לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
חישוב דמי ניהול
חלק ניכר מתוך הסכומים אותם אנו משלמים לצורכי חסכון וביטוח נקרא דמי ניהול ובעצם המשמעות היא חלק התשלום שאינו מיועד – לא לחסכון ולא לדמי הביטוח!

תשלום זה הינו חלק מהרווח ו/או ההוצאות שיש לגופים הפיננסים, קרי - הגופים המנהלים את קופות הגמל , קרנות ההשתלמות והביטוחים של הצרכן:

דמי הניהול מחולקים לשניים:
1. "דמי ניהול - מהפרמיה"
- תשלום חודשי, המנוכה מהתשלום החודשי אותו הצרכן משלם, המיועד  לכיסוי ההוצאות של הגופים הנ"ל. לדוגמא: במידה ודמי ניהול אלו הינם  13% - המשמעות הינה שבמידה ואתה, המעביד, והעובד שלך מפרישים  סך של 2000 ₪  לצורך ביטוח וחסכון, סכום של 260 ש"ח מתוך הסכום הנ"ל מנוכה מהתשלומים החודשיים  ומועבר ישירות כזיכוי לחברות הביטוח והגופים המנהלים.

2. "דמי ניהול - מהחסכון המצטבר" - דמי הניהול אלה  נהוגים  בכל הגופים המנהלים את החסכון הפנסיוני.
 מכל סכום החסכון הצבור שלך "נגזר" סכום שמופנה אחת לתקופה להוצאות של החברות הנ"ל ומנוכה מחשבונך!
לדוגמא: אם חסכת עד היום חסכון ₪400000 -  ודמי הניהול השנתיים הנגבים ממך הינם 1.5%, הסכום שתשלם בגין שנת הניהול הנוכחית הינו ₪6000 בנקים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קרנות נאמנות.
במבט הראשון המספר 1.5% נראה לא משמעותי ואנו אכן נבדוק אם כך הוא.

בכדי להבין את משמעות סכומים אלה שאינם נראים משמעותיים במבט ראשון, יש לחשבם לאורך תקופת החסכון, כלומר סכום הביטוח/חסכון הנצבר החד פעמי. לדוגמא: אם הסכום החד פעמי שהפקדת הינו  ₪150,000, גילך 40, החסכון לגיל 65 ודמי הניהול מהחסכון הינם 1.5%  - הסכום שתשלם במשך תקופת החסכון הינו כ-₪47000.

במקרים רבים , ניתן להקטין הפרשות אלה בסכומים משמעותיים.
בכדי לקבל הערכה של דמי הניהול הכוללים שהינך משלם בפוליסה אנא הקש על "בקשת חישוב" והתוצאה תשלח אליך.

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל