נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
מכירת ביטוח בטלמרקטינג

 

כ"ה בסיון התשס"ב

5 ביוני 2002

שה. 2002-4513

 

לכבוד,

ממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח

הנדון:מכירת ביטוח בטלמרקטינג

1.ליחידה לפניות הציבור הגיעה פנייתו של מתלונן, אשר הלין על כך שהוא חויב בתשלום דמי ביטוח עבור ביטוח שלא רכש.

2.המתלונן היה מבוטח בביטוח חיים, ולצורך כך הוא נתן הוראת קבע לטובת חברת הביטוח. בדיעבד, התברר למתלונן כי חברת הביטוח גבתה ממנו, באמצעות הוראת הקבע, סכום נוסף בגין ביטוח נוסף – ביטוח בריאות. המתלונן טען כי הביטוח הנוסף נעשה שלא על דעתו ועל כן פנה אלינו בדרישה כי חברת הביטוח תשיב לו את דמי הביטוח ששולמו על ידו בגין ביטוח זה, החל מתחילת תקופת הביטוח.

3.חברת הביטוח השיבה לתלונה כי המתלונן רכש את הביטוח הנוסף במסגרת טלמרקטינג, ובידיה מצוי אישור החתום על ידי המתלונן כי קיבל לידיו העתק הפוליסה וכן כתב ויתור על סודיות חתום על ידיו.

4.מבלי להכריע במחלוקת העובדתית בשאלה האם ביקש המתלונן לרכוש ביטוח בריאות בנוסף לביטוח חיים, צוין כי מקריאת העתק אישור המבוטח שעליו מסתמכת חברת הביטוח, לא ניתן ללמוד כי עסקינן בביטוח בריאות. ויודגש, העובדה שהמבוטח מילא הצהרת בריאות וחתם על ויתור סודיות רפואית אינה מספיקה, היות והללו נדרשים גם כאשר המועמד לביטוח מבקש לרכוש ביטוח חיים.

5.חברת ביטוח שמוכרת ביטוחים בטלמרקטינג, ומאוחר יותר שולחת למועמדים לביטוח טופס "אישור קבלת פוליסה" עליו מתבקש המבוטח לחתום, תיטיב לעשות אם תפרט על הטופס הנ"ל לא רק את מספר הפוליסה ואת שמו של המבוטח, אלא גם את סוג הביטוח שנרכש כגון: ביטוח בריאות, ביטוח חיים וכד'.

6.ציון סוג הביטוח על גבי טופס זה יסייע לשני הצדדים: המבוטח – יוכל לדעת באיזה ביטוח מדובר, או אז יוכל לעשות החלטה מושכלת אם ברצונו לרכוש אותו אם לאו. חברת הביטוח - לא תהיה במצב שהיא נתבעת להשיב דמי ביטוח שגבתה, על ידי מבוטח שרכש אצלה ביטוח חיים, לאחר שגילה רק בשלב מאוחר יותר, שמהוראת הקבע שנתן נגבית גם פרמיה של ביטוח בריאות שלא חפץ בו. זאת, חרף העובדה שהיה בכיסוי ביטוחי בכל אותה תקופה, ואילו התרחש מקרה ביטוח היה על חברת הביטוח לשלם לו תגמולי ביטוח על פי הפוליסה.

7.יצויין, כי במהלך ברור התלונה, הודיעה חברת הביטוח על נכונותה להשיב למתלונן את דמי הביטוח ששולמו על ידו. עמדת היחידה לפניות הציבור, כפי שבאה לביטוי כאמור לעיל,נשלחה לידיעת חברת הביטוח על מנת שתפעל לתיקון הליקויים שהתבררו בתלונה בעתיד לבוא.

בכבוד רב,

ארית שני-טל, עו"ד היחידה לפניות הציבור

 

העתק:

מר אייל בן-שלוש - ממלא מקום הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר עו"ד רחל רטוביץ - סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משרד האוצר

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל