לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
גל פונים לבדיקת ביטוחי הבריאות בעקבות שביתת הרעב של חולי המעי הגס - מבצע תרומת ידע

פניות רבות לבדיקת ביטוחי הבריאות בעקבות פרשת שביתת הרעב של חולי המעי הגס נרשמו בחברת יעוץ "פורשור מומחים בע"מ"
האנשים פנו לבדיקה מתוך חשש שביום פקודה פוליסות הביטוח שבידיהם לא יספקו להם את ההגנה הצפויה, כפי שקרה לרבים מחולי סרטן המעי הגס.
בין הבעיות שהתגלו ....  חוסר בהירות לגבי מגבלות הכיסויים הביטוחיים בביטוחים המשלימים בקופות החולים,  חוסר האפשרות לביטוח כספי במקרה מחלות קשות,  מגבלות בביטוחים קולקטיביים , עריכת ביטוחים ע"י סוכנים ומוכרנים תוך מילוי טפסים והצהרות בריאות בצורה לקויה שתמנע תשלומי ביטוח בעת הצורך ועוד...
 חוסר ידיעה של הציבור אודות התקנות של המפקח על הביטוח בנושא הפרדת
ייעוץ ביטוח אובייקטיבי משיווק ביטוח ועבירות חמורות בהמשך פרסום סוכני ביטוח כ"יועצים" – בניגוד לחוק.


בפרשת שביתת הרעב של חולי סרטן המעי הגס, נחשפה תלותם של בריאותם וחייהם של אנשים המגיעים לצוק עיתים, בהחלטות פוליטיות על גודל סל התרופות ובתרומות פרטיות של אנשים. בעקבות החשיפה שקיבלה הפרשה פנו אזרחים רבים כדי לבדוק את ההגנות שמעניקות פוליסות הבריאות שבידיהם. רבים חוששים שלמרות ביטוחי הבריאות שלהם אשר שולמו במשך שנים, בעת הצורך הם לא ייתנו מענה, כפי שקרה לרבים מבין חולי הסרטן המעי הגס.
הבדיקות שנערכו לפוליסות הביטוח של הפונים, בחברת הייעוץ "פורשור מומחים", העלו מקרים רבים בהם נמכרו לציבור פוליסות ביטוח תוך הטעיית הלקוח לגבי הכיסויים, מילוי לקוי של טפסי הצעות ביטוח והצהרות בריאות- דבר הגורם לעיתים לביטול הכיסויים הביטוחיים למרות תשלום תקופתי לאורך שנים של הפוליסה, כיסויים כפולים ותשלומים כפולים בגינם, הצגת פוליסות ביטוח בפוליסות מנהלים ואו עצמאיים בעוד שהפוליסות אינן מוכרות בפועל כקופות גמל ולכן אינן זוכות בהטבות המס בגינן, חוסר כיסויים חשובים לילדים, בין הבעיות השכיחות ביותר של הפונים היו אי- התאמה בין ציפיות האנשים מההגנות למצב הביטוחי בפועל , פערים גדולים בין הסברי המוכרנים והסוכנים לבין סכומי הכיסוי בפועל , פוליסות ישנות ויקרות אשר לא הומרו במועד לפוליסות חדישות וזולות יותר ובעיקר הטעיית הציבור ע"י הצגת הסוכן והמוכרן כ"יועץ ביטוח" זאת בניגוד לחוק ולמאמצי המפקח על הביטוח למיגור התופעה של הטעיית הציבור.
בתחום הפנסיה התגלו בעיקר אי הבנה יסודית של תוכניות הפנסיה ופערים אדירים בין הציפיות של הלקוחות לסכומי הפנסיה העתידיים לבין הסכומים שישולמו להם בפועל בעת הפרישה.
בביטוחי סיעוד רבים המקרים בהם אין מודעות הציבור לחשיבות ביטוח זה לילדים וכן אכזבה מגילוי סכומי הפיצוי הזעומים ותקופות הפיצוי הקצרות שהתגלו בעיקר בפוליסות קיבוציות (קולקטיבים) ובפוליסות מטעם מקומות עבודה וארגונים.

דני טל מנכ"ל החברה מציין, שרבים מסוכני הביטוח עצמם לא מודעים לכל הדקויות והפרטים של הפוליסות שהם משווקים ללקוחותיהם.  "על האנשים לקחת את האחריות על גורלם בידם ולבדוק את פוליסות הביטוח", אומר דני טל. "עליהם לנצל את השינויים בחקיקה אשר קידם המפקח על הביטוח בכדי להגן על ציבור המבוטחים ולפנות ליועצים בלתי תלויים על מנת לקבל חוות דעת אובייקטיבית ומקצועית".     וכן החוקים שחוקקו במסגרת  רפורמת בכר בהם ניתנה
סוף סוף הזכות לכל העובדים להחליט על צורת הביטוח והחיסכון הפנסיוני המתאימה לצרכיהם
תוך שימוש ביועצים מקצועיים ללא תלות במעסיק.
 
 

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל