לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
ניוד החסכון הפנסיוני 2


שאלות ותשובות בנושאים שונים:
לשאלות ותשובות נוספות לחצו על הדפים הבאים:
ראשי, דף1, דף2, דף 3, דף 4, דף 5
,דף 6, דף7, דף8 .


האם ניתן להעביר את החיסכון הפנסיוני מכל מוצר פנסיוני לכל מוצר פנסיוני אחר?
בהחלט פרט למעבר מתוכנית קיצבתית ל- הונית וזאת משום הרצון לעודד הציבור לחסכון פנסיוני במסלול קצבתי , ניתן להעביר כספים בין פוליסות ביטוח לקצבה או קרן פנסיה  וכספים בין פוליסות ביטוח הוניות או קופת גמל, וכן ניתן להעביר כספים שנחסכו במכשיר הוני לקופה / ביטוח  קצבתי,
 האם המעבר ממוצר פנסיוני אחד לאחר כרוך בתשלום?
העברת כספי החיסכון הפנסיוני אינה כרוכה בתשלום כלשהו, כך שמי ששוקל להעביר כספים שצבר ממוצר חיסכון פנסיוני אחד לאחר, או מגוף מנהל אחד לאחר אינו צריך לקחת בחשבון שיקולים הנובעים מעלות המעבר עצמו.
 
האם קיימים  קנסות  משיכה בהעברת  החיסכון הפנסיוני ?
במעבר מקרן פנסיה או מקופת גמל הסכום המועבר שווה לסכום החיסכון שצברת עד אותו יום, כלומר אין הפחתה של כספי החיסכון עקב הבקשה להעברת כספים. במעבר מפוליסת ביטוח חברת הביטוח רשאית לנכות מהסכום המועבר קנס בהתאם לתנאי הפוליסה (קנסות משיכה (קבלת הכספים לפי ערכי פדיון) קיימים בחלק מפוליסות הביטוח).
 
כל כמה זמן ניתן להעביר מקופה לקופה  ?
בהתאם להוראות החדשות, ניתן להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני בכל עת. יחד עם זאת, יש לזכור כי כשמדובר במוצרי חיסכון פנסיוני מומלץ לבחון את ביצועי הגוף המנהל לאורך זמן.
 
מה צריך לעשות כדי להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלי?
המבקש  להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלו צריך לפנות לגוף המנהל החדש אליו הוא מעוניין לעבור ולבקש טופס בקשת העברה. הגוף המנהל החדש יבדוק אם הלקוח עומד בתנאים הנדרשים, ולאחר מכן יחתום כי הוא מתחייב בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את הכספים של הלקוח המבקש לעבור, וכי הוא מתחייב לשאת באחריות הביטוחית לגביו. הגוף המנהל הקודם יעביר את הכספים לגוף המנהל החדש תוך 15 ימי עסקים מהיום שהלקוח הגיש את טופס בקשת ההעברה או מהיום בו התקבלה ההפקדה הראשונה בגוף החדש, לפי המאוחר.
 
האם הגוף המנהל של המוצר אליו אני רוצה לעבור חייב לקבל אותי?
לא. כפי שקיים בהצטרפות רגילה, גם הצטרפות במסגרת העברת כספים דרושה הסכמת  הגוף המנהל. הגוף המנהל החדש זכאי לבדוק עמידה  בתנאי ההצטרפות. ורשאי לערוך חיתום.
 
  האם אני יכול להתחרט ולבטל בקשה להעברה ?
בהחלט, בכל עת, ניתן להגיש בקשת העברה חדשה ולחזור למוצר הפנסיוני ממנו עבר או לעבור לכל מוצר אחר, כרצונו (ובכפוף להסכמתו של הגוף החדש לקבל אותו)..
 האם המעביד שלי יכול להחליט להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלי למוצר או לגוף מנהל  אחר?
לא. רק  הלקוח עצמו יכול לחתום על טופס בקשה להעברת כספים.
 
אני עובד שכיר, האם אני צריך את הסכמת המעביד להעברת כספי החיסכון הפנסיוני שלי?
לא, הסכמת המעביד אינה נדרשת גם בעת העברת כספים לגוף או למוצר חדש. יחד עם זאת, במקרים מסוימים נדרשת הסכמת המעביד להעברת כספי החיסכון הפנסיוני שנצברו לפני שנת 2006. במקרים אלו, הגוף המנהל המעביר מחויב לפנות למעבידך הקודם ולבקש את הסכמתו להעברת הכספים. אם מעבידך הקודם לא יתנגד להעברת הכספים, הכספים יועברו תוך 60 יום.
 
תוך כמה זמן מהיום שבו חתמתי על טופס בקשת העברה עוברים הכספים בפועל?
הגוף המנהל הקודם יעביר את הכספים לגוף המנהל החדש תוך 15 ימי עסקים מיום הגשת טופס בקשת ההעברה על ידי הלקוח או מהמועד בו התקבלה בגוף החדש ההפקדה הראשונה, לפי המאוחר.
 
 מה קורה לכיסויים הביטוחיים שלי בתקופה שלפני העברת הכספים לגוף החדש?
המועד בו עוברת האחריות הביטוחית מהגוף המנהל הקודם לגוף החדש נקרא המועד הקובע. עבור מי שמפקיד כספים לחיסכון הפנסיוני באופן שוטף מדי חודש, המועד הקובע הוא מועד ההפקדה הראשונה לגוף החדש לאחר החתימה על טופס בקשת ההעברה. לעומת זאת, עבור מי שאינו מפקיד כספים באופן שוטף, המועד הקובע הוא מועד החתימה על טופס בקשת ההעברה. החל מהמועד הקובע אתה מבוטח בגוף החדש לכל דבר וענין, גם אם הכספים עדיין לא הועברו בפועל מהגוף המנהל הקודם לגוף המנהל החדש.
לפיכך, אתה מוגן למשך  ואין סכנה של "חשיפה " והישארות ללא ביטוח.
 
הגוף המנהל החדש יבדוק קודם כל האם אתה עומד בתנאי ההצטרפות, בדומה לבדיקה שהוא מבצע לגבי כל מצטרף חדש. לאחר מכן, אם החיסכון בגוף החדש כולל גם כיסויים ביטוחיים לנכות או מוות, הגוף החדש רשאי לערוך חיתום ואם יש צורך בכך לקבוע, בהתאם לתוצאות החיתום, סייגים לגבי הכיסויים הביטוחיים שלך. אם הגוף החדש החליט לקבוע סייגים עליו ללקוח אותם בטופס הגשת הבקשה להעברת כספים. מובן כי במידה והוחלט לקבוע לך סייגים אתה רשאי לבחור שלא לבצע את העברת הכספים, מבלי לפגוע בתנאים שלך בגוף הקודם.
 
האם גם פנסיונרים יכולים לעבור?
לא. מי שמקבל פנסיה חודשית, בין אם פנסיית זקנה ובין אם פנסיית נכות, אינו יכול להעביר את כספי החיסכון  הפנסיוני שלו

מאמר זה נכתב ע"י דני טל מנכ"ל חברת פורשור מומחים בע"מ  לייעוץ ביטוח ושדרוג פיננסי .

לדף הקודם
קראו עוד אודות ייעוץ פנסיוני וייעוץ ביטוח  אובייקטיבי ללא מכירה ונושאים קשורים:
ייעוץ ביטוח, יעוץ פנסיוני, ייעוץ פיננסי, ניתוח ביטוח, תיק השקעות, ביטוח חיים, קופות גמל,
ייעוץ לפרישה, קרנות השתלמות, ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי, ביטוח ניתוחים, קרנות פנסיה,
קרן השתלמות, ביטוח פרט, ביטוח מנהלים, בטוח עצמאיים, יועצים פנסיוניים, ניהול תיקי השקעות,
קופת גמל, הטבות מס, הפרשות לגמל, קרן פנסיה, ביטוח השתלות, ניתוח ביטוח, יועצי ביטוח,
יועצי פנסיה, פנסיה, ניתוח פנסיוני, יועצים פיננסיים, גמל
צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל