לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
עשרת כללי הזהב לבחירת סוכן
ישראלים רבים אינם מודעים לכך שתכניות הביטוח שלהם שווקו להם ע"י מוכרנים או סוכני ביטוח לא מקצועיים וביטוחים אלה לעיתים אינם שווים את הנייר עליו הם מודפסים.

רבות דובר לאחרונה אודות החקיקה במסגרת וועדת בכר ,
התקנות והחוקים שפורסמו ע"י המפקח על הביטוח מר ידין ענתבי ,אך לצערי הציבור הרחב אינו חשוף הן למידע בנושא הרפורמה בתחום הכשרת ורישוי סוכני הביטוח והן בנושא הפרדת ייעוץ הביטוח והפנסיה מסוכני השיווק של מוצרים אלה, דהיינו הסוכנים.

במסגרת החוקים החדשים נקבעה הפרדה מוחלטת בצורה בה האזרח יכול לזכות בייעוץ אובייקטיבי וללא ניגוד אינטרסים ע"י יועצים בלתי תלויים המוסמכים לכך.
מי שמופקד על יישום המלצות היועצים הינם סוכני הביטוח אשר אמורים להיות מקצועיים ואמינים דיים בכדי ליישם כהלכה המלצות אלה ולדאוג שבידי המבוטחים תהינה פוליסות ביטוח חיים (בריאות וכו'...) ותוכניות פנסיה אשר יגנו על המבוטח בעת צרה ותאפשרנה לו פרישה מכובדת.

שאלת "מיליון הדולר" בנושא זה הינה כיצד תיבחר סוכן הביטוח איכותי ולא מוכרן חובב?

1- בקש מהסוכן להציג את רישיון הסוכן, בדוק האם הינו "מתמחה"
    (בתקופת התמחות , עדיין לא הוסמך ) או "מוסמך" ושים לב לתאריך תחילת הרישוי
    דהיינו הניסיון אותו צבר.

2- שאל את הסוכן אודות לקוחות מרוצים שלו כולל לקוחות ש"זכו" לטיפול בעת תביעה אל תהסס 
    לבקש מספרי טלפון של לקוחות אלו ושוחח עימם – 
    לקוחות מרוצים באמת ישמחו לשתף  פעולה.

3- רצוי לבקר במשרד הסוכן בשעות הפעילות ראה כיצד העבודה המשרדית ושירות הלקוחות
    מתנהל (אל תתעצל מדובר באחת העסקאות החשובות בחייך).

4- שים לב האם הסוכן טרח להבהיר לך בתחילת פגישתכם הראשונה להצהיר בפניך
    שהינו "סוכן משווק" ולא "יועץ" והחתים אותך על ידיעתך זו כפי שמחייב החוק.
   (ניתן לקרוא אודות תקנות אלא באתרי אינטרנט העוסקים בהפרדת ייעוץ משיווק).

5- האם בתחילת פגישה זו מילא טופס גילוי נאות הכולל הצהרה זו, הקפיד לראיין אותך
    ולרשום את פרטי מצבך הכלכלי והביטוחי וצרכיך כפי שהצגת אותם.
    דע כי במסגרת טופס גילוי נאות זה חובת הסוכן להצהיר בפניך בע"פ ובכתב
    על כך שהינו מייצג חברות ביטוח מסוימות בלבד שאותן הוא משווק
    וזיקתו במוצרי הביטוח אותם הינו מציע לך (טובת ההנאה של ממוצרים אלה).

6- במידה והינך מצויד בחוות דעת של יועץ ביטוח אשר המליץ על תוכניות המתאימות לך
    שים לב האם הסוכן מנסה לשנות ההמלצות משום שאינו מייצג חלק מהגופים,
    או התוכניות המומלצות בחוות הדעת או נוהג כסוכן אחראי, מבקש לשאול את היועץ לגבי 
    המלצתו ובמידה ולא ניתן לשנותה מפנה אותך לסוכן אחראי נוסף שכן מיצג גופים אלה.

7- שים לב האם הסוכן מקפיד למלא את כל הפרטים בדפי ההצעה של הביטוח כולל כל פרט  
   בנושא הצהרות הבריאות – אין פרט בריאותי שהינך זוכר ואינו חשוב להצהרה.
  
(אחוז ניכר מתביעות הביטוח נידחות ע"י החברות מהסיבה שהצהרת
            הבריאות לא מולאה במלואה ובצורה מדויקת ).

8- במידה ובמהלך בחינת הצעתך בחברת הביטוח עולות שאלות ו/או החרגות
    (מניעת כיסוי ביטוחי בסעיפים מסוימים ) ו/או דרישת תוספת תשלום,
    שים לב האם הסוכן מקפיד להבהר לך את מהות ההסגה והאם מברר עימך כל אפשרות 
    (אישורים רפואיים וכו') להסיר תוספת המחיר או החרגה, לפני שאתה חותם !
    משימה זו הינה עבודה רבה לסוכן מול החברה אך חשובה מאין כמוה.

9- סוכן החותם בשמך על מסמך כלשהוא- הינו עבריין !
   

    רבים נוטים לסמוך על תחושותיהם בבחירת סוכן הביטוח ואכן לבחור בסוכן ישר ואמין,
    אך לעיתים חלק מסוכני הביטוח עצמם לא מודעים לכל הדקויות והפרטים של הפוליסות
    שהם משווקים ללקוחותיהם ואינם מודעים לאפשרויות נוספות בחברות אותן הן לא 
    מייצגים.

    על האנשים לקחת את האחריות על גורלם בידם ולבדוק את פוליסות הביטוח שברשותם,
    לנצל את השינויים בכדי שכספם לא ירד לטמיון.

ביטוחי בריאות

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל