נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
הידעת היכן נמצא הכסף שלך ? קופת גמל,ביטוח מנהלים, קרן פנסיה , פנסיה תקציבית

בקופת גמל, בקרן פנסיה ובביטוח מנהלים יכול חוסך שכיר להפקיד מדי חודש עד 7% משכרו, ואילו מעסיקו זכאי להפריש בעבורו עד 7.5% נוספים מהשכר כתגמולים, ועד 8.33% למרכיב הפיצויים.

ההפרשה החודשית לחיסכון פנסיוני בכל אפיק שהוא, מעניקה לחוסך הטבות מס בהיקף של כחצי שקל על כל שקל חיסכון.
החוסכים בקרן פנסיה או בקופת גמל יכולים בכל רגע נתון להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני לאפיק חיסכון חדש, מבלי לשלם על כך עמלה או 'קנס'.
בקרן פנסיה, בקופת גמל, בביטוח מנהלים ובקרנות השתלמות ניתן להעביר את הכספים ממסלול השקעה אחד לאחר ובכך להשפיע על רמת הסיכון ועל התשואה המושגת. כלומר, החוסך רשאי להחליט איזה אפיק השקעה הוא מעדיף, ועד כמה הוא מוכן לסכן את כספי החיסכון שלו, בתמורה לסיכוי לתשואה גבוהה
משיכת כספי החיסכון הפנסיוני לפני המועד המותר למשיכה, כרוכה בתשלום קנס מיסוי בשיעור של לפחות 35% מסך החיסכון ובאובדן הזכות ליהנות מפטור ממס על רווחי הון, על החיסכון הצבור, העומד על 20%.
בקרן פנסיה חדשה 30% מההון מושקע באיגרות חוב ממשלתיות נושאות תשואה מובטחת.

קרן פנסיה מנוהלת בדרך של ביטוח הדדי. החוסכים בקרן הם גם המבוטחים וגם המבטחים.

בביטוח מנהלים, חברת הביטוח היא שנושאת בסיכונים הביטוחיים.

היועץ הפנסיוני מחויב לפעול לטובת הלקוח, וחל עליו איסור לקבל עמלה שונה מגופים שונים המנהלים את החיסכון הפנסיוני.

להמשך -   לחץ כאן

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל