נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
אי תחולת הוראות החוק
אי תחולת הוראות החוק

צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד- 1983בתוקף סמכותי לפי סעיף 72(ב) לחוק חוזההביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

אי תחולה על ביטוח נזקי טבעבחקלאות

1. הוראות סעיפים 57 ו-61(ב) לחוק לא יחולו על עסקאותביטוח נגד נזקי טבע בחקלאות שעורכת קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ, חברה ציבורית רשומה שמספרה 0027848-52.

י"ז בחשון התשמ"ד (24 באוקטובר 1983)
משהנסים
שר המשפטים

___________________
פורסם: ק"ת 4559, התשמ"ד (20.11.1983), עמ' 525.

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל