נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
השוואת קו כסף עולמי מול שב"נים

 

 

 

"קו כסף עולמי"

קופ"ח כללית "מושלם"

קופ"ח מכבי

מגן זהב/כסף

קופ"ח לאומית

לאומית לכל/ועוד

קופ"ח מאוחדת

מאוחדת עדיף

אופן ההתקשרות

 

חוזה ביטוח

תקנון הניתן לשינוי

תקנון הניתן לשינוי

תקנון הניתן לשינוי

תקנון הניתן לשינוי

חיתום

 

חיתום למצטרפים חדשים

ללא חיתום למצטרפים חדשים

ללא חיתום למצטרפים חדשים

ללא חיתום למצטרפים חדשים

ללא חיתום למצטרפים חדשים

קביעת הזכאות

 

ניצול הזכאות אינו מותנה בחוק בריאות ממלכתי או בועדה כלשהי.

ניצול השירותים מותנה במימוש הזכאות ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובאישור הקופה .

ניצול השירותים מותנה במימוש הזכאות ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובאישור הקופה .

ניצול השירותים מותנה במימוש הזכאות ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובאישור הקופה .

ניצול השירותים מותנה במימוש הזכאות ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובאישור הקופה .

זמן תגובה לתביעה

 

הענות מהירה לכל פנייה,(בחלק מהכיסויים ניתן לפנות ישירות לנותן השירות הרפואי, ללא תיאום מראש). 

עד 60 יום מיום קבלת תביעת העמית.

עד 60 יום מיום קבלת תביעת העמית.

עד 60 יום מיום קבלת תביעת העמית.

עד 60 יום מיום קבלת תביעת העמית.

 

 

"קו כסף עולמי"

קופ"ח כללית "מושלם"

קופ"ח מכבי

מגן זהב/כסף

קופ"ח לאומית

לאומית לכל/ועוד

קופ"ח מאוחדת

מאוחדת עדיף

ניתוחים פרטיים בארץ

אצל ספקי הסכם

שיפוי מלא

לפי עלות הניתוח עם השתתפות עצמית

שיפוי מלא

לאומית לכל– לפי עלות הניתוח עם השתתפות עצמית.

לאומית ועוד: שיפוי מלא

לפי עלות ניתוח עם ה"ע עד 15% מעלות הניתוח.

אצל ספקים שלא בהסכם

עד תקרת ספקי הסכם

עד תקרת בי"ח שבהסכם

אין כיסוי למרדים.

מגן זהב:

בי"ח:עד תקרת בי"ח שבהסכם

מנתח: עד תקרת מנתח הסכם + 50% משכר זה.

מרדים: 50% משכר רופא הסכם (סה"כ 50% מההוצאה).

עד תקרת ספקי הסכם.

אין כיסוי למרדים.

רק באישור הקופה, עד תקרת ספקי הסכם.

אין כיסוי למרדים.

אביזרים רפואיים במהלך ניתוח

כיסוי עד 15,318 ₪ לשנת ביטוח.

כיסוי עד 3,000$ לשנה, לפי רשימת אביזרים, 50% השתתפות עצמית.

מגן זהב:

כיסויעד 11,660 בשנה, לפי רשימת אביזרים, 50% ה"ע.

כיסוי לפי רשימת אביזרים עם תקרה:

לאומית לכל: 50% ה"ע

לאומית ועוד: 20% ה"ע.

עד 3,000$ לשנה,

50% ה"ע.

השתלות בחו"ל

השתלות בחו"ל

ללא תלות בסל הבסיסי

כיסוי לכל סוגי השתלות איברים בכל מקום בעולם, ללא תקרה עפ"י בחירת המבוטח

גמלה חודשית לאחר השתלה בחו"ל בסך 5,000 ש"ח לתקופה של 24 חודש.

 

 

מגן זהב - אפשרות לבחור מסלול אלטרנטיבי לגבי השתלות לב, ריאות כבד וכליות- 50% מההוצאה בפועל, ועד 35,000$ ללא תלות בסל הבריאות הממלכתי

לאחר אישור "מגן זהב".

 

 

 

 

השתלות בחו"ל כהשלמה לסל הבסיסי (לאחר מיצוי הזכאות עפ"י חוק בריאות ממלכתי: לא ניתן לביצוע בארץ, המבוטח נמצא בסכנת מוות)

 

כיסוי עד 275,000 $ מעל סכום הבסיס להשתלות כבד, כליה, לב, לב-ריאות, ריאות, מח עצם

 

כיסוי ללא תקרה להשתלות כבד לב או ריאות

כיסוי להשתלות: כבד, כליה, לב, לב-ריאות, ריאות, מח עצם, לבלב, קרנית, כליה, ולבלב

"לאומית לכל"

עד 250,000$ לעמית

 

"לאומית ועוד",

עד 5,000,000$ לעמית

כיסוי ללא תקרה

להשתלת כבד, לב או ריאותאך ורק במרכז רפואי שבהסכם.

 

 

 

"קו כסף עולמי"

קופ"ח כללית "מושלם"

קופ"ח מכבי

מגן זהב/כסף

קופ"ח לאומית

לאומית לכל/ועוד

קופ"ח מאוחדת

מאוחדת עדיף

ניתוחים וטיפולים בחו"ל

כיסוי לניתוחים בחו"ל ללא תלות בסל הבסיסי

כיסוי מלא לכל ניתוח שניתן לביצוע בארץ בכל מקום בעולם, עפ"י בחירת המבוטח בתיאום עם המבטח.

כיסוי עד 100,000$ לטיפולים/ניתוחים שלא ניתן לבצע בארץ.

כיסוי עד 90,000 $לניתוחים להצלתשמיעה וראיה,שאינם ניתנים לביצוע בארץ או לניתוחים גדולים אשר בהעדרם קיימת למבוטח סכנת נכות תמידית 75% ומעלה.

באישור ועל פי שיקול דעתו של המנהל הרפואי של כללית מושלם.

 

מגןזהב- עד 35,000$ זכאות להשתתפות הקופה בהוצאות ניתוחים גדולים שאין להם מספיק ניסיון או מומחיות בארץ, לפי אישור מראש ועד 50% מההוצאה בפועל.

ללא תלות בסל באישור הקופה כיסוי לניתוח או טיפול מיוחד להצלת חיים או למניעת נכות לצמיתות או ניתוח מיוחד להצלת שמיעה או ראיה

לאומית לכל- כיסוי עד 25,000$

לאומית ועוד– כיסוי עד 50,000$

 

כיסוי עד 85,000 $ לניתוחים להצלתשמיעה וראיה,

כיסוי עד – 35,000$ להצלת איבר

כיסוי עד 90,000$ להשתלת כליה.

ובלבד שהוועדה המאשרת מטעם "מאוחדת עדיף" השתכנעה שהמחלה הנידונה מחייבת טיפול רפואי אשר אינו ניתן לביצוע בארץ ואשר אין בישראל טיפול חלופי.

כיסוי לטיפולים/ ניתוחים מיוחדים בחו"ל כהשלמה לסל הבסיסי

 

כיסוי עד 100,000 $

 

כיסוי עד 100,000 $

 

 

טיפולים מיוחדים בחו"ל - "לאומית לכל" כיסוי עד 100,000$

"לאומית ועוד" כיסוי עד 150,000$

כיסוי עד 100,000 $

תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הציבורי

תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

כיסוי לתרופות שאינן כלולותבסל הבריאות הממלכתי עד 500,000 ש"ח.

ה"ע - 150 ש"ח או 5% מעלות המרשם לחודש, הגבוה ביניהם.

הנחה ברכישת תרופות בבתי מרקחת של קופ"ח.

כ- 36 תרופות נוספות לסל.

.

הנחה כספית בגין רכישת תרופות שאינן ב"סל הבריאות" ע"פ רשימה, בבתי מרקחת שבהסכם בלבד.

כ- 50 תרופות.

ה"ע לעמית 30%-50%.

לאומית ועוד- רשימת תרופות מצומצמת, עם השתתפות עצמית. רק בבתי מרקחת שבהסכם עם הקופה.

תרופות שאינן כלולות בסל לפי

רשימה של 120 תרופות בה"ע שלבין 15%-75%

רוב התרופות מחוייבות להרכש בבתי מרקחת של הקופה, חלק גדול מהן מחייב גם המלצת רופא מומחה מטעם הקופה בהתמחות הספציפית.

פיצוי למחלות קשות

פיצוי למחלות קשות

במסגרת יתרון,

פיצוי כספי ל- 1 מתוך 20 מחלות קשות.

אין

אין

אין

אין

כל האמור לעייל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, הסכומים צמודים למדד 9555 נק' (15/02/02).

ההשוואות הנ"ל מבוססות על פרסומים גלויים של חברות הבטוח. ט.ל.ח.

 

  קובץ

ביטוחי בריאות

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל