נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
ייעוץ ביטוח ופנסיה 1


שאלות ותשובות בנושאים שונים:
לשאלות ותשובות נוספות לחצו על הדפים הבאים:
ראשי, דף1, דף2, דף 3, דף 4, דף 5
,דף 6, דף7, דף8 .


מהו חוק הפרדת ייעוץ שיווק?
ראשית החוק מדבר על ייעוץ לפרט !
אין חובה על ייעוץ למעביד וזאת עקב המגמה (והנחיות החוק) לזכות הבחירה של העובד.
כמו כן כוונת החוק לעודד ייעוץ מתמשך .עפ"י סעיף 12 לחוק הרפורמה בשוק ההון.
החוק כולל בחובו את הצורות השונות של החיסכון הפנסיוני דהיינו:
קופות גמל הוניות וקצבתיות
קרנות פנסיה
פוליסות קצבה והון ,כולל פוליסות ריסק - אובדן כושר עבודה
קרנות השתלמות
וכל מוצר נוסף שייקבע ע"י שר האוצר

מהו סעיף 12 לחוק הרפורמה בשוק ההון?
סעיף זה קובע את כללי התאמת הייעוץ והשיווק לצרכי הלקוח
עפ"י סעיף זהבעל רישיון מתאים הייעוץ או השיווק לצרכיו של כל לקוח ויבחר את
הפתרון המתאים ביותר עפ"י המידע שיברר עם הלקוח , אודות מצבו הפיננסי הכלכלי
והמשפחתי , רצונותיו וכל המידע הרלוונטי שיסכים הלקוח לספק .

מהו עיקרו של חוק הפרדה בין ייעוץ לשיווק?
עפ"י החוק נקבעה הפרדה חד-משמעית בין סוכן ביטוח  לבין יועץ ביטוח כדלקמן-
סוכן  ביטוח –
אינו יכול לפרסם עצמו בכל דרך כיועץ ( כולל על כרטיס הביקור שלו)
חייב לגלות ללקוח שאינו יועץ
חייב ליידע את הלקוח בדבר החברות עימם הוא עובד ואת טיב הזיקה אליהם
כלומר עמלותיו ודבר העדפתו לגופים אלה
ולקיים את הוראות סעיף 14 לחוק
יועץ ביטוח (ו יועץ פנסיוני) -
עיסוקו מתן ייעוץ ביטוח אובייקטיבי כשאין לנותן הייעוץ זיקה אליו
חייב להכיר את כל המוצרים וכל החברות
רשאי לפרסם את היותו יועץ ללא ניגוד אינטרסים
ולקיים את הוראות סעיף 14 לחוק

מהו סעיף 14 לחוק?
חובת הנמקה בכתב
סעיף זה מחייב הן את הסוכן ואת היועץ בהעברת מסמך בכתב המפרט את
ההמלצות שניתנו ללקוח ונימוקן.

האם סוכן ביטוח יכול להיות גם יועץ ביטוח?
בשום אופן – לא

מי אינו יכול להיות יועץ ביטוח?
סוכן פנסיוני, סוכן ביטוח
מי שמחזיק יותר מ- 10% מהנ"ל
משווק השקעות ,ארגון מעבידים
מי שנישלט ע"י הנ"ל
מי שאחד מהנ"ל מחזיק בו מ- 10% ומעלה.

האם יועץ ביטוח יכול להיות סוכן ביטוח?
לא.

האם חברת פורשור עומדת בתקנות אלה?
בהחלט, חברת פורשור הינה הראשונה בארץ אשר עוד קודם פרסום החוק,
חרטה על דגלה קריטריונים חמורים מאשר ניקבעו בתקנות אלה ;
תוך הפרדה מוחלטת וחמורה בין היועצים הפנסיונים ויועצי הביטוח לסוכנים והמשווקים.
ןכן טיפול בייעוץ ביטוח ע"י מערכת מומחים מקצועיים כגון:
משפטנים המומחים בדיני עבודה, סוגיות ביטוח, חוזים, נזיקין ותביעות
רו"ח ויועצי מס ומומחים בדיני מיסוי , חסכון מס ותכנונו ,פיצויים ,הפרשות וקו"ג
יועצי השקעות מוסמכים , מנהלי תיקים, מומחי מימון , מומחי תקציב
האם לחברה כלים ייחודיים לבדיקת תשואות בשוק ההון
כן, החברה פיתחה תוכנה ממוחשת בשם      EasyGemel- finance tools   
 אשר תפקידה לבחון בצורה אובייקטיבית את כל נתוני התשואות ,הסיכונים,מדדים ,
 סטיות תקן וכו' של כל קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפיצויים המרכזיות
ולתת ללקוח אפשרות לבחון את הנתונים כפי שנלקחו ישירות ממשרד האוצר ולהשוות אותם לצרכיו .
 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל