לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
תקרות הפקדה לשנת 2005 - קרנות השתלמות וקופות גמל

הפקדות לקרן השתלמות

א. עצמאי בעל עסק

תקרת הכנסה מזכה שנתית בשנת 2005 :  213,000 ש"ח

יכול להפריש עד 7% מההכנסה הקובעת: 2.5% ראשונים שמפריש אינם מוכרים כהוצאה, בגין 4.5% נוספים שיפריש יקבל ניכוי, קרי מוכרים הוצאה.

הפקדה מקסימלית לשנה :  14,910 ₪

 

ב.  שכיר

מעסיק יפריש עד 7.5% מהשכר בחודש והעובד יפריש עד 2.5% מהשכר בחודש*.

* על חלק העובד להוות לפחות 1/3 מחלק המעביד.

תקרת הכנסה מזכה שנתית בשנת 2005: 18,855 (15,712 ₪ לחודש)

הפקדה מקסימלית לשנה: 18,855 ₪

 

ג.  שכיר בעל שליטה

מעסיק יפריש עד 7.5% מהשכר בחודש והעובד יפריש עד 2.5% מהשכר בחודש*.

חלק העובד – עד 2.5% .

חלק המעביד – עד 7.5% - 4.5% מוכרים והשאר (3%) אינם מוכרים.

* על חלק העובד להיות לפחות 1/3 מחלק המעביד.

תקרת הכנסה מזכה שנתית בשנת 2005: 18,855 (15,712 ₪ לחודש)

הפקדה מקסימלית לשנה: 18,855 ₪


הפקדות לקופת גמל עצמאית

(הפקדת העמית ללא הפקדה מקבילה של המעסיק)

פקודת מס הכנסה מעניקה פטור ממס והטבות מס אחרות לעמיתים החוסכים בקופת גמל לתגמולים:

ניכוי לפי סעיף 47 : משמעו הקטנת ההכנסה החייבת במס בגובה הניכוי שהותר.

זיכוי לפי סעיף 45 : משמעו הקטנת המס המגיע בגובה הזיכוי שהותר.

ההטבות במס לפי סעיף 47 ו- 45א מוענקות ליחיד :

·          בשיעורים קבועים מהכנסתו.

·          עד תקרת ההכנסה המזכה.

תקרת ההפקדה המוטבת  -הפקדה לקופות גמל לתגמולים שאינה עולה על סכום של 19,440 ₪

כלומר, עמית אשר יפקיד לכל קופות הגמל שלו מעל 19,440 ₪ בשנת 2005: בגין סכומי הפקדה העולים על "תקרת ההפקדה המוטבת" ינוכה מס בשיעור של 15% מהרווח הריאלי בעת משיכת הכספים.

א.      עצמאי בעל עסק

תקרת הכנסה מזכה לשנת 2005 : 120,000 ש"ח.

1.         עצמאי יהנה מניכוי בשיעור עד 7% מהכנסתו השנתית.

הפקדה לצורך ניכוי (סעיף 47) = הכנסה מזכה * 7% ולא יותר מ- 8,400 ש"ח בשנה.

תקרת ההפקדה השנתית לצורך ניכוי = 120,000 * 7% = 8,400 ₪

 

2.         בנוסף, עצמאי יהנה מזיכוי בשיעור עד 5% מהכנסתו השנתית.

הפקדה לצורך זיכוי (סעיף 45) = הכנסה מזכה * 5% ולא יותר מ- 6,000 ש"ח בשנה.

תקרת ההפקדה השנתית לצורך זיכוי = 120,000 * 5% = 6,000 ₪

 

סה"כ הפקדה שנתית לעמית עצמאי בעל עסק בסך 12% מהכנסה המזכה עד תקרת ההפקדה בסך: 8,400+6,000=14,400 ₪.

ב.ששכיר

תקרת הכנסה מזכה שנתית בשנת 2005: 85,200 ₪;

על שכר מבוטח - 7% זיכוי, עד הפקדה מקסימלית של 5,964 ₪ (5,964 = 7% * 85,200);

על שכר לא מבוטח - 5% ניכוי, עד הפקדה מקסימלית של 4,260 ₪ (4,260 = 5% * 85,200);

סה"כ: 10,224 = 5,964 + 4,260.

השקעות וקופות גמל

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל