לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך
ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים
סוג של ביטוח חיים, הכולל מרכיב חיסכון, המבוסס על יחסי עובד-מעביד ועל הפרשות שני הצדדים (מרכיבי פיצויים ותגמולים) הפרמיה מוקצית לסיכונים השונים ולחיסכון. הסיכונים המכוסים הינם מקרה מוות, אובדן כושר עבודה. המרכיב העיקרי בביטוח זה הוא חיסכון לגיל פרישה. ביטוח זה מאושר כקופת ביטוח לפי תקנות מס הכנסה, וזכאי להטבות מס שונות למעביד ולעובד.
דוגמה:
לגדי שכר מבוטח בגובה 10,000 ₪. מעבידו של גדי ערך לו ביטוח מנהלים בחברת הביטוח:
עיקרי התכנית:
הפרשות
הפרשת העובד למרכיב התגמולים - עד 7% מהשכר המבוטח. (700 ₪ )
הפרשת המעביד למרכיב התגמולים - עד 7.5% מהשכר המבוטח. ( 750 ₪)
הפרשת המעביד למרכיב הפיצויים- 8.33% מהשכר המבוטח. (833 ₪ )
סך הפרמיה שתשולם מההפרשות הנ"ל, עבור משכורתו של גדי, תהיה: 2,283 ₪ בחודש.

כיסויים ביטוחיים
בתכנית ביטוח מנהלים, ניתן לייעד, על פי תקנות מס הכנסה (תקנה 45 לתקנות מס הכנסה- כללים לאישור ולניהול קופות גמל) , עד 35% מהפרמיה לתגמולים בניכוי הוצאות לרכישת שני סוגים של כיסויים:
1. סיכון למקרה מוות (ביטוח חיים "ריסק").
2. סיכון למקרה של אובדן כושר עבודה, בתנאי שהתשלום משולם בדרך של קצבה חודשית.
בדוגמה שלפנינו, יוכל גדי להפנות עד 35% מתקציב של 1,450 ₪ (בהנחה ואין הוצאות) לטובת רכישה של ריסק מוות וביטוח למקרה אובדן כושר עבודה.

הפניית הפרמיה לטובת הון/קצבה
בתכנית חדשה לביטוח מנהלים, ניתן להחליט איזה חלק מהפרמיה יופנה לטובת חיסכון הוני בתום תקופה, ואיזה חלק מהפרמיה יופנה לטובת קבלת קצבה בתום התקופה.
לדוגמה, גדי יוכל להחליט, כי חצי מהפרמיה תופנה למטרות קצבה, וחצי מהפרמיה תופנה לחיסכון הוני.
בסוף התקופה, ימשוך גדי חלק מהכספים באופן חד פעמי, והחלק הנותר ישתלם כקצבה עד תום חייו.

דמי ניהול
בפוליסה חדשה לביטוח מנהלים, נגבים דמי ניהול מהפרמיה ודמי ניהול מהצבירה. פירוט בדבר דמי הניהול ניתן למצוא בחלק- "הרפורמה בביטוח חיים לשנת 2004"

הטבות מיסוי
פוליסה לביטוח מנהלים מאושרת כקופת ביטוח ועל כן זכאית להטבות מס - זיכוי לעובד בגין הפקדתו לתכנית וניכוי (התרת הוצאה) למעביד על הפקדתו לתכנית, עד גובה מסוים ואחוז מסוים של הפרשה, בכפוף לפקודת מס הכנסה ולתקנות נלוות.

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל