לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
ייעוץ ביטוח ופנסיה 4

שאלות ותשובות בנושאים שונים:

לשאלות ותשובות נוספות לחצו על הדפים הבאים:
ראשי, דף1, דף2, דף 3, דף 4, דף 5,דף 6, דף7, דף8 .המשך שאלות ותשובות בנושא ניוד חסכון פנסיוני :

13.   האם המעביד שלי יכול להחליט להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלי למוצר או לגוף מנהל  אחר?
לא. ההחלטה על המוצר הפנסיוני ועל הגוף המנהל נתונה ללקוח עצמו ולא לאף גורם אחר, ורק הלקוח עצמו יכול לחתום על טופס בקשה להעברת כספים.
 
14.   אני עובד שכיר, האם אני צריך את הסכמת המעביד להעברת כספי החיסכון הפנסיוני שלי?
בחירת המוצר הפנסיוני או הגוף המנהל לחיסכון הפנסיוני היא של הלקוח בלבד, ולפיכך הסכמת המעביד אינה נדרשת גם בעת העברת כספים לגוף או למוצר חדש. יחד עם זאת, במקרים מסוימים נדרשת הסכמת המעביד להעברת כספי החיסכון הפנסיוני שנצברו לפני שנת 2006. במקרים אלו, הגוף המנהל המעביר מחויב לפנות למעבידך הקודם ולבקש את הסכמתו להעברת הכספים. אם מעבידך הקודם לא יתנגד להעברת הכספים, הכספים יועברו תוך 60 יום.
 
15.   החיסכון הפנסיוני שלי הוא בהתאם לקבוע בהסכם קיבוצי, האם ייתכן שיעבירו את החיסכון הפנסיוני שלי מבלי שאדע?
לא. בכל הקשור להעברת כספי חיסכון פנסיוני ההוראות מחייבות חתימה אישית של כל אחד ואחד, והדבר נכון גם לגבי מי שהצטרפותם לחיסכון הפנסיוני נעשתה במסגרת הסכם קיבוצי או כל הסכם אחר.
 
16.   התחלתי לעבוד במקום עבודה חדש, האם אני חייב להעביר את החיסכון הפנסיוני שלי בעקבות שינוי מקום העבודה?
לא. כאמור, ההחלטה על המוצר הפנסיוני ועל הגוף המנהל נתונה ללקוח עצמו, ולכן אתה יכול לבחור לעבור או לא לעבור בהתאם לתנאים המוצעים לך ולהעדפותיך האישיות.
 
17.   לאחרונה התחלתי לעבוד במקום עבודה חדש המשלם עבורי כספים לקופת גמל מסוימת. לפני מספר שנים שילמתי כספים לקופת גמל אחרת, כאשר עבדתי במקום עבודה אחר, האם אוכל להעביר את הכספים שנצברו שם לקופת הגמל הנוכחית?
כן. ניתן לאחד כספי חיסכון פנסיוני שנחסכו במוצרים שונים או אצל גופים מנהלים שונים, ובלבד שהעברת הכספים תעשה למקום בו הוותק של החיסכון הפנסיוני הוא הנמוך ביותר. לאחר ההעברה הוותק של הכספים המועברים יהיה בהתאם לקופה אליה הם הועברו.
 
18.   תוך כמה זמן מהיום שבו חתמתי על טופס בקשת העברה עוברים הכספים בפועל?
הגוף המנהל הקודם יעביר את הכספים לגוף המנהל החדש תוך 15 ימי עסקים מיום הגשת טופס בקשת ההעברה על ידי הלקוח או מהמועד בו התקבלה בגוף החדש ההפקדה הראשונה, לפי המאוחר.
 
19.   מה יקרה לכיסויים הביטוחיים שלי בתקופה שלפני העברת הכספים לגוף החדש?
המועד בו עוברת האחריות הביטוחית מהגוף המנהל הקודם לגוף החדש נקרא המועד הקובע. עבור מי שמפקיד כספים לחיסכון הפנסיוני באופן שוטף מדי חודש, המועד הקובע הוא מועד ההפקדה הראשונה לגוף החדש לאחר החתימה על טופס בקשת ההעברה. לעומת זאת, עבור מי שאינו מפקיד כספים באופן שוטף, המועד הקובע הוא מועד החתימה על טופס בקשת ההעברה. החל מהמועד הקובע אתה מבוטח בגוף החדש לכל דבר וענין, גם אם הכספים עדיין לא הועברו בפועל מהגוף המנהל הקודם לגוף המנהל החדש.
לפיכך, אתה מוגן לכל אורך התהליך ואין סכנה של "נפילה בין הכסאות" והישארות ללא ביטוח.
 
20.   איך ניתן לדעת מה הסכום המועבר מהקרן הקודמת?
הגופים המנהלים (החדש והקודם) מחויבים לשלוח לך הודעה בדבר הסכום שהועבר והסכום שהתקבל, ומומלץ כמובן לבצע מעקב אחר הודעות אלה ולהשוות ביניהן.    
 
21.   האם הגוף המנהל של הקופה אליה אני מבקש לעבור רשאי לעשות לי חיתום רפואי מחדש?
כן. הגוף המנהל החדש יבדוק קודם כל האם אתה עומד בתנאי ההצטרפות, בדומה לבדיקה שהוא מבצע לגבי כל מצטרף חדש. לאחר מכן, אם החיסכון בגוף החדש כולל גם כיסויים ביטוחיים לנכות או מוות, הגוף החדש רשאי לערוך חיתום ואם יש צורך בכך לקבוע, בהתאם לתוצאות החיתום, סייגים לגבי הכיסויים הביטוחיים שלך. אם הגוף החדש החליט לקבוע סייגים עליו ללקוח אותם בטופס הגשת הבקשה להעברת כספים. מובן כי במידה והוחלט לקבוע לך סייגים אתה רשאי לבחור שלא לבצע את העברת הכספים, מבלי לפגוע בתנאים שלך בגוף הקודם.
 
22.   במוצר החיסכון הנוכחי שלי יש לי ותק של חמש שנים, האם במוצר החיסכון החדש יתחשבו בוותק שצברתי?

א.    לענין המס, בהעברה של כספי החיסכון הפנסיוני הוותק של הכספים נשמר       
ב.    לענין מתן כיסויים ביטוחיים גם במקרים הנובעים ממחלות שהיו לפני המעבר לקופה   
       החדשה (תקופת אכשרה):
במעבר לקרן פנסיה, מי שהיו לו כיסויים ביטוחיים במסגרת המוצר ממנו הוא מבקש לעבור ומעוניין בכיסויים ביטוחיים גם בקרן הפנסיה אליה הוא עובר, לא יידרש לצבירת תקופת אכשרה מחדש בקרן החדשה, כל עוד לא הגדיל את הכיסוי הביטוחי במסגרת המעבר. על כל הגדלה של כיסוי ביטוחי מעבר ל- 10% תידרש תקופת אכשרה חדשה.
במעבר לחברת ביטוח, החברה החדשה תתחשב בוותק של כיסויים ביטוחיים קודמים לצורך ספירת התקופה הנדרשת למתן כיסוי למקרה של התאבדות או לצורך בחינת תוקף של סייג בשל מצב רפואי קודם.
ג.    לענין קביעת גובה שיעור הכיסוי הביטוחי בקרנות פנסיה, ראה את התשובה לשאלה הבאה.
 
23.   אני מבוטח בקרן פנסיה כעשר שנים ויש לי שיעור כיסוי ביטוחי גבוה לנכות ולשאירים המתאים לגיל ההצטרפות שלי. האם בגלל העברת כספי החיסכון הפנסיוני שלי לקרן פנסיה אחרת אקבל שיעור כיסוי ביטוחי שמתאים לגילי במועד המעבר?
לא. קרן הפנסיה המקבלת תקבל מקרן הפנסיה הקודמת פירוט של כל רצף ההפקדות שלך, ובהתחשב בהן תקבע לך כיסוי ביטוחי כאילו הופקדו אצלה באותם המועדים שהופקדו בקרן הקודמת ובהתאם לתקנונה.
לעומת זאת, הכיסוי הביטוחי בחברת ביטוח נקבע ביחס לכל הפקדה והפקדה ללא תלות בהפקדות קודמות, ולכן במעבר מקרן פנסיה לחברת ביטוח או להיפך שיעור הכיסוי הביטוחי עשוי להשתנות.
 
24.האם גם פנסיונרים יכולים לעבור?
לא. מי שמקבל פנסיה חודשית, בין אם פנסיית זקנה ובין אם פנסיית נכות, אינו יכול להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלו.
קראו עוד אודות ייעוץ פנסיוני וייעוץ ביטוח  אובייקטיבי ללא מכירה ונושאים קשורים:
ייעוץ ביטוח, יעוץ פנסיוני, ייעוץ פיננסי, ניתוח ביטוח, תיק השקעות, ביטוח חיים, קופות גמל,
ייעוץ לפרישה, קרנות השתלמות, ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי, ביטוח ניתוחים, קרנות פנסיה,
קרן השתלמות, ביטוח פרט, ביטוח מנהלים, בטוח עצמאיים, יועצים פנסיוניים, ניהול תיקי השקעות,
קופת גמל, הטבות מס, הפרשות לגמל, קרן פנסיה, ביטוח השתלות, ניתוח ביטוח, יועצי ביטוח,
יועצי פנסיה, פנסיה, ניתוח פנסיוני, יועצים פיננסיים, גמל
צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל