נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
ייעוץ ביטוח ופנסיה 3


שאלות ותשובות בנושאים שונים:
לשאלות ותשובות נוספות לחצו על הדפים הבאים:
ראשי, דף1, דף2, דף 3, דף 4, דף 5
,דף 6, דף7, דף8 .


שאלות ותשובות בנושא ניוד החסכון הפנסיוני:
כפי שפורסמו באתר משרד האוצר
 ניוד החיסכון הפנסיוני - שאלות ותשובות

1.       האם עלי לשקול להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלי?
הסיבות העיקריות לרצון להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני עשויות להיות אי שביעות רצון מאופן ניהול הכספים או מהשירות שנותן הגוף המנהל או חוסר התאמה בין סוג המוצר הפנסיוני (קופת גמל, פוליסת ביטוח או קרן פנסיה) לבין צרכיו או העדפותיו של הלקוח. בכל מקרה, לפני העברת כספים מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מסוכן או מיועץ פנסיוני בעל רישיון.
 
2.       כיצד ניתן לבדוק את שביעות הרצון מהגוף המנהל?
טיב החיסכון הפנסיוני תלוי, בין היתר, ברמת הניהול של הגוף המנהל, הן בתחום ניהול ההשקעות והן בתחום ניהול הסיכונים הביטוחיים, ככל שקיימים, וכן בגובה דמי הניהול שגובה הגוף המנהל בתמורה לניהול הכספים. כמו כן, יש חשיבות לרמת השירות שמעניק הגוף המנהל.
בהתאם לכך, האפשרות להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני מאפשרת לחוסך להביע את רמת שביעות רצונו מהגוף המנהל, ובכך מחייבת את הגופים להתייעל ולהתמקצע הן בתחום ניהול הסיכונים (פיננסיים וביטוחיים) והן בתחום השירות שהם מעניקים ללקוחות.
 
3.       מהם היתרונות במתן האפשרות להעברת החיסכון הפנסיוני בין המוצרים השונים?
יתרון שיוצרת האפשרות לנייד את החיסכון הפנסיוני הוא הרחבת אפשרויות הבחירה של הלקוח. העברת החיסכון הפנסיוני בין סוגי המוצרים השונים מאפשרת, למשל, ללקוח שחסך בקרן פנסיה לרכוש בגיל הפרישה פנסיה מובטחת בחברת ביטוח, או ללקוח שחסך במכשיר הוני (המקנה סכום חד פעמי בגיל פרישה) להמיר את החיסכון שלו לפנסיה חודשית. 
 
4.       החלטתי שאני רוצה לעבור, איך אדע לאן כדאי לי לעבור?
ראשית, כאמור, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי אצל סוכן או יועץ פנסיוני לעזרה בקבלת את ההחלטה הנכונה.
בנוסף קיימים מקורות נוספים לקבלת מידע כגון אתר האינטרנט של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (www.mof.gov.il).
 
5.       האם ניתן להעביר את החיסכון הפנסיוני מכל מוצר פנסיוני לכל מוצר פנסיוני אחר?
כן, מלבד העברת כספים מקרן פנסיה או מפוליסת ביטוח לקצבה למכשיר הוני. כלומר, ניתן להעביר כספים בין המכשירים הקצבתיים (פוליסת ביטוח לקצבה או קרן פנסיה) וכספים בין המכשירים ההוניים (פוליסת ביטוח הונית או קופת גמל), וכן ניתן להעביר כספים שנחסכו במכשיר הוני למכשיר קצבתי, אך לא להיפך. הדבר נובע מרצונה של הממשלה לעודד את החיסכון הפנסיוני באפיק הקצבתי.
 
6.       האם המעבר ממוצר פנסיוני אחד לאחר כרוך בתשלום?
העברת כספי החיסכון הפנסיוני אינה כרוכה בתשלום כלשהו, כך שמי ששוקל להעביר כספים שצבר ממוצר חיסכון פנסיוני אחד לאחר, או מגוף מנהל אחד לאחר אינו צריך לקחת בחשבון שיקולים הנובעים מעלות המעבר עצמו.
 
7.       האם אני משלם קנס משיכה כשאני מעביר את החיסכון הפנסיוני שלי?
במעבר מקרן פנסיה או מקופת גמל הסכום המועבר שווה לסכום החיסכון שצברת עד אותו יום, כלומר אין הפחתה של כספי החיסכון עקב הבקשה להעברת כספים. במעבר מפוליסת ביטוח חברת הביטוח רשאית לנכות מהסכום המועבר קנס בהתאם לתנאי הפוליסה (קנסות משיכה (קבלת הכספים לפי ערכי פדיון) קיימים בחלק מפוליסות הביטוח).
 
8.       באיזו תדירות יתאפשר המעבר?
בהתאם להוראות החדשות, ניתן להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני בכל עת. יחד עם זאת, יש לזכור כי כשמדובר במוצרי חיסכון פנסיוני מומלץ לבחון את ביצועי הגוף המנהל לאורך זמן.
 
9.       מה עלי לעשות כדי להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלי?
מי שמבקש להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלו צריך לפנות לגוף המנהל החדש אליו הוא מעוניין לעבור ולבקש טופס בקשת העברה. הגוף המנהל החדש יבדוק אם הלקוח עומד בתנאים הנדרשים, ולאחר מכן יחתום כי הוא מתחייב בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את הכספים של הלקוח המבקש לעבור, וכי הוא מתחייב לשאת באחריות הביטוחית לגביו. הגוף המנהל הקודם יעביר את הכספים לגוף המנהל החדש תוך 15 ימי עסקים מהיום שהלקוח הגיש את טופס בקשת ההעברה או מהיום בו התקבלה ההפקדה הראשונה בגוף החדש, לפי המאוחר.
 
האם הגוף המנהל של המוצר אליו אני רוצה לעבור חייב לקבל אותי?
לא. בדומה להצטרפות רגילה למוצר פנסיוני, גם הצטרפות במסגרת העברת כספים כרוכה בהסכמת הגוף המנהל. הגוף המנהל החדש יבדוק האם אתה עומד בתנאי ההצטרפות, בדומה לבדיקה שהוא מבצע לגבי כל מצטרף חדש, ובנוסף הוא רשאי לערוך חיתום, ובהתאם לכך לקבוע סייגים לגבי הכיסויים הביטוחיים להם תהיה זכאי במסגרת המוצר החדש.
 
11.   למה הכוונה במונח "התחייבות בלתי חוזרת"?
הכוונה היא שההחלטה של הגוף המנהל המקבל, לפיה הוא מקבל את הלקוח אליו, היא סופית ומחייבת. כאשר לקוח פונה לגוף מנהל ומבקש להעביר אליו כספים מוטלת על הגוף המנהל החדש החובה לבדוק כי הלקוח עומד בכללי ההצטרפות למוצר הפנסיוני אליו החוסך מבקש להצטרף. בנוסף, אם המוצר כולל גם כיסויים ביטוחיים למקרה מוות או נכות והגוף המנהל מעוניין להטיל סייגים לגבי הכיסויים הביטוחיים הללו, עליו ללקוח מהם הסייגים שיחולו על הלקוח כבר בעת מתן טופס בקשת ההעברה.
הסיבה להתחייבות הבלתי חוזרת היא מניעת מצב של חוסר וודאות מצד הלקוח לגבי הגוף האחראי על החיסכון הפנסיוני שלו ולגבי היקף הכיסוי הביטוחי.
 
12.   האם אני יכול להתחרט ולבטל בקשה שהוגשה?
מי שהגיש בקשה להעברת החיסכון הפנסיוני יכול, בכל עת, להגיש בקשת העברה חדשה ולחזור למוצר הפנסיוני ממנו עבר או לעבור לכל מוצר אחר, כרצונו (ובכפוף להסכמתו של הגוף החדש לקבל אותו).קראו עוד אודות ייעוץ פנסיוני וייעוץ ביטוח  אובייקטיבי ללא מכירה ונושאים קשורים:
ייעוץ ביטוח, יעוץ פנסיוני, ייעוץ פיננסי, ניתוח ביטוח, תיק השקעות, ביטוח חיים, קופות גמל,
ייעוץ לפרישה, קרנות השתלמות, ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי, ביטוח ניתוחים, קרנות פנסיה,
קרן השתלמות, ביטוח פרט, ביטוח מנהלים, בטוח עצמאיים, יועצים פנסיוניים, ניהול תיקי השקעות,
קופת גמל, הטבות מס, הפרשות לגמל, קרן פנסיה, ביטוח השתלות, ניתוח ביטוח, יועצי ביטוח,
יועצי פנסיה, פנסיה, ניתוח פנסיוני, יועצים פיננסיים, גמל
צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל