לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
אי קיום החוק בדבר ייעוץ פנסיוני - לטיפול המפקח

אי קיום החוק בדבר ייעוץ פנסיוני - לטיפול המפקח

מאת: דני טל | פורסם ב: 01-05-2008 | תגובות: 0 | צפיות: 86 | דירוג פופולריות המאמר:  (


 

למרות החקיקה של משרד האוצר- חברות הביטוח מסרבות לחשוף את מחיריהן בפני הציבור
דני טל, מנכ"ל פורשור מומחים בפנייה למשרד האוצר: "חברות הביטוח מנצלות את הכוח שלהן ומתעלמות מחקיקת משרד האוצר המחייבת חשיפת עלויות הביטוחים לציבור"

במסגרת הרפורמה בשוק ההון ובעקבות המלצות ועדת בכר, נחקק חוק הייעוץ הפנסיוני וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, שקובע כי תהייה הפרדה מוחלטת בין שני סוגי המפיצים העיקריים של מוצרי ביטוח פנסיוני: יועץ פנסיוני וסוכן-משווק פנסיוני ( בדר"כ סוכן ביטוח) . הראשון הוא גורם בלתי תלוי המקדם את צרכיו האישיים של כל מבוטח, ואילו השני הוא נציג שיווקי מטעם חברת הביטוח המוכר למבוטחים חבילות ביטוח שונות. החוק קובע חובות אמון וזהירות נרחבות של היועצים הפנסיוניים , ואוסר על ניגוד-עניינים בין בעל הרישיון ללקוח, למעט קבלת עמלת הפצה.

מכתב טיוטה לחוק שייכנס לתוקף באפריל השנה, מחייב משרד האוצר את היועצים הפנסיונים הבלתי-תלויים, בכל מתן ייעוץ פנסיוני, לספק ללקוח מסמך הנמקה הכולל השוואות בין תוכניות הביטוח והפנסיה השונות המוצעות ללקוח, והנמקות כיצד נבחרה האופציה הביטוחית הטובה ביותר עבורו.

"סעיף 12 לחוק מחייב בעל רישיון להתאים את הייעוץ או השיווק הפנסיוני לצרכיו של כל לקוח, ולבחור את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי המתאימים ביותר עבורו, וזאת לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החיסכון שלו באמצעות המוצר הפנסיוני, את מצבו הכספי דרך כלל, את החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לעניין.
סעיף 14 לחוק מחייב את בעל הרשיון להעביר ללקוח, בעת מתן ההמלצה, מסמך בכתב, המפרט את הנימוקים להמלצתו בדבר כדאיות החיסכון שלו או של קרובו באמצעות מוצר פנסיוני. "
על מנת לספק את מסמך ההנמקה, נדרשים היועצים הפנסיוניים (בין יתר הפרמטרים)לבצע השוואה בין מחירי הביטוח שמציעות חברות הביטוח השונות. אולם חברות הביטוח מסרבות להעביר נתונים אלו ליועצים הפנסיוניים.
דני טל, יועץ פנסיוני בלתי-תלוי ומנכ"ל חברת פורשור מומחים לניתוח ביטוח ושדרוג פנסיוני: "משרד האוצר מחייב את היועצים הפנסיוניים לספק מסמך השוואות והנמקות, אולם מסמך זה נסמך על נתונים שאמורים להתקבל מחברות הביטוח. מכיוון שחלק מחברות הביטוח מסרבות להעביר את הנתונים, בתואנה כי תעריפי הביטוחים הינם סוד מסחרי, הרי שהיועצים הפנסיוניים אינם יכולים לבצע עבודתם, והמבוטחים אינם יכולים לקבל שירות שהכרחי עבורם ומגיע להם מתוקף החוק"

אור ליום ב', 21 בינואר 2008, פנה דני טל, מנכ"ל פורשור מומחים , במכתב תלונה למר ידין ענתבי, המפקח על שוק הביטוח וההון במשרד האוצר, בבקשה לחייב את חברות הביטוח לקיים את הנחיות החקיקה ולחשוף את הנתונים הנדרשים ליועצים הפנסיוניים ובכללם תעריפי הביטוח המקובלים בחברות הביטוח.

דני טל, מנכ"ל פורשור מומחים: "מדובר בפרדוקס. לא רק שחברות הביטוח מסרבות להעביר את תעריפי הביטוח ליועצים הפנסיוניים כנדרש, ובכך מחבלים ביכולת של היועצים הבלתי- תלויים לבצע עבודתם ופוגעים בזכויות האזרחים, הרי שהן מעבירות את המידע במלואו לבנקים וליועצים פנסיוניים שגובים מהחברות עמלות הפצה. אותם גופים שכביכול אמורים לספק ייעוץ פנסיוני בלתי-מוטה, אולם בפועל מקבלים עמלות הפצה מחברות הביטוח והגופים הפנסיוניים, אינם אובייקטיבים לחלוטין. הפרדוקס הוא כי דווקא היועצים הפנסיוניים הבלתי תלויים, שבחרו לוותר כליל על עמלות הפצה על מנת לתת שירות זה באופן אובייקטיבי לחלוטין, מבלי להיות מוטים על ידי גוף פנסיוני זה או אחר, אינם מקבלים את הנתונים מחברות הביטוח, המתעלמות מן החקיקה ומסרבות להעביר את הנתונים שהן נדרשות להעביר"

"המצב פרדוקסלי" אומר טל, "כיועץ פנסיוני בלתי תלוי המעוניין לבחון עבור לקוחותיי את כל קשת האפשרויות הוצעת בשוק, אין ביכולתי לקבל נתונים מהגופים הפנסיוניים, למרות שאנו מחויבים לכך בחקיקה. על מנת לקבל מהן את המידע נכפה על הייעוץ הפנסיוני להפוך למקבל עמלה מאותן חברות, ובכך למעשה נפגעים המבוטחים, שבמקום לקבל ייעוץ הבוחן את כל האפשרויות בשוק, מקבלים ייעוץ הלוקח בחשבון רק את הגופים הפנסיוניים עימם יש ליועץ הפנסיוני הסכמי הפצה".

טל מדגיש: "החוק מעניק לכל אדם את הזכות לבחור את מסלול הפנסיה שלו. דווקא עכשיו, כאשר אנחנו בפתחו של תהליך כה משמעותי עבור אזרחי המדינה, חשוב שחברות הביטוח יינהגו בתום לב ויאפשרו לבעלי המקצוע שאינם בעלי אינטרס כלכלי, אלא בעלי אינטרס למבוטח בלבד, להתאים לכל אזרח את הביטוח המתאים לו ביותר, כפי שנדרש מהן בחוק"

 

 דני טל הוא מנכ"ל חברת פורשור מומחים בע"מ , מערכות מומחים לניתוח ביטוח ותכנון פנסיוני
חברת פורשור היא מהחברות הבולטות כיום בשוק הייעוץ הבלתי-תלוי. החברה מציעה נגישות למערך יועצים עצמאיים ובלתי-תלויים המספקים שרות ניתוח ביטוח ותכנון פנסיוני מעמיק ואובייקטיבי. החברה מיישמת את מסקנות וועדת בכר, ומאמינה כי יש ליצור הפרדה מוחלטת בין היועץ הפנסיוני הבלתי תלוי, הנאמן אך ורק ללקוח, לבין סוכן הביטוח המייצג את חברת הביטוח ומקדם את האינטרסים שלה.

 

צור קשר


1-700-700-913

.

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל