לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
ביטוח קבוצתי קולקטיב

ביטוח חיים קבוצתי

ביטוח חיים קבוצתי, הינו סוג של ביטוח חיים למקרה מוות, הנערך לקבוצה של אנשים בעלי קווי דמיון משותפים, למשל- עובדים אצל מעביד, עמיתי קופת גמל, או חברים בתאגיד.

מאפייני הביטוח הקבוצתי:
בעל הפוליסה- הינו המעביד, התאגיד או ספק השירות, אשר עורך את הביטוח מול חברת הביטוח עבור עובדיו, חבריו או מקבלי שירותו, בהתאמה.
הביטוח הינו למקרה מוות בלבד ללא מרכיב חיסכון, אם כי ניתן להוסיף לו נספחים למקרה של נכות, מחלה או תאונה.
תקופת הביטוח קצובה בזמן.

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל