נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
ייעוץ ביטוח כללי

כללים לבירור וליישוב תביעות - טיוטה

יישוב תביעות הינו מרכיב מרכזי בפעילותן של חברות ביטוח, של חברות מנהלות של קופות גמל ושל חברות מנהלות של קרנות פנסיה (להלן: "גופים מוסדיים"). לדרך פעולתו של גוף מוסדי במסגרת הליך יישוב תביעות השפעה ישירה על זכויותיו של התובע ועל יכולתו לבחון את דרכי הפעולה העומדות בפניו בשלבים השונים של ההליך האמור.

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(דירקטוריון וועדותיו), התשס"ז-2007

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(דירקטוריון וועדותיו), התשס"ז-2007

תשלום סכום שאינו שנוי במחלוקת בביטוח חבויות

חובת המבטחת להודיע למבוטח את עמדתה בנוגע לתביעתו

הכרעה עקרונית בנושא דרך סילוק תביעות

משלוח הודעות למבוטח לפני ביטול פוליסה בגין חוב פרמיה

חובת מבטח לאשר קבלת מסמכי תביעה ממבוטחים ומועדי תשלום תגמולי הביטוח

הכרעה בנושא טיפול בסילוק תביעה של מבוטח על ידי מחלקות שונות של אותה מבטחת

זכות מבוטח בביטוח קבוצתי לקבל העתק מפוליסת הביטוח

חובת חברת ביטוח וסוכנות ביטוח לבדוק את פעולותיו של מי שפועל מטעמם

הכרעות היחידה לפניות הציבור בהיעדר תגובות של הנילונים

עיכוב בבירור התביעה על ידי חברת הביטוח

הכרעה עקרונית בנושא ביטול פוליסות ביטוח חיים שנרכשו בשיווק באמצעות הטלפון

מכירת ביטוח בטלמרקטינג

פירוט מלוא הנימוקים לדחיית תביעה לתשלום תגמולי ביטוח

צירוף מבוטחים ללא קבלת הסכמה פוזיטיבית מצד המבוטחים

שינוי חוות דעת שמאי מטעם חברת הביטוח

תוצאות סירובו של מבוטח לעבור בדיקת פוליגרף לעניין בירור חבותה של חברת ביטוח; טענות בדבר אי קיומם או

הכרעה עקרונית בנושא חסיון חוות דעת של רופא

הכרעה עקרונית בדבר המועד הקובע לצורך תשלום תגמולי ביטוח ומניין תקופת המתנה בחוזה ביטוח

תשלום סכום שאינו שנוי במחלוקת בביטוח חבויות

עשרת כללי הזהב לבחירת סוכן

ישראלים רבים אינם מודעים לכך שתכניות הביטוח שלהם שווקו להם ע"י מוכרנים או סוכני ביטוח לא מקצועיים וביטוחים אלה לעיתים אינם שווים את הנייר עליו הם מודפסים.

מושגי ייסוד בביטוח

מושגי יסוד ומונחים בעולם הביטוח והחיסכון הפנסיוני

מומלץ להיעזר במנוע החיפוש למילים הנמצא בצידו הימני העליון של דף הבית של אתר פורשור מומחים בע"מ
www.forsure.org- חיפוש חופשי ונוח

הצעת חוק שמאי ביטוח

פקודת הנזיקין

פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

ההודעות הנדרשות לפני ביטול פוליסה בגין חוב פרמיה

ביטוח רכב מנועי

פיצויים עונשים

הודעה בדבר סווג ענפי הביטוח

התישה את מבוטחיה

לא משלמת על טעיות

על חודה של שיחת טלפון

השמאי המכריע

בניגוד למגמה

אין צורך במגע פיזי

אין מוצא אחרון

גביית תוספת גורם הפוליסה בביטוח חיים

חוק הפיקוח על עסקי הביטוח - 1981

חוק חוזה קבלנות

אי תחולת החוק על סוגי עיסקאות

אי תחולת הוראות החוק

אי המצאת הפוליסה המלאה ותנאי הפוליסה למבוטחים

חוק השומרים

פוליסה תקנית לביטוח דירות ותכולתן

חוזה ביטוח וירטואלי

הצעת חוק הביטוח

תנאים בחוזה ביטוח

תקנות ביטוח חובה לספורטאים

תקנוות ביטוח חיים קבוצתי

תנאים בפוליסות לביטוח חיים

חוק חוזה הביטוח - 1981

סוגיות בביטוח כללי המפורסמות ע"י משרד האוצר

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל