נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
הגדרת כיסוי ביטוח סיעודי ואובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח חיים - ביטול חוזר

הגדרת כיסוי ביטוח סיעודי ואובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח חיים - ביטול חוזר
 
 
1.        כללי
הוראות חוזר ביטוח 8/98 הבחינו בין פוליסות לביטוח סיעודי ופוליסות לביטוח אובדן כושר עבודה שהונפקו לתקופה של עד שלוש שנים, לבין פוליסות שהונפקו לתקופה העולה על 3 שנים כך שהראשונות הוצגו ודווחו במסגרת עסקי ביטוח כללי ואילו האחרונות הוצגו ודווחו במסגרת עסקי ביטוח חיים.
 
2.        תחולה
חוזר זה חל על כל חברות הביטוח, וייושם בדוחות הכספיים החל מהרבעון הראשון של שנת 2005 ואילך.
 
3.       ביטול תקפות
חוזר ביטוח מספר 98/8 – "הגדרת כיסוי ביטוח סיעודי ואובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח חיים" מיום 18 בינואר, 1998 – בטל מיום פרסום חוזר זה.
                                                                     

ביטוחי בריאות

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל