לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
חוק הסיעוד

                                      חוק הסיעוד


חוק ביטוח סיעוד

  • החל מאפריל 1988 מפעיל המוסד לביטוח לאומי את חוק ביטוח הסיעוד בשיתוף משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות וקופות החולים.
  • על פי החוק ניתנת גמלת סיעוד למבוטחים זכאים שגרים בבית ונזקקים לעזרת אדם אחר בפעולות היום-יום.
  • גמלת סיעוד הנה גמלת שירותים.
    לזכאי גמלת הסיעוד יינתנו שירותי סיעוד לסייע לו בפעולות היום-יום ולהקל על משפחתו את הטיפול בו ואת ההשגחה עליו.

זכאות המבוטח לגמלת סיעוד :

1. תושב ישראל שמלאו לו 65 (לתושבת ישראל - 60).

2. גר בקהילה ולא במוסד (מי שמאושפז בבית חולים, וכן מי שנמצא בבית אבות במחלקה סיעודית, תשושי נפש או תשושים, לא יהיו זכאים לגמלה).

3. הכנסותיו אינן עולות על הסכום הקבוע בתקנות.

4. הוא אינו מקבל קצבה לשירותים מן המוסד לביטוח לאומי, ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה.

5. הוא נמצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בעשיית פעולות היום-יום.

 איך נקבעת הזכאות ?

אם יימצא שהמבוטח עונה על 4 התנאים הראשונים בבחינת זכאות המבוטח (תושב ישראל, גר בקהילה, מבחן הכנסות, לא מקבל קצבה לשירותים..), תבקר אחות שירותי הבריאות הממלכתיים בבית המבוטח ותבדוק את מידת תלותו בעזרת הזולת או מה מידת ההשגחה שהוא זקוק לה.
על פי תוצאות הבדיקה של האחות יחליט המוסד לביטוח לאומי:
האם המבוטח זכאי לגמלת סיעוד, מה גובה הגמלה, ומה תקופת הזכאות.
  
השירותים שמתוכם ייבחרו השירותים לזכאי גמלת סיעוד :
עזרה של מטפלת בבית המבוטח
טיפול במרכז יום לקשיש
אספקת מוצרי ספיגה חד פעמיים
משדר מצוקה
שירותי מכבסה

שיעור הגמלה :

כ- % 25 מן השכר הממוצע שעל פי חוק הביטוח הלאומי.

(ערך השירותים עד כ- 1,900 ש”ח).

גמלה מוגדלת :

כ- % 37.5 מן השכר הממוצע שעל פי חוק הביטוח הלאומי.

(ערך השירותים עד כ - 2,800 ש”ח).

הידעתם ש.......?

עליה בתוחלת ובמשך החיים, שיפור בהרגלי תזונה ומצב הבריאות גורמים לכך שיותר ויותר משפחות נאלצות להתמודד עם טיפול בבן משפחה סיעודי.

במהלך השנים 1997-1990 חלה עלייה של 52% במספר הקשישים המוגבלים.

בשנת 2005 צפוי גידול של 48% במספר הקשישים המוגבלים והוא יגיע ל – 101,000 איש כלומר, כ – 16% מהקשישים.

אישה שהגיעה לגיל 65 צפויה לחיות בממוצע עד גיל 83.

גבר שהגיע לגיל 65 יחיה בממוצע עד כיל 81.

עלויות טיפול בבן משפחה סיעודי

  • עלות השהות במוסד סיעודי 20,000 – 8,000 ₪ לחודש.
  • שכר מטפל/ת סיעודי/ת 1,000$ - 700$ לחודש.
  • ההוצאות לבריאות בשנת החיים הראשונה מהווה 90% מכלל ההוצאות לבריאות במשך כל החיים, לכן גם אנשים בעלי יכולת כלכלית גבוהה יפיקו תועלת מביטוח סיעוד פרטי.

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל