאם לגובה החיסכון שלנו בגיל הפרישה, גובה הפנסיה תלוי בהיקף החיסכון שהצלחנו לצבור במהלך השנים.
ראוי שבהכנת התוכנית הפנסיונית נתייחס גם להיבטים הביטוחיים בתחום המשפחה משום הסיכון של קריסת התוכנית במקרה חו"ח של מחלה, אכ.ע, הזדקקות לטיפול רפואי/ תרופה, טיפול סיעודי  או מוות של אחד מבני המשפחה , בין עם הינו המבוטח הראשי או נוסף.

2.  היכן ניתן לחסוך לפנסיה?

 

 

קיימות מספר אפשרויות חיסכון, ניתן לחסוך לפנסיה בכל אחד מהמוצרים הפנסיוניים המורשים: קרנות פנסיה, קופות גמל וביטוח מנהלים. החיסכון במוצרים אלה מזכה את החוסך בהטבות מס כחלק מעידוד המדינה לחיסכון הפנסיוני. המאפיינים המרכזיים של כל אחד מהמוצרים, מפורטים בטבלה מטה.חלק מהציבור נוטה גם להפריש לפניסה בצורת צבירת נכסים מניבים (נדל"ן בעיקר) בצורת החזר משכנתא על נכס המכסה עצמה עד מועד הפרישה בכספי השכירות ומועד הפרישה לגמלאות מהווה הכנסה אשר עד גובה מסויים פטורה ממס, אופציה זו מתאימה בעיקר ל"שונאי סיכון" ולציבור אשר אינו יכול להנוות מהטבות מס הגלומות בחיסכון הפנסיוני בתוכניות הפנסיה הרגילות.

3.  כמה מקובל לחסוך לפנסיה?

הדרך המקובלות לחסכון פנסיוני לגבי עובדים שכירים הינה חלוקת התשלום מהשכר לטובת הפנסיה, בין העובד והמעביד. בדרך כלל העובד משלם בין 5-5.5% משכרו והמעביד משלם בין 5-6% משכר העובד. בנוסף מקובל שהמעביד מפקיד כחלק מחבות המעביד גם את תשלום הפיצויים לעובד לתוך החיסכון הפנסיוני, כך שמדובר על בין 5-8.3% אחוזים נוספים.

כך למשל, צו ההרחבה עליו חתם שר התעסוקה, מסחר ותעשייה, בהמשך להסכם בין ההסתדרות הכללית למעסיקים, לפיו ישנה חובת חסכון פנסיוני על העובדים שלא היה להם חסכון פנסיוני קודם לכן. הצו קובע כי העובד ישלם 5% משכרו, המעביד ישלם 5% ובנוסף ישלם המעביד עוד 5% במקום פיצויים, כלומר 15% מהשכר מופרשים לפנסיה (הצו קובע שיעורים נמוכים יותר בשנים הראשונות ליישומו).

ברור כי מסלול זה אינו מהווה פתרון הולם לעצמאיים ושכירים שעברו גיל מסויים ובמקרים אלה נדרש פתרון יצירתי.

4.  מהו השינוי המרכזי בתחום הפנסיה?

השינוי המרכזי הינו שמעתה ברכישת כל המוצרים הפנסיוניים, יהיו אותם כללים שיבטיחו כי החיסכון שצברנו עד לגיל הפרישה, ישמש קודם כל להבטחת תשלום פנסיה חודשית כרובד בסיסי.

שינוי מרכזי נוסף הוא האחדת כל כללי המיסוי החלים על המוצרים הפנסיוניים (קרנות פנסיה, קופות גמל וביטוחי מנהלים). צעד שיקל על החוסכים בבואם לקבל החלטה לגבי בחירת מוצר פנסיוני כחיסכון ארוך טווח. כעת, החלטתם של החוסכים לא תוטה מהטבות מס שונות בין המוצרים.

5.  למה חשוב להבטיח שהחיסכון הפנסיוני ישולם בדרך של פנסיה חודשית?

החיסכון הפנסיוני נועד להבטיח הכנסה חודשית שתחליף את ההכנסה שהייתה לנו בגיל העבודה. מאחר ולא ניתן לצפות מה תהיה תוחלת החיים שלנו וכמה שנים נדרש להתבסס על החיסכון הפנסיוני שלנו ולכן חשוב שתהיה הכנסה חודשית מובטחת לכל תוחלת החיים מגיל הפרישה.

במקרים מסויימים , בהחלט דבר זו אינה מומלצת ואינה מתאימה לחלק מהציבור.

6.  איך זה עובד? איך מבטיחים חסכון חודשי?

בחוק נקבע כי כל עוד החיסכון שלנו לא עלה על סכום שמקנה לנו פנסיה חודשית בגובה של 3,850 שקל (השווה לחיסכון פנסיוני של כ-800 אלף שקל) נקבל את חיסכון הפנסיה שלנו באופן חודשי. רק אם צברנו יותר מכך, נוכל להחליט האם ברצוננו לקבל את יתרת החיסכון כסכום חד פעמי או להמשיך ולקבל פנסיה גבוה יותר מהסכום הראשוני שנקבע של 3,850 שקל.

בדרך זו הובטח כי לכל החוסכים לפנסיה יהיה לפחות רובד ראשון של פנסיה חודשית. חשוב לציין שמי שחסך סכום הנמוך מרובד הראשוני שנקבע בחוק, יקבל פנסיה חודשית נמוכה יותר בהתאם לחסכונו.

7.  מתי החוסך מחליט האם הוא רוצה להגדיל את הפנסיה החודשית או למשוך סכום חד פעמי?

ההחלטה על גובה החיסכון הפנסיוני שנקבל כקצבה חודשית (מעבר ל 3,850 שקל) או כסכום חד פעמי תתקבל מעתה בסמוך לגיל הפרישה, כאשר יהיה לנו הרבה יותר מידע לגבי הצרכים האישיים שלנו ולגבי גובה החיסכון שצברנו, בניגוד למצב שבו קבלנו את ההחלטה שנים רבות קודם לכן מבלי שהיה לנו את כל המידע הרלוונטי.

8.  שינוי נוסף הינו האחדת כללי המס, כיצד זה מקל על החוסכים?

עד כה, הטבות המס היו תלויות במוצר שבחר החוסך לרכוש, מה שהוביל בהרבה מקרים להעדפת שיקולי המס על פני השיקול המרכזי של הצרכים הפנסיוניים. מעתה כל מוצרי החיסכון הפנסיוני מזכים את החוסכים בהטבות מס זהות. שינוי זה יאפשר לציבור החוסכים לקבל החלטות הנסמכות על צרכיהם הפנסיוניים ולא להיות מוטים משיקולי מס כפי שהיה עד לאחרונה.

9.  במי אני יכול להתייעץ בבחירת מוצר פנסיוני?כיום, רק בעלי רישיון לייעוץ פנסיוני רשאים לעסוק בתחום. קיימים שני סוגי רישיונות:

1.א.רישיון יועץ פנסיוני אשר פועל בסביבה אובייקטיבית מסויימת  ויש לו  זיקה מוגבלת ליצרנים של המוצרים הפנסיוניים היועץ מקבל עמלה זהה מכל היצרנים של כל המוצרים הפנסיוניים וחייב לקבוע את ייעוצו בהתחשב בכל המוצרים הקיימים.
ב. בין היועצים המורשים קיימים אלה אשר ראו במתן עמלה כלשהיא ואפילו אחידה פגיעה בנאמנותם ללקוח ומעדיפים לוותר על עמלה זו ואפילו לאפשר  ללקוחותיהם רווח משמעותי נוסף בדמות הקטנת דמי הניהול בתוכניות ( בגובה העמלה עליה ויתר), הטבה השווה לעיתים עשרות אלפי ₪.

2.רישיון סוכן פנסיוני אשר רשאי לקבל עמלה שונה ולעבוד רק עם חלק מהיצרנים ולפיכך יש לו זיקה לאותם יצרנים שבחר לעבוד עימם.

10.  מה ההבדל בין יועץ פנסיוני לבין סוכן פנסיוני?

יועצים פנסיונים נמצאים בעיקר במערכת הבנקאית אך הבנק מקבל עמלות הפצה מהגופים עליהם הוא ממליץ ולכן עלול לא להמליץ על גופים שאינם קשורים עימו בחוזה או על פתרונות שאינם בתחום השיווק שלו , רק בבנקים שקיבלו מהממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון, רישיון לעסוק בתחום אך גם אז מומחיותם בתחום הביטוח שהינו חלק חשוב בייעוץ מוטלת בספק. יועצים פנסיוניים עצמאיים ותאגידי ייעוץ שבחרו שלא לקבל עמלות הפצה מציעים השירות בצורה האובייקטיבית ביותר אך חלקם  חסרים הטכנולוגיות הנדרשות לניתוח התוכניות של המשפחה והשוואת האופציות העדיפות,צוות מומחים בתחום המיסוי ייעוץ ההשקעות והביטוח הנדרשים למתן ייעוץ איכותי וריווחי ,

סוכנים פנסיונים הינם כל סוכני הביטוח בעלי רישיון לעסוק בתחום וכן המשווקים של המוצרים הפנסיוניים אשר ניגוד האינטרסים הקיים בינם שלבין לקוחותיהם הינו הגורם מספר אחד למסקנות וועדת בכר בדבר ההפרדה בין הייעוץ לשיווק.

11.  האם חוסך שבחר במוצר פנסיוני המנוהל בחברה מסוימת ומבקש לעבור לחברה אחרת, רשאי לעשות זאת?

נכון להיום ניתן לעבור בין קרנות הפנסיה השונות, בין קופות הגמל ובין ביטוחי המנהלים, יחד עם זאת ישנה הצעה המונחת על שולחנה של הכנסת, מדובר בהסדר שיאפשר מעבר בין כלל המוצרים הפנסיוניים לדוגמא, מי שירצה לעבור מקופת גמל לקרן פנסיה או מביטוח מנהלים לקופת גמל וכד'. הסדר זו מותנה באישור וועדת הכספים של הכנסת.

12.  מה לגבי כספים שכבר נצברו עד היום?

כסף שנצבר עד היום ימשיך להתנהל בהתאם לאותם כללים שחלו עד היום. השינויים חלים רק על הפקדות חדשות שייצברו החל משנת 2008, יחד עם זאת חוסכים שצברו כסף בקופות גמל ויבקשו לרכוש לעצמם פנסיה חודשית, יוכלו לבצע זאת בקרוב, לאחר אישור תקנות הניידות שתאפשרנה העברת כספים מקופות הגמל לקרנות הפנסיה ולביטוחי המנהלים לצורך קבלת פנסיה חודשית.

13.  האם יש כעת צורך בשינוי קופת הגמל, קרן הפנסיה או תכנית ביטוח המנהלים?

אין הכרח לשנות את המסלול הפנסיוני בו חסכנו עד היום מסיבת התקנות החדשות אך בהחלט ראוי לבחון התאמת וכדאיות החיסכון של כל אדם בתוכנית בה הוא חוסך מוקדם ככל האפשר , דבר שיביא למקסום החיסכון והתאמת התוכנית לצרכי כל משפחה על פי נתוניה הספציפיים. יחד עם זאת, ייתכן ובעבר בחירתנו במוצר פנסיוני כזה או אחר, הושפעה משיקולי מס שאינם רלוונטיים כעת, בהקשר זה נציין כי ניתן להיעזר לצורך כך בייעוץ פנסיוני איכותי ומקצועי.

14.  אני עמית בקרן פנסיה ותיקה וזכויותיי נקבעו בתקנון האחיד של הקרנות הללו, האם חל שינוי בזכויותיי?

לא. בקרן פנסיה ותיקה הזכויות אינן נקבעות בהתאם לגובה החיסכון שכן מדובר בקרן זכויות בה התנאים מוגדרים בתקנון האחיד ובחוק.

15. כיצד מתייחס החוק החדש לביטוח למקרה אבדן כושר עבודה (נכות) או למקרה פטירה לפני גיל הפרישה (פנסיית שארים)?

15.  כיצד מתייחס החוק החדש לביטוח למקרה אבדן כושר עבודה (נכות) או למקרה פטירה לפני גיל הפרישה (פנסיית שאירים)?

החוסכים לפנסיה יכולים להחליט כי בנוסף לחסכון לגיל פרישה, ברצונם לרכוש גם אחד מ"הכיסויים הביטוחיים" - ביטוח מפני אובדן כושר עבודה או ביטוח למקרה פטירה. כיום יכול החוסך לרכוש קרן פנסיה או ביטוח מנהלים (הכוללים גם כיסויים ביטוחיים) ובנוסף ניתן גם לרכוש את כל אחד מהכיסויים הביטוחיים בנפרד ועדיין להיות זכאי לאותן הטבות מס כאילו שלושת הכיסויים נרכשו ביחד.

16.  כיצד השינוי שמתייחס ל"כיסויים הביטוחיים" מטיב עם החוסכים?

השינוי מאפשר התנהגות צרכנית נבונה יותר, כיוון שמגוון המוצרים התרחב וניתן להשוות ולבחור בין כל אחד מהמוצרים בנפרד (חסכון לגיל הפרישה, ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה פטירה). לצורך אחידות בהטבות המס לביטוח אובדן כושר עבודה נקבע כי ניתן לשלם בעבור עובד עד ל 3.5% משכרו ולביטוח במקרה של פטירה עד ל 1.5% משכרו. שיעורים אלה נקבעו אך ורק לצורך אחידות בהטבות המס ומבוטח שמעוניין להגדיל את הכיסוי הביטוחי שלו רשאי לבצע זאת בתשלום נוסף.

17. כיצד שונה הסעיף (20) בחוק קופות גמל, הקובע כי זכות הבחירה במוצר פנסיוני נתונה בידי העובד, כלומר זכות העובד לבחור באיזה קרן פנסיה, קופת גמל או פוליסת ביטוח מנהלים הוא רוצה לחסוך לגיל פרישה?

התיקון בחוק החדש מחזק את זכות הבחירה של העובד ומאפשר לו ולו בלבד ! כעת לקבל החלטה באיזה מוצר פנסיוני הוא רוצה לחסוך גם לגבי כספים שנצברו קודם לחקיקת חוק קופות גמל משנת 2005, אשר לגביהם היה ספק באשר לזכותו לכך.

בנוסף נקבע בחוק החדש, כי לגבי החלק שטרם שייך לעובד במרכיב הפיצויים (יגיע לעובד במידה ויחולו התנאים הרלוונטיים לקבלת פיצויים) המהווה חלק מהפקדת המעביד בחסכון הפנסיוני, בחירת העובד תוגבל למסלול ההשקעה בו בחר עבור החיסכון שלו לגיל פרישה, אלא אם כן המעביד יסכים למסלול השקעה אחר.

18. האם מעביד רשאי להפקיד כספים לקופה מרכזית לפיצויים במקום למוצר הפנסיוני של העובד? לא. "הקופות המרכזיות לפיצויים" בהן הפקיד המעסיק את הפיצויים לעובד, בוטלו ומכאן שמעביד המעוניין להפקיד פיצויים (בנוסף לחובה שלו מכוח הסכם העבודה) יוכל לעשות זאת רק במסגרת המוצר הפנסיוני שרכש העובד שלו.

 

 

צור קשר


1-700-700-913

.

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל