לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
מדריך לרכישת ביטוח סיעוד

י"ד בשבט התשס"ו
12 בפברואר 2006
שה. 2006-2835
נספח
 
                     מדריך לקונה ביטוח סיעודי
                                שפורסם ע"י משרד האוצר

דבר פורשור : ברור שהמדריך המובא לעיונכם אינו תחליף לייעוץ מקצועי אובייקטיבי
                  בעזרת מומחים לייעוץ ביטוח ותוך סקירת כל צרכי המשפחה הספציפיים.
תוכן העניינים
 
1. מבוא.. 3
2. מהו מצב סיעודי?. 3
3. כמה עולה הטיפול באדם במצב סיעודי?. 4
4. מה אני זכאי לקבל מהמדינה במקרה של מצב סיעודי?. 4
5. מהו ביטוח סיעודי?. 6
6. אילו סוגים של תכניות לביטוח סיעודי קיימים בחברות ביטוח?. 6
7. מהו הכיסוי שחברות הביטוח נותנות בביטוח סיעודי?. 7
8. באילו מקרים אהיה זכאי לתגמולי סיעוד מחברת הביטוח?. 8
9. מתי אהיה זכאי להתחיל לקבל את התגמול החודשי מחברת הביטוח ולמשך כמה זמן?. 8
10. מהו מבנה הפרמיות בביטוח סיעודי?. 9
11. כמה זמן יהיה הביטוח בתוקף? (או: מהי תקופת הביטוח?) 10
12. כיצד מחלה או מצב רפואי בטרם ההצטרפות לביטוח עלולים להשפיע על היקף הכיסוי הביטוחי?  11
13.האם קיימת הטבת מס כלשהי בביטוח סיעודי?. 12
14. מה חשוב לבדוק לפני שרוכשים ביטוח סיעודי?. 12
15. מהם השלבים ברכישת ביטוח סיעודי?. 13
 
 
 
נספחים
נספח א' – מילון מונחים. 16
נספח ב' – סוגים נוספים של תכניות לביטוח-פרט סיעודי 18
נספח ג' – כמה עולה לרכוש ביטוח סיעודי 20
נספח ד' – פרטים מהותיים לצורך השוואה בין תכניות ביטוח-פרט. 22
נספח ו' –  טלפונים ואתרי אינטרנט נוספים. 24
נספח ז'  – חקיקה והנחיות. 25
 

1. מבוא
ביטוח, ובפרט ביטוח סיעודי, הוא מוצר מורכב הדורש הבנה מעמיקה יחסית. מרבית האנשים אינם מודעים לזכויותיהם בתחום וכן להבדלים הקיימים בין התכניות שחברות הביטוח מציעות.
מטרתו של מדריך זה לסייע לך להבין מהו מצב סיעודי ומהן העלויות של אדם במצב כזה, מה תהיה זכאי לקבל מהמדינה במקרה של מצב סיעודי ואילו תכניות ביטוח מציעות חברות הביטוח הפועלות בשוק. במדריך זה ננסה גם לסייע לך לנתח את הצרכים הביטוחיים שלך ושל משפחתך ואת האפשרויות העומדות בפניכם.
המדריך סוקר את שוק הביטוח הסיעודי ומכיל מידע בסיסי על רכישת ביטוח סיעודי. לאחר עיון במדריך, מומלץ לפנות לגורמים מקצועיים בתחום לקבלת הסברים וסיוע בכל הקשור ברכישת הכיסוי הביטוחי.
 
2. מהו מצב סיעודי?
מצב סיעודי הוא מצב שבו אדם אינו יכול לבצע בכוחות עצמו פעולות יום-יומיות בסיסיות או שהוא זקוק להשגחה בשל  תשישות נפש (כגון, במקרה של אלצהיימר).
להלן הפעולות היום-יומיות הבסיסיות שבהן מדובר:
1)      לקום ולשכב;
2)      להתלבש ולהתפשט;
3)      להתרחץ;
4)      לאכול ולשתות;
5)      לשלוט על הסוגרים (צרכים);
6)      לנוע באופן עצמאי.
אדם שהוכר כתשוש נפש או שאינו יכול לבצע אחדות מהפעולות היום-יומיות שצוינו לעיל, מוגדר אדם שמצבו סיעודי.
 
הסיכוי שאדם לא יוכל לבצע בעצמו לפחות אחת מהפעולות היום-יומיות עולה עם הגיל:  6% מבני 65- 74 מוגבלים, לעומת 32% מבני 80+
 

3. כמה עולה הטיפול באדם במצב סיעודי?
עלות הטיפול באדם במצב סיעודי משתנה על-פי מקום שהותו:
·        העלות החודשית לעזרה יום-יומית בבית המבוטח היא 5,000 ש"ח ואף למעלה מכך. עיקר העלות במקרה זה נובע מהעסקת  מטפל  צמוד. נוסף על עלויות אלו יש להוסיף עלויות נוספות, ובהן חיתולים, תרופות  ועלויות מחיה של המטפל.
·        העלות החודשית למאושפז במוסד סיעודי נעה בין 10,000 ש"ח ל- 20,000 ש"ח.
 
יצוין כי משך הזמן שמצבו של אדם נשאר סיעודי תלוי במצב בריאותו, בתוחלת החיים, בטכנולוגיות רפואיות ועוד.
4. מה אני זכאי לקבל מהמדינה במקרה של מצב סיעודי?
האחריות העיקרית על הטיפול באדם שמצבו סיעודי מוטלת לפי חוק על בני משפחתו. טיפול לא-רפואי באדם שמצבו סיעודי אינו שירות שקופות החולים מספקות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. הגופים שלהלן מספקים סיוע חלקי לאחר בדיקת מצבו הבריאותי והכלכלי של אדם שמצבו סיעודי: משרד הבריאות, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי וקופות החולים. אדם המעוניין בשירותים נוספים או בהשלמה למה שנתנה המדינה, צריך לשלם בעצמו.
המוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות הם שנותנים את עיקר הסיוע הממשלתי, על-פי כללים קבועים, כדלקמן:
·        המוסד לביטוח לאומי – סיוע לאדם השוהה בביתו:
במסגרת חוק הביטוח הלאומי יוכלו לקבל גמלת סיעוד מטעם המדינה:  גברים בני 65 ומעלה ונשים בנות 60 ומעלה אשר גרים בבית וזקוקים לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות יום-יומיות או להשגחה בבית למען בטיחותם, על-פי מבחנים ותנאי זכאות הקבועים בחוק. מי שיימצא זכאי, יקבל עזרה של מטפל שיגיע לביתו לשעות שבועיות אחדות, כלהלן: 
15.5 שעות שבועיות לזכאות גבוהה ו- 5 שעות שבועיות לזכאות נמוכה.
מדובר בסיוע מצומצם יחסית שאין בו די לאדם אשר זקוק להשגחה בכל שעות היממה.


 
·        משרד הבריאות – סיוע למאושפז במוסד סיעודי:
במקרה של אשפוז במוסד סיעודי, המדינה משתתפת בהוצאות האשפוז על-פי מבחני הכנסה ותפקוד של משרד הבריאות כמפורט בהמשך. המימון נמשך עד פטירתו של האדם הסיעודי.
 
א. מבחני הכנסה ובדיקת הזכאות הכלכלית:
לילדיו של האדם שמצבו סיעודי: בדיקת הכנסות ונקודות זיכוי על-פי תלוש משכורת בלבד (התחשבות בסטודנטים, הוצאות משכנתה וכד').
לאדם שמצבו סיעודי: בדיקת הכנסותיו משכר דירה, פנסיה, חסכונות, 80% מקצבה של ביטוח לאומי.
ב. מבחני תפקוד:
משרד הבריאות קובע אם אדם זכאי לאשפוז במוסד סיעודי גם על-פי מבחנים רפואיים למיניהם. האדם שמצבו סיעודי הוא שבוחר באיזה מוסד ברצונו להתאשפז.
קיימים שני קריטריונים מצטברים לזכאות:
1.      היזקקות למסגרת מוסדית או למעקב רפואי מיומן;
2.      ריתוק לכיסא גלגלים או למיטה, אי-שליטה בסוגרים (צרכים), מוגבלות בהליכה.
 
מי אינו זכאי למימון של משרד הבריאות?
אחד מאלה:
1.      אנשים במצב סיעודי מורכב (חולה סיעודי הסובל ממחלות קשות נוספות כגון סרטן או פצע לחץ או חולה הזקוק לזונדה) ואשר נתונים לאחריות קופת החולים במסגרת סל הבריאות הממלכתי. בדרך כלל החולה ובני משפחתו נדרשים לשלם השתתפות עצמית על אשפוז מתמשך בבית חולים כללי.
2.      אנשים בתהליך שיקום שקופת החולים אחראית להם במסגרת סל הבריאות הממלכתי.
3.      תשושים (לא בהכרח תשושי נפש) שמשרד הרווחה אחראי להם.
 
לנוחיותך, להלן טבלה מסכמת של המצבים שאפשר לקבל בהם עזרה מהמדינה:


 
 
מצב תפקודיהגוף המסייע
אדם במצב סיעודי השוהה בביתוביטוח לאומי
אדם במצב סיעודי השוהה במוסדמשרד הבריאות
אדם במצב סיעודי מורכבקופת חולים
אדם בתהליך שיקוםקופת חולים
אדם תשוש (לא בהכרח תשוש נפש)משרד הרווחה

 
 
מהחולים הסיעודיים – 76% נמצאים  בבית ו- 24% נמצאים במוסד סיעודי.
 
5. מהו ביטוח סיעודי?
ביטוח סיעודי הוא חוזה עם חברת ביטוח, הנקרא 'פוליסת ביטוח לכיסוי מצב סיעודי'. לפי חוזה זה, אדם משלם סכום כסף חודשי (פרמיה), והחברה מתחייבת להשתתף במימון אשפוז סיעודי או טיפול סיעודי בבית למשך תקופה מוגדרת, בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח, אם ישתנה מצבו של המבוטח וייעשה סיעודי וכל עוד יימשך מצב זה.
 
6. אילו סוגים של תכניות לביטוח סיעודי קיימים בחברות ביטוח? 
מעבר לעזרה שהמדינה נותנת באמצעות המוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות למי שזכאי לתמיכה, קיימות פוליסות ביטוח פרטיות שחברות ביטוח מוכרות, ומטרתן לסייע במימון הוצאותיו של אדם שמצבו סיעודי.
הביטוח הסיעודי שחברות הביטוח מציעות כולל ביטוחים קבוצתיים וביטוחים אישיים (ביטוחי-פרט).
הביטוח הקבוצתי הוא ביטוח לקבוצת אנשים. בביטוח זה, בעל פוליסה מייצג את המבוטחים: הוא שעורך את החוזה עם חברת הביטוח ודן עמה על תנאי הביטוח לכלל המבוטחים. חוזה הביטוח נערך לרוב לתקופות קצרות של שלוש שנים או יותר (ולא לתקופה של כל חיי המבוטח). המשך הביטוח לקבוצת המבוטחים בתום התקופה מותנה בחידוש ההסכם בין חברת הביטוח לבין בעל הפוליסה (להרחבה, ראה סעיף 11 לעיל).
תנאי הפוליסה הקבוצתית אחידים לכל חברי הקבוצה וגובה הפרמיה אחיד לכל קבוצת גיל (הפרמיה מתייקרת עם הגיל). ישנם מקרים בהם סכומי הביטוח (סכומי הפיצוי) משתנים לפי קבוצות גיל, והינם גבוהים יותר ככל שהמבוטח נכנס לביטוח בגיל צעיר יותר.
הביטוח הסיעודי שחברות הביטוח מספקות מורכב ברובו המכריע מביטוחים קבוצתיים הנמכרים לחברי קופות החולים.
יש גם ביטוחים קבוצתיים הנמכרים לקבוצות עובדים וארגונים, כגון עובדי חברת החשמל, עובדי בזק, לשכת עורכי הדין ולשכת רואי החשבון.
 
ביטוחי הפרט הם פוליסות ביטוח אישיות המשווקות כחוזה ישיר בין המבוטח לבין חברת הביטוח. המבוטח רוכש את הביטוח באמצעות סוכן ביטוח או ישירות מחברת הביטוח. גובה הפרמיה לכל מבוטח מחושב לפי גילו, מצב בריאותו והיקף הכיסוי שבחר (הסכום שיקבל אם יהיה מצבו סיעודי ומשך תקופת הפיצוי).
תקופת הביטוח היא כל חיי המבוטח (חברת הביטוח אינה רשאית לבטל את הביטוח באמצע התקופה, אלא רק המבוטח), הפרמיה מעל גיל 65 היא תמיד קבועה (אינה משתנה על-פי גיל) ובדרך כלל המבוטח יכול לצבור זכויות במשך תקופת הביטוח.
 
כדאי לך לבדוק בקופת החולים אם יש לך ביטוח סיעודי דרך הקופה. לכמחצית המבוטחים בקופות החולים יש ביטוח סיעודי. שים לב שאת הביטוח הסיעודי הקופות משווקות בנפרד מהתכנית לשירותי בריאות נוספים ('ביטוחים משלימים'), והוא ניתן בתמורה לתשלום חודשי נוסף.
אם אינך מבוטח דרך הקופה, כדאי לברר מה תנאי הביטוח הסיעודי לחברי הקופה ואם אפשר להצטרף אליו. אם יש צורך, אפשר להשלים את הכיסוי הביטוחי על-ידי רכישת פוליסת-פרט.
 
7. מהו הכיסוי שחברות הביטוח נותנות בביטוח סיעודי? 
תכניות הביטוח (על כל הסוגים שפורטו לעיל) מציעות למבוטח שמצבו סיעודי תגמול חודשי לתקופת זמן מוגדרת. התגמול החודשי יכול להיות מסוג פיצוי או שיפוי.
פיצוי: אם מבוטח נתון במצב סיעודי, על-פי תנאי תכנית הביטוח שרכש יהיה זכאי לקבל סכום חודשי מוסכם מראש. הפיצוי הממוצע הנרכש בפוליסות-פרט הוא כ- 6,000 ש"ח לחודש. כל פוליסות-הפרט הנמכרות כיום הן מסוג פיצוי, ולפיהן המבוטח רשאי לבחור בעת הצטרפותו לתכנית את גובה הפיצוי החודשי שהוא מעוניין בו. 
שיפוי: מתן החזר להוצאות אשפוז במוסד סיעודי, עד סכום מסוים מוגדר מראש. בפוליסות המציעות שיפוי, חשוב לדעת שאם יש כיסוי ביטוחי מסוג שיפוי בפוליסה נוספת המספקת ביטוח סיעודי, אפשר לקבל משתי הפוליסות יחד סכום שאינו עולה על סך ההוצאות בפועל על אשפוז במוסד סיעודי. 
8. באילו מקרים אהיה זכאי לתגמולי סיעוד מחברת הביטוח?
התנאים להגדרת מצב סיעודי מפורטים בכל פוליסה. רק אם יתקיימו, יהיה המבוטח זכאי לקבל תגמול מחברת הביטוח.
 
הגדרת הזכאות הנפוצה לתגמולי סיעוד בחברות הביטוח מבוססת על אי-יכולת של המבוטח לבצע פעולות יום-יומיות בסיסיות בלי עזרה, כמפורט בסעיף 2 לעיל, וכן על הצורך של אדם בהשגחה מרבית שעות היממה במצב של 'תשישות נפש' (למשל בשל אלצהיימר). מצבו של המבוטח נבחן על פי מסמכים רפואיים ובדיקות תפקוד.
 
שים לב! בפוליסות שהונפקו או חודשו החל בספטמבר 2003, חברות ביטוח מחויבות לתת כיסוי ביטוחי כבר אם המבוטח אינו יכול לבצע שלוש משש פעולות יום-יומיות או אם הוא נתון במצב של 'תשישות נפש' (למשל בשל אלצהיימר).
 
9. מתי אהיה זכאי להתחיל לקבל את התגמול החודשי מחברת הביטוח ולמשך כמה זמן? 
·        תקופת אכשרה: פרק זמן בעת הצטרפות לביטוח הסיעודי, לרוב שלושה חודשים, בו המבוטח נדרש לשלם פרמיה לתכנית הביטוח שרכש אך אינו זכאי לכיסוי אם הפך לאדם שמצבו סיעודי. למשל, אם תקופת האכשרה שנקבעה בפוליסה היא שלושה חודשים, לא יהיה המבוטח זכאי לקבל תגמולי ביטוח אם הפך לסיעודי במהלך שלושת החודשים הראשונים ממועד תחילת תקופת הביטוח.
·        תקופת המתנה:  התקופה שהמבוטח נדרש להמתין מרגע שהוא נזקק לטיפול סיעודי ועד למועד שבו יתחיל להיות זכאי לקבלת התגמול החודשי. בדרך כלל תקופת ההמתנה היא שלושה חודשים. בתקופה זו המבוטח הוא שמממן את הוצאות הטיפול, ובמקביל ממשיך לשלם את פרמיית הביטוח. למשל, אם תקופת ההמתנה שנקבעה בפוליסה היא שלושה חודשים, יהיה המבוטח זכאי לקבל פיצוי חודשי רק החל בחודש הרביעי מאז הפך להיות סיעודי.
·        תקופת הפיצוי (תקופת תשלום תגמולי הביטוח): תקופת זמן שנקבעת מראש בפוליסה, בה מתחייבת חברת הביטוח לשלם למבוטח סכום כספי חודשי (לרוב מדובר בסכום כלשהו ולא בשירות/ טיפול). כלומר, מי שלפי ההגדרה מצבו סיעודי בתקופת הביטוח וחיכה במשך תקופת ההמתנה, זכאי לסכום כספי חודשי בהתאם למספר השנים שנקבעו בפוליסה. יש פוליסות שמעניקות תגמול לכל יתרת חייו של המבוטח, ויש פוליסות שמעניקות תגמול לזמן מוגבל (בד"כ, שלוש עד חמש שנים). במהלך תשלום תגמולי הביטוח, המבוטח משוחרר מתשלום פרמיות, כל עוד מצבו סיעודי.
לדוגמה: אם רכש המבוטח פוליסה ובה תקופת פיצוי של חמש שנים, הוא יתחיל לקבל את הפיצוי החודשי בתום תקופת ההמתנה למשך חמש שנים וכל עוד מצבו סיעודי. אם השתפר מצבו הבריאותי ומצבו כבר אינו סיעודי על-פי המוגדר בתנאי הפוליסה, יופסק תשלום הפיצוי החודשי. במקרה שמצבו נחשב שוב סיעודי, יהיה זכאי לקבל פיצוי חודשי לתקופת הפיצוי שנותרה: כלומר, אם קיבל פיצוי חודשי במשך שנה וחזר להיות סיעודי, יהיה זכאי לקבל פיצוי חודשי לארבע שנים נוספות. אם רכש תקופת פיצוי למשך כל החיים ומצבו חזר להיות סיעודי, יהיה זכאי לפיצוי חודשי לכל יתרת חייו.
 
שים לב! מחקרים משנת 2004 מראים כי אדם שמתאשפז במוסד סיעודי, נמצא בו בממוצע שלוש שנים. אולם, עקב העלייה בתוחלת החיים ובמקביל בשיעור האנשים שסובלים מתשישות נפש, נראה כי תקופה זו הולכת ומתארכת. על כן, חשוב לבדוק בפוליסה שלך מהו משך הזמן שבגינו תקבל תגמול מחברת הביטוח אם תהיה במצב סיעודי (כלומר, מהו משך תקופת הפיצוי).
 
10. מהו מבנה הפרמיות בביטוח סיעודי?
בפוליסות לביטוח סיעודי קשה לחברות ביטוח להתחייב לפרמיה ידועה מראש שלא תשתנה לאורך שנים, עקב מוגבלות הנתונים ואי-הוודאות האופיינית לביטוח הסיעודי. על כן, חברות הביטוח רשאיות לשנות את לוח הפרמיות לכלל המבוטחים אחת לכמה שנים במהלך תקופת הביטוח.
 
פוליסה קבוצתית:
בדרך כלל מדובר בפוליסות שהפרמיה בהן משתנה לפי קבוצות גיל. נוסף על כך, לחברת הביטוח יש אפשרות להעלות את לוח הפרמיות לכלל המבוטחים, במועדים קבועים, על-פי ההסכם שנחתם בין בעל הפוליסה לבין חברת הביטוח. מבוטח שיבחר להפסיק את הביטוח לא ימשיך להיות מבוטח, אף לא בכיסוי מופחת, שכן למבוטח ספציפי לא נצברים כספים או זכויות במסגרת הפוליסה הקבוצתית, לעומת פוליסת-פרט כאמור בסעיף הבא.
 
פוליסת-פרט (פוליסה אישית):
מבנה הפרמיה בפוליסה אישית לביטוח סיעודי יכול להיות אחד משניים:
א.     פרמיה משתנה על-פי גיל עד גיל 65, ומגיל 65 – פרמיה קבועה (שאינה משתנה על פי גיל) לכל החיים;
ב.      פרמיה קבועה לכל החיים שאינה משתנה על פי-גיל.
בפוליסות אישיות שהפרמיה בהן קבועה, חברת הביטוח צוברת זכויות למבוטח, בגין כל תשלום פרמיה. בפוליסות מסוג זה, המבוטח משלם סכום הגבוה מהסיכון הביטוחי שלו בגילים הצעירים יותר, והסכום העודף נצבר בשבילו לגילים המאוחרים יותר. מבוטח שיפסיק את הביטוח יוסיף להיות מבוטח בכיסוי מופחת בהתאם לסכום שנצבר בעבורו (ערך מסולק). כלומר, מבוטח ששילם את הפרמיה במשך מספר שנים והפסיק לשלמה, יקבל תגמול חלקי מחברת הביטוח אם יהיה מצבו סיעודי. גובה התגמול שיקבל במקרה כזה נקבע לפי מספר השנים ששילם פרמיה ובהתאם לכללים שקבע המפקח על הביטוח. טבלת התגמולים החלקיים לפי שנות התשלום מופיעה בפוליסה.
 
שים לב! גובה הפרמיות בביטוח סיעודי (אישי וקבוצתי) אינו מובטח, וייתכן שחברת הביטוח תעלה את לוח הפרמיות לכלל המבוטחים, הן במסלול של פרמיה קבועה והן במסלול של פרמיה משתנה.
כמו כן, חשוב לשים לב שהסעיף 'ערך מסולק' בא להגן על המבוטח במקרה שלא יוכל להוסיף לשלם את הפרמיות. לכן, בהשוואה בין פוליסות-פרט כדאי לבדוק אם סעיף זה קיים ומה התנאים לקבלת התגמול החלקי.
 
 
11. כמה זמן יהיה הביטוח בתוקף? (או: מהי תקופת הביטוח?) 
תקופת ביטוח היא התקופה שבה נותנת הפוליסה כיסוי ביטוחי לאדם מסוים. אדם שמצבו הפך לסיעודי בתקופת הביטוח זכאי לתבוע את תגמולי הביטוח. לעומתו, אדם שמצבו הפך לסיעודי לפני תחילת הביטוח, במהלך תקופת האכשרה או לאחר שהסתיימה תקופת הביטוח, אינו זכאי לקבל תגמול מחברת הביטוח. 
 
הביטוח הסיעודי נועד לתת תמיכה לטווח ארוך. על כן חשוב מאוד לבדוק מהי תקופת הביטוח ואם לחברת הביטוח יש זכות לסיים את הביטוח בנקודת זמן כלשהי.
 
בפוליסות אישיות, תקופת הביטוח היא כל חיי המבוטח. כלומר, חברת הביטוח אינה רשאית לבטל את הביטוח באמצע התקופה, אלא אם הפסיק המבוטח לשלם את פרמיית הביטוח. היחיד שעומדת בפניו האפשרות לבטל את הביטוח הוא המבוטח. 
 
לעומת זאת, בפוליסות הקבוצתיות, חברת הביטוח מחויבת לתקופת ביטוח של שנים בודדות בלבד. כלומר, לאחר שחלפה התקופה שהוסכם בין הצדדים כי לאורכה יהיו המבוטחים בקבוצה מכוסים לפי הפוליסה, חברת הביטוח או בעל הפוליסה יכולים להפסיק את הביטוח.
בפוליסות קבוצתיות שנכרתו או חודשו החל ביולי 2004 חובה על חברת הביטוח לאפשר למבוטחים שמבוטחים בפוליסה יותר משלוש שנים לעבור לפוליסה אישית לביטוח סיעודי בעלת תנאים דומים בלי לבדוק מחדש את מצבו הבריאותי של המבוטח (כלומר, ללא חיתום מחדש). זכות זו ניתנת למבוטח אם הוא עוזב את הקבוצה או אם הביטוח לכל חברי הקבוצה מסתיים. בפוליסה אישית, כאמור לעיל, חברת הביטוח אינה יכולה להפסיק חד-צדדית את הביטוח למשך כל שנות חיי המבוטח. ואולם, חשוב לשים לב שפרמיית הביטוח בפוליסה אישית עלולה להיות יקרה הרבה יותר מפרמיית הביטוח בביטוח הקבוצתי.
 
שים לב! לפני רכישת ביטוח קבוצתי כלשהו, חשוב לבדוק באילו תנאים תבטל חברת הביטוח את ההסכם, אם אפשר לעבור לפוליסה אישית במקרה של ביטול הפוליסה ובאילו תנאים.
 
12. כיצד מחלה או מצב רפואי בטרם ההצטרפות לביטוח עלולים להשפיע על היקף הכיסוי הביטוחי?
בעת חתימה על חוזה ביטוח, אדם נדרש להצהיר על מחלות קודמות ולחתום על טופס ויתור סודיות. טופס זה מאפשר לחברת הביטוח לאמת את הצהרתו על-ידי בדיקת התיק הרפואי שלו בין אם בכניסה לביטוח ובין אם בעת תביעה. על סמך הצהרת הבריאות, חברת הביטוח יכולה לקבוע חריגים אישיים לחוזה הביטוח או אף להחליט שלא לקבל את האדם לביטוח. תהליך זה נקרא חיתום רפואי. אם קיימות מחלות קודמות, ייתכן שחברת הביטוח תקבל את המבוטח לביטוח בפרמיה חודשית גבוהה יותר או במגבלות ספציפיות על הכיסוי הביטוחי.
 
בפוליסות ביטוח סיעודי אחדות יש סייג כללי לפיו חברת הביטוח רשאית להגביל את הכיסוי הביטוחי ואף לא לשלם תגמולי ביטוח למבוטח, אם מקרה הביטוח נובע ממצב רפואי של המבוטח עוד טרם הצטרפותו לביטוח.
לפי הוראות החוק, בפוליסות שנכרתו או חודשו החל במרץ 2004, חברת הביטוח יכולה להגביל את הכיסוי הביטוחי בגין מצב רפואי קודם למשך שנה לכל היותר מיום תחילת הביטוח – אם גילו של המבוטח לא עלה על 65 שנים בעת ההצטרפות לביטוח – ולמשך חצי שנה – אם גילו עלה על 65 שנים.
סייג בשל מצב רפואי קודם לא יהיה תקף אם הודיע המבוטח למבטח על מצב בריאותו הקודם והמבטח לא סייג מצב זה במפורש בדף פרטי הביטוח.
 
שים לב! חברת הביטוח עלולה לסרב לשלם למבוטח את תגמולי הביטוח בטענה שמקרה הביטוח הוא תוצאה של מצב רפואי שהיה קיים אצל המבוטח עוד לפני חתימת חוזה הביטוח. כיום, ברוב הפוליסות, חברת הביטוח יכולה לדחות תביעה בגין מצב רפואי קודם שהיה קיים לכל היותר שנה מיום ההצטרפות לביטוח. אם נשאל המבוטח על מצבו הבריאותי ולא גילה אותו למבטח, יחולו כללי הגילוי שעל-פי הוראות הדין.
לפני שתרכוש פוליסה לביטוח סיעודי, חשוב לבדוק אם חברת הביטוח קבעה חריגים אישיים כלשהם שיש בהם כדי להשפיע על היקף הכיסוי הביטוחי ואם קיימת הגבלה על תוקף סייג בגין מצב רפואי קודם בפוליסה, בפרט במקרה בו מוחלפת פוליסה קיימת בפוליסה חדשה.
 13. האם קיימת הטבת מס כלשהי בביטוח סיעודי?
אין הטבות מס על תשלומי פרמיות בגין ביטוח סיעודי. כמו כן, תגמולי הביטוח אינם חייבים במס.
 
14. מה חשוב לבדוק לפני שרוכשים ביטוח סיעודי?
·        כמה יעלה הביטוח כל חודש עד לגיל שיבה?
·        האם הפרמיה משתנה על-פני הגיל?
·        מה יקרה אם ארצה להפסיק את הביטוח או שלא אוכל לשלם את מלוא הפרמיה בעתיד? כלומר, האם הסכומים ששילמתי יעמדו לזכותי (האם קיים סעיף 'ערך מסולק' ומה התנאים בו)?
·        מהם תנאי הפוליסה, ובפרט:
o          מהו גובה התגמול החודשי שאקבל מחברת הביטוח אם אהיה במצב סיעודי?
o          במשך כמה שנים אקבל תגמול זה מחברת הביטוח?
o          האם בשל הצהרת הבריאות שלי יש לי חריגים אישיים בזכאות?
o          האם קיים חריג כללי לגבי מצב רפואי קודם ולכמה זמן הוא תקף?
o          מהם החריגים הקיימים בפוליסה (לא בהכרח חריגים בעניין מצב בריאותי)? על חברת הביטוח להדגיש חריגים אלו.
o          מהו משך תקופת ההמתנה?
o          מהו משך תקופת האכשרה?
o          האם תגמולי הביטוח הם מסוג שיפוי או פיצוי? האם קיים קיזוז ממקורות אחרים?
·        בפוליסה קבוצתית לביטוח סיעודי:
o          לכמה שנים נחתם חוזה הביטוח עם הקבוצה? (שים לב, בדרך כלל חוזה הביטוח תקף למספר שנים קלנדריות בלבד, ולאחר מכן חברת הביטוח יכולה לשנות את התנאים או להפסיק את החוזה.)
o          במקרה שהביטוח אינו מתחדש בתום התקופה או במקרה שאני בוחר לעזוב את הקבוצה, כמה יעלה לי להמשיך את הפוליסה באופן אישי ובאילו תנאים ייעשה הדבר?
 
15. מהם השלבים ברכישת ביטוח סיעודי?
·        השלב הראשון ברכישת ביטוח סיעודי הוא הגדרת הצרכים הביטוחיים ובחינת מקורות ההכנסה. מומלץ להעשיר את ידיעותיך בתחום הביטוח הסיעודי לפני רכישת כיסוי ביטוחי, בין השאר על-ידי בדיקת הנושאים הרלוונטיים באתר האינטרנט של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, באתרי האינטרנט של חברות הביטוח ובאמצעות פנייה לסוכני הביטוח[1] או לגורם מקצועי אחר בתחום.
 
א.       הגדר את הצרכים הביטוחיים שלך ושל משפחתך
הצעד הראשון שעליך לבצע הוא סקירת הצרכים הביטוחיים שלך ושל משפחתך והסיבות לרכישת הביטוח. שים לב, בדרך כלל ביטוח סיעודי מספק הגנה וביטחון כלכלי לגיל המבוגר, ועל כן עליך לבחון את מצבך בראייה לטווח הארוך. להלן השאלות המרכזיות שעליך לשאול את עצמך בבואך לקבוע את הצורך בביטוח סיעודי:
1)         האם אתה רווק או בעל משפחה עם ילדים?
2)         האם יש לך היסטוריה משפחתית של מקרים סיעודיים או של מחלות הגורמות למצב סיעודי?
3)         האם אתה רוצה לבטח אירוע של מצב סיעודי העלול להיות נטל כלכלי בעתיד עליך ועל משפחתך?
 
ב.        בחן את מקורות ההכנסה העומדים לרשותך
אחרי ששקלת אם אתה זקוק לביטוח סיעודי, עליך לבחון את מקורות ההכנסה העומדים לרשותך:
1)         האם יש לך חסכונות, השקעות ו/או רכוש שעשויים לסייע לך במימון טיפול סיעודי (בבית או במוסד) ארוך-טווח בגיל מבוגר?
2)         האם כבר יש ברשותך פוליסה לביטוח סיעודי (פוליסת ביטוח קבוצתית שיש לך ממקום העבודה, מקופת החולים או מגוף אחר או פוליסה אישית)?
3)         האם אתה סבור כי תהיה זכאי לעזרה או מימון מהמוסד לביטוח לאומי או ממשרד הבריאות?
 
·        לאחר שהגדרת את הצורך הביטוחי ובחנת את מקורות ההכנסה שברשותך, תוכל לקבוע את היקף הכיסוי הביטוחי שאתה זקוק לו. אם כבר יש לך ביטוח סיעודי ממקור כלשהו (שים לב שלרוב החברים בתכניות השב"ן של קופות החולים יש כבר ביטוח סיעודי שנעשה באמצעות הקופה), עליך לשקול אם יש לך צורך בביטוח נוסף. ייתכן מאוד שרכישת ביטוח חדש תיצור מצב של ביטוח-יתר, וזה יכול להשפיע על התקציב שלך ועל התכניות הכלכליות שלך לטווח הארוך באותה מידה שביטוח-חסר ישפיע. במצב כזה ייתכן שאינך זקוק לביטוח נוסף.
 
·        בשלב השני יש לערוך השוואה בין פוליסות-פרט הקיימות בשוק. עליך לבדוק וללמוד מה הם סוגי ביטוחי הסיעוד הקיימים בטרם תבחר בפוליסה המתאימה לך. לא כל הפוליסות זהות. ישנן פוליסות לתקופות פיצוי שונות, בפרמיה קבועה או משתנה. הבחירה שלך צריכה להתבסס על הצרכים שלך ומה שאתה יכול להרשות לעצמך.
מעבר לעיון במדריך לצרכן המכיל מידע בסיסי על רכישת ביטוח סיעודי, רצוי לפנות לגורם מקצועי, כדוגמת סוכן ביטוח מורשה. הסוכן יכול לשווק פוליסות של חברה אחת או של מספר חברות. מומלץ לפנות לכמה סוכנים כדי שתוכל להגיע לטווח גדול יותר של פוליסות של חברות שתוכל לבחון. בחר בתשומת לב את הסוכן שדרכו תרכוש את הביטוח, כדי שיהיה אמין ומקצועי, כמו כן מומלץ לבדוק שהוא נושא רישיון סוכן מאת המפקח על הביטוח[2] , שכן הסוכן מתוגמל בעמלות על רכישותיך.
תפקידו של סוכן הביטוח אינו רק למכור לך פוליסת ביטוח. סוכן מקצועי יסייע לך בהגדרת צרכיך, יסקור וישווה את תכניות הביטוח שהוא מציע, יסביר, ייעץ, יענה על כל שאלותיך ויעזור בעת תביעה.
לשם השוואה בין פוליסות ביטוח אפשר להיעזר גם בטופס הגילוי הנאות. חברות הביטוח מחויבות להעביר אותו לכל מבוטחיהן. בטופס זה מפורטים תמצית הכיסויים ונתונים נוספים שעניינם הכיסוי הביטוחי המוצע. הטופס יסייע לך להבין את הכיסוי הביטוחי המוצע וכן להשוות בין תכניות ביטוח. ודא שקיבלת טופס זה.
 
·        לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש לך ולאחר בחינת האפשרויות הקיימות בשוק, עליך לבדוק כמה זה עולה לך. ביטוח סיעודי אישי הוא ביטוח יקר יחסית. היה בטוח שאתה מסוגל לשלם את הפרמיה החודשית וכי ההוצאה אינה מכבידה מדי על התקציב החודשי שלך. עליך לבדוק אם הפרמיה משתנה על-פי גיל במהלך שנות הביטוח ואם תוכל לעמוד בתשלום הפרמיה החודשית בכל נקודת זמן. זכור, אי-תשלום הפרמיה יגרום לביטול הביטוח או לקבלת כיסוי מופחת.
 


 
נספח א' – מילון מונחים
 
·        תכנית ביטוח (פוליסה) – חוזה ביטוח שנחתם בין חברת ביטוח לבין אדם הרוכש את החוזה (המבוטח);
·        דמי ביטוח (פרמיה) – התשלום החודשי שהמבוטח נדרש לשלם לחברת הביטוח בעבור תכנית הביטוח;
·        תקופת הביטוח – התקופה שבה נותנת הפוליסה כיסוי ביטוחי לאדם מסוים; אדם שמצבו הפך לסיעודי בתקופת הביטוח זכאי לתבוע את תגמולי הביטוח.
·        תקופת אכשרה – תקופת זמן של מספר חודשים מיום ההצטרפות לביטוח; בחודשים אלו המבוטח נדרש לשלם פרמיה לתכנית הביטוח שרכש, אך אינו זכאי לכיסוי במקרה שמצבו הפך לסיעודי.
·        תקופת המתנה – התקופה שהמבוטח נדרש להמתין מרגע שמצבו הפך לסיעודי ועד למועד שבו יתחיל להיות זכאי לקבלת התגמול החודשי; בתקופה זו המבוטח נושא בהוצאות הטיפול .
·        תקופת תשלום תגמולי הביטוח – משך הזמן שהמבוטח זכאי לקבל בו תגמולי ביטוח; תקופה זו נקבעת מראש בפוליסה.
·        תנאים לקבלת תגמול מחברת הביטוח (מקרה הביטוח) – התנאים שלפיהם ייחשב מצבו של אדם לסיעודי לפי הפוליסה; רק אם תנאים אלו מתקיימים, יהיה המבוטח זכאי לקבל תגמול מחברת הביטוח.
·        חריגים – מצבים שבהם לא ישולם למבוטח תגמול מחברת הביטוח; בפוליסה קיימים 'חריגים כלליים' (לדוגמה, טרור, שימוש בסמים) והם חלים על כל אדם שרכש את הפוליסה. כמו כן קיימים 'חריגים אישיים' הקשורים במצבו הרפואי של המבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח.
·        פיצוי – תגמולי הביטוח המשולמים למבוטח בעת קרות מקרה הביטוח בדרך של סכום מוסכם מראש, ללא צורך בהוכחת הוצאה כלשהי;
·        שיפוי – החזר הוצאות למבוטח, בדרך כלל כנגד קבלות מקוריות, עד לסכום מסוים מוגדר מראש; תגמולי ביטוח מסוג שיפוי אפשר לקזז ממקורות אחרים.
·        ערך מסולק – מונח בפוליסות-פרט בלבד: מאפשר למבוטח ששילם את הפרמיה במשך מספר שנים והחליט להפסיק לשלם, לקבל תגמול חלקי מחברת הביטוח, אם יהיה מצבו סיעודי.


 
נספח ב' – סוגים נוספים של תכניות לביטוח-פרט סיעודי 
 
להלן שתי דוגמאות של תכניות נוספות לביטוח-פרט סיעודי (מעבר לביטוח הסטנדרטי המתואר בהרחבה במדריך), המהוות הרחבה או תוספת לביטוח סיעודי שכבר קיים אצל המבוטח:
 
1.      כיסוי משלים בביטוח סיעודי
מרבית חברות הביטוח הפועלות בתחום הביטוח הסיעודי מציעות כיום תכניות שתקופת ההמתנה[3] בהן ארוכה (שלוש או חמש שנים, במקום מספר בודד של חודשים). תכניות אלו נועדו להשלים את הכיסוי הניתן בפוליסת סיעוד אחרת שברשות המבוטח (להלן  'פוליסת הבסיס' – פוליסת-פרט, פוליסה קבוצתית באמצעות קופת חולים או פוליסה קבוצתית אחרת). בדרך כלל בתכניות אלו תקופת הפיצוי היא כל החיים, כלומר לאחר שחלפה תקופת ההמתנה של מספר שנים, תשלם חברת הביטוח למבוטח את סכום הפיצוי שרכש בכל חודש למשך כל יתרת חייו, כל עוד הוא נתון במצב מזכה. הזכאות לתגמולי הביטוח בפוליסה המשלימה נקבעת לפי התנאים הקבועים באותה פוליסה או לפי התנאים הקבועים בפוליסת הבסיס, המועד הקודם מבין השניים. כלומר, במצב שאדם ייחשב סיעודי לפי פוליסת הבסיס שברשותו, הוא יהיה זכאי לקבל תגמולי ביטוח לפי הפוליסה המשלימה (לאחר תקופת ההמתנה), גם אם לא ייחשב לסיעודי לפי תנאי הפוליסה המשלימה.
להלן דוגמאות למצבים שבהם אדם עשוי לרכוש ביטוח זה:
·        אדם רכש פוליסה לביטוח סיעודי במסגרת קופת חולים. בפוליסה נקבע כי תגמולי הביטוח ישולמו במשך שלוש שנים בלבד – אדם כזה יכול לרכוש השלמה לכיסוי בתכנית שבה תקופת ההמתנה היא שלוש שנים ובכך להמשיך ולקבל סכום כסף מסוים לפי בחירתו מחברת הביטוח שרכש בה את הפוליסה המשלימה. מאחר שתקופת התשלום במרבית הביטוחים הסיעודיים של חברי קופות החולים מוגבלת, כיסוי משלים זה מוצע לחברי קופות החולים שרכשו כיסוי לביטוח סיעודי.
·        אדם רכש פוליסת-פרט לביטוח סיעודי בפיצוי חודשי בסך 3,000 ש"ח לכל החיים, והוא רוצה להגדיל את הסכום שיקבל לאחר שלוש שנים, בהנחה למשל שהחסכונות שצבר יוכלו לסייע לו לממן טיפול סיעודי רק במשך שנים אחדות.
 
 
 
 
2.      נספח ברות-ביטוח
נספח ברות-ביטוח הוא נספח המצורף לפוליסה לביטוח סיעודי. אפשר לרכשו בתמורה לפרמיה נוספת. רכישת נספח זה מאפשרת למבוטח שהגיע לגיל 65 לרכוש גמלת סיעוד נוספת (כלומר, להגדיל את סכום הפיצוי החודשי) בלא צורך בחיתום רפואי מחדש. אדם שמצבו הפך לסיעודי לפני גיל 65, לא יוכל לרכוש גמלה נוספת כאמור לעיל.


 
נספח ג' – כמה עולה לרכוש ביטוח סיעודי
 
ביטוח-פרט
להלן דוגמאות[4] לפרמיה החודשית שיצטרכו לשלם גבר או אישה בגילים שונים בחייהם ולמשך תקופות פיצוי שונות תמורת פיצוי חודשי בגובה 5,000 ש"ח בפוליסת-פרט (פוליסה עם פרמיה קבועה, כולל גורם פוליסה):
 
 תקופת פיצוי
3 שנים5 שניםכל החיים
גילגבראישהגבראישהגבראישה
4090 ש"ח115 ש"ח130 ש"ח160 ש"ח185 ש"ח260 ש"ח
50125 ש"ח165 ש"ח170 ש"ח220 ש"ח245 ש"ח350 ש"ח
60175 ש"ח250 ש"ח250 ש"ח325 ש"ח355 ש"ח500 ש"ח
70325 ש"ח480 ש"ח420 ש"ח645 ש"ח660 ש"ח950 ש"ח
80680 ש"ח1,000 ש"ח870 ש"ח1,345 ש"ח1,285 ש"ח2,170 ש"ח

 
 
כך למשל, גבר שיהיה מעוניין לרכוש ביטוח סיעודי בגיל 60 ולקבל מחברת הביטוח סכום של 5,000 ש"ח לחודש במשך חמש שנים, יצטרך לשלם כ- 250 ש"ח בכל חודש. אישה שתהיה מעוניינת לרכוש ביטוח סיעודי בגיל 70 ולקבל מחברת הביטוח סכום של 5,000 ש"ח לחודש למשך כל שארית חייה תצטרך לשלם כ- 950 ש"ח בכל חודש.
 
 
מעבר מפוליסה קבוצתית לפוליסה אישית
כאמור בסעיף 11 במדריך (כמה זמן יהיה הביטוח בתוקף), במקרה שהביטוח הסיעודי מסתיים לכלל החברים בביטוח קבוצתי כלשהו או במקרה שאדם מחליט לעזוב את הקבוצה מהסיבות שפורטו בסעיף זה, על חברת הביטוח להציע לקבוצה או לאדם המסוים אפשרות לעבור לפוליסת-פרט. ברוב המכריע של המקרים פוליסת-הפרט יקרה הרבה יותר מהפוליסה הקבוצתית.
 
 
להלן דוגמה לפרמיה החודשית שיצטרכו לשלם גבר או אישה בגילים שונים בעבור פיצוי חודשי בגובה 3,000 ש"ח למשך שלוש שנים, בעת מעבר מפוליסה קבוצתית (בדוגמה זו מדובר בפוליסה לחברי אחת מקופות החולים) לפוליסת-פרט בחברת ביטוח (בפרמיה קבועה):
 
גיל המבוטחגבראישה
קבוצתיפרטהשינויקבוצתיפרטהשינוי
6550 ש"ח145 ש"ח95 ש"ח
בערך פי 350 ש"ח210 ש"ח160 ש"ח
בערך פי 4
7070 ש"ח185 ש"ח115 ש"ח
בערך פי 2.570 ש"ח280 ש"ח210 ש"חבערך פי 4
8070 ש"ח400 ש"ח330 ש"ח
בערך פי 670 ש"ח600 ש"ח530 ש"ח
בערך פי 8.5

 

 
נספח ד' – פרטים מהותיים לצורך השוואה בין תכניות ביטוח-פרט
 
מהי תקופת הביטוח?   ________________________________________________
מהי תקופת התשלום?   _______________________________________________
האם מדובר בתשלום מסוג פיצוי או שיפוי?  ________________________________
אם מדובר בפיצוי – מהו גובה הפיצוי החודשי ?  ______________________________
אם מדובר בשיפוי – מהי תקרת השיפוי והאם יש קיזוז ממקורות אחרים?   __________
________________________________________________________________
מהי תקופת האכשרה?   _______________________________________________
מהי תקופת ההמתנה?   _______________________________________________
האם ישנו חריג לגבי מצב רפואי קודם?   ___________________________________
האם ישנם חריגים אישיים שעלולים לצמצם את הכיסוי?   ______________________
________________________________________________________________
בפוליסת-פרט – האם יש ערך מסולק ומתי אפשר להתחיל לקבלו?   __________________
________________________________________________________________
 
 


 
נספח ה' – רשימת חברות הביטוח שמוכרות ביטוח סיעודי בארץ
 
 
שם החברהמספר טלפוןכתובתאתר אינטרנט
איילון – חברה לביטוח בע"מ03-7569210אבא הלל סילבר 12, רמת גןwww.ayalon-ins.co.il
אליהו – חברה לביטוח בע"מ 03-6920911אבן גבירול 2, ת"א www.eliahu.co.il
אריה – חברה לביטוח בע"מ03-5174659אחד העם 9, ת"אwww.aryeh.co.il
דקלה – חברה לביטוח בע"מ03-7549444אבא הלל סילבר 3, רמת גן www.harel-hamishmar.co.il/dikla_main.asp
הכשרת הישוב  – חברה לביטוח בע"מ03-7962666אריה שנקר 2, ת"אwww.ildinsur.co.il
המגן – חברה לביטוח בע"מ03-9201010היצירה 1, קריית אריה, פ"תwww.ha-magen.co.il
הפניקס הישראלי – חברה לביטוח בע"מ03-7332222דרך השלום 53, גבעתייםwww.phoenix.co.il
 
הראל – חברה לביטוח בע"מ03-7547777אבא הלל סילבר 3, רמת גןwww.harel-ins.co.il
כלל – חברה לביטוח בע"מ03-6387777דרך מנחם בגין 48, ת"אwww.clalbit.co.il
מגדל – חברה לביטוח בע"מ03-5637622סעדיה גאון 26, ת"אwww.migdal.co.il
מנורה – חברה לביטוח בע"מ03-7107777אלנבי 115, ת"אwww.menora.co.il

 
 


 
נספח ו' –  טלפונים ואתרי אינטרנט נוספים
 
·        משרד הבריאות
טלפון: 02-6705705
 אתר אינטרנט: www.health.gov.il
·        המוסד לביטוח לאומי
טלפון: 08-6509999
אתר אינטרנט: www.btl.gov.il
·        אשל – האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל
טלפון: 6557551 -02
אתר אינטרנט: www.eshelnet.org.il  או  www.eshelinfo.org.il
·        המפקח על הביטוח - המחלקה לפניות הציבור
טלפון: 6211400 -02
פקס: 5695352 -02
אתר אינטרנט: www.mof.gov.il/hon/2001/general/pniyot.asp
 
 
 


 
נספח ז'  – חקיקה והנחיות
 
·        חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995, פרק י' – ביטוח סיעוד
·        תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם), התשס"ד – 2004
·        חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד- 1994
·        חוק זכויות החולה, התשנ"ו- 1996
·        חוזר ביטוח 2001/9 – גילוי נאות למבוטח בעת ההצטרפות לפוליסות לביטוח בריאות
·        חוזר ביטוח 2002/3 – גילוי נאות בביטוח בריאות קבוצתי
·        חוזר ביטוח 2002/6 – ביטוח סיעודי - פרט
·        חוזר ביטוח 2003/9 – הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי
·        חוזר ביטוח 2004/11 – ביטוח סיעודי קבוצתי
 

 


[1] החוקים, ההנחיות והאתרים הרלוונטיים מופיעים בנספחים ג' עד ה'.
[2] מומלץ לבדוק את רישוי הסוכנים באמצעות 'מערכת סוכנים וסוכנויות ביטוח' באתר האינטרנט של המפקח על הביטוח : www.mof.gov.il/hon/bituach.htm
[3] התקופה שהמבוטח נדרש להמתין מרגע שמצבו הפך לסיעודי ועד המועד שבו יתחיל להיות זכאי לקבלת התגמול החודשי
[4] הערה: המחירים המופיעים בטבלאות שלהלן מהווים דוגמה בלבד ואינם מחייבים. המחירים נכונים לנקודת הזמן שבה נכתבו, ואינם כוללים תוספות חיתומיות ואחרות.
 

דבר פורשור לסיום : ברור שהמדריך המובא לעיונכם אינו תחליף לייעוץ מקצועי אובייקטיבי
                          בעזרת מומחים לייעוץ ביטוח ותוך סקירת כל צרכי המשפחה הספציפיים.
                          אנו ממליצים בחום לנצל את האפשרות לייעוץ במסגרת "מבצע תרומת ידע"
                          הנערך בימים קשים אלה בחברת פורשור מומחים בע"מ

                  

הבטיחו כבר היום שתיק הביטוח שלכם תקף, חכם, רציף ובר מימוש!

לחיצה אחת
על לשונית "הזמנת שירות / קשר",
ופחות מ-5 דקות
של מילוי טופס קצר

זה כל מה שצריך! 

המערכת הממוחשבת קולטת אתכם – ואנחנו כבר ניצור קשר עימכם !!!

 

תהליך הבירור קל ופשוט וכמעט ואינו כרוך במאמץ מצדכם

 

פורשור:  ניתוח ביטוח היום – כי העתיד מחייב!

 

 

 

       למבצע "ניתוח ביטוח בריאות סיעוד" ( לנרשמים עד סוף 2006)

לתיאור תהליך ייעוץ פנסיוני כולל

לתיאור תהליך הדרכה וייעוץ בנושא בריאות או סיעוד

 

למענה אנושי - למתקשים במילוי טופס מקוון

נא התקשרו 1-700-700-913 

                                         
הנה כך זה מתבצע -   מצגות מונפשות       powerpoint  לבעלי תוכנת          
                           

   

 

ביטוחי בריאות

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל