לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
איתור כספים בביטוחי חיים ובריאות של אנשים שהלכו לעולמם

שירות חדש מטעם ההאחדות  חברות הביטוח אשר אינו כרוך בתשלום,מאפשר להיעזר בהתאחדות חברות לביטוח חיים ולאתר פוליסות ביטוח חיים ופוליסות ביטוח בריאות על שם אנשים שהלכו לעולמם

                                                               .
מדובר בשארים של המנוח/יורשיו/מנהלי עזבונו וכו' היכולים מעתה לפנות לאחראית על השרות במכתב או בפקס, ולבקש לאתר פוליסות לביטוח חיים.

יש לצרף מסמכים רלוונטיים ביניהם:
תעודת פטירה,
צו קיום ירושה,
אישור על מינוי כמנהל עיזבון – לפי הצורך, 
פרטיהם האישיים של המבקשים לצורך מענה.
הבירור עשוי להימשך זמן רב, לעיתים כחודש ימים ולעתים אף יותר, הסיבה לכך הינה  שהפניה נעשית לכל חברות הביטוח החברות בהתאחדות שכל אחת מהן מקבלת בקשה לבדוק קיומן של פוליסות פעילות או מבוטלות על שם המנוח.
לאחר תשובות מכל החברות נשלח למבקשים מענה בכתב הכולל דיווח על הממצאים.

המפקח על הביטוח עודד שריג התייחס לנושא, לדבריו,  טיוב המידע נכון הינו תנאי הכרחי, שיחייב את החברות לשינויים משמעותיים שימנעו מצב של כספים אבודים.

הערה: שירות סיוע לאיתור כספים של לקוחות יועץ פנסיוני בפורשור מומחים ניתן ללא תשלום ובמהירות משום ריכוז כל המידע במקום אחד.

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל