מוסדות ממשלתיים
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
המוסד לביטוח לאומי-דף הבית

המוסד לביטוח לאומי-דף הבית

המוסד לביטוח לאומי הוא אחד מעמודי התווך שעליהם נשענת מדיניות החברה והכלכלה בישראל. הוא פועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי שהתקבל בכנסת בנובמבר 1953. מאז ועד היום הוקמו ויושמו במוסד לביטוח לאומי תוכניות ביטוח רבות, שהותאמו בהתמדה לצרכים המשתנים של החברה והמדינה. המוסד התרחב והתפתח במטרה להבטיח לתושבי מדינת ישראל רשת ביטחון בפני סיכונים כלכליים וחברתיים

נציבות שירות המדינה

במסגרת תפקידה אחראית הנציבות על אישור המבנה הארגוני וחלוקת הסמכויות בין חידות הממשלה; אישור התקנים של משרדי הממשלה;קביעת מסלולי הקידום לתפקידים שונים בשירות; מינוי עובדים;הכשרה והדרכה של עובדים לשיפור רמת השכלתם ומיומנותם המקצועית;הסברת שירות המדינה; טיפול בתחום הרווחה של עובדי המדינה; הפעלת שיטות למדידת עבודה והנהגת מערכות תיגמול ושכר עידוד להגברת פריון העבודה והמוטיבציה של העובדים; שיפור השירות לציבור;ארגון וייעול המבנה התהליכים ושיטות העבודה של שירות מדינה.סמכויותיה של הנציבות נקבעו בחוקים שונים הנוגעים לעובדים בשירות המדינה ובתקנות שירות המדינה - התקשי"ר.
המפקח על הביטוח -קישור להגשת תלונה

המפקח על הביטוח -קישור להגשת תלונה

טופס מקוון להגשת תלונה במשרד המפקח על הביטוח
משרד המשפטים

משרד המשפטים

תחומי האחריות של משרד המשפטים הם: מערך הייעוץ והחקיקה, פרקליטות המדינה, הסיוע המשפטי האזרחי, הסנגוריה הציבורית, אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, אגף רישום והסדר מקרקעין, אגף השמאי הממשלתי הראשי, המרכז הארצי לגישור, הרשמים השונים ובכלל זה רשם החברות, רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, רשם מאגרי המידע, רשמים נוספים וכן יחידות האחראיות על רישוי מקצועי בהן מועצת רואי החשבון, מועצת שמאי המקרקעין רשם המתווכים והמחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה
משרד האוצר

משרד האוצר

משרד האוצר הינו המשרד הכלכלי המרכזי של הממשלה האחראי לתכנון מדיניותה הכלכלית הכוללת ולביצועה.
ביטוח לאומי

ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי נוסד בשנת 1953 כמכשיר העיקרי לצמצום הפערים הכלכליים בישראל ולהבטחת הגנה כלכלית לכל תושב ומשפחה, בעת מצוקה זמנית או מתמשכת. מערכת הביטוח הלאומי, הגובה דמי ביטוח מכלל הציבור ומשלמת גמלאות לזכאים - בכפוף למבחנים הקבועים בחוק מעבירה הכנסות מקבוצות מבוססות מבחינה כלכלית לקבוצות חלשות ופגיעות.
משרד הבריאות

משרד הבריאות

משרד הבריאות נושא באחריות הממלכתית הכוללת להבטחת בריאות תושבי המדינה,
תוך דאגה לארגון, הפעלה ואספקת שירותי מניעה, איבחון, שיקום ומחקר, באופן ישיר
או באמצעות מוסדות רפואיים אחרים.
משרד הפנים

משרד הפנים

משרד הפנים מופקד על תכנונה וביצועה של מדיניות לאומית בנושאי השלטון המקומי, תכנון פיסי, רישום אוכלוסין, שירותי חירום ותפקידים מיוחדים, פיקוח על הבחירות, ופיקוח על הבניה.
משרד הרווחה

משרד הרווחה

משרד הרווחה אחראי להבטיח לכל אדם, משפחה או קהילה במדינת ישראל את מירב הרווחה החברתית והכלכלית ולהגן על אלו המתקשים עקב מצוקה, משברים, עוני, אבטלה או ניצול. נושאי הטיפול העיקריים של המשרד: אלימות במשפחה, ילדים ונוער במצבי סיכון, נפגעי סמים ואלכוהול, זקנים במצבי מצוקה, מובטלים או חסרי הכשרה מקצועית ועוד.
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל