נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
הידעת הכין נמצא הכסף שלך? פנסיית חובה ואפשרויות

עובד המבוטח בפנסיה תקציבית מקבל את הפנסיה שלו ישירות מהמעסיק.

חוסך המבוטח בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר (קרן בסיוע ממשלתי), אינו יכול למשוך אתכספו באופן חלקי, מבלי לאבד את זכויות הפנסיה שלו.

תכניות ביטוח מנהלים שאליהן הצטרפו מבוטחים לפני שנת 1991, מבטיחות תשואה למבוטחים, מבלי שתהיינה תלויות בביצועי שוק ההון.

אדם יכול לפרוש מהעבודה ולקבל את כספי הפנסיה כבר בגיל 60, אולם גובה כספיהפנסיה יהיה נמוך יותר מכפי שיקבל אותו אדם אם יפרוש בגיל 67.

על אף העובדה שחוסך בקרן פנסיה חדשה מקיפה מבוטח גם בביטוח נכות ושאירים, יכולרווק לבקש שלא לשלם על ביטוח שאירים (כל עוד הוא רווק(

בקרן פנסיה ובביטוח מנהלים ניתן לרכוש כיסויים ביטוחיים למקרה של מוות או אובדןכושר עבודה בנוסף לחיסכון. בקופת גמל לא ניתן לעשות זאת.

בשנת 2007 עברה הבעלות על פוליסת הביטוח בביטוח מנהלים מהמעסיק לידי העובד, דבראשר העביר את השליטה על כספי החיסכון הפנסיוני לידי העובד.

ישנן חברות ביטוח המוכנות להבטיח פנסיה קבועה (שאינה תלויה בהשקעות ובתוחלתהחיים), החל מגיל הפרישה.

החל משנת 2008 כל עובד שכיר חייב לחסוך לפנסיה, על פי חוק.

רוצה לדעת אודות המהפכה בשנת 2008  לחץ כאן

 

 

 

 

חזרה לעמודים קודמים:

קופות ביטוח מנהלים,ביטוח לעצמאיים,קרנות פנסיה, קופות גמל השתלמות ועוד
אפשרויות ופנסיית חובה
מהפיכה 2009

התאמר המוצר
איכות שירות

הפרדת יעוץ פנסיוני משיווק

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל