נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
ביטוח למקרה מוות בלבד ריסק
ביטוח למקרה מוות בלבד (ריסק)
ביטוח למקרה מוות בלבד, בתוך תקופה נתונה. למשל, אדם המבטח את חייו כאשר תקופת הביטוח הינה עד גיל 67. במקרה זה, אם נפטר המבוטח לפני גיל 67, יקבלו מוטביו סכום חד פעמי (במרבית המקרים) מחברת הביטוח. קיימות מספר אפשרויות לקניית ביטוח ריסק:
אפשרויות ביטוח ריסק:
ביטוח למקרה מוות: תקופת הביטוח לרוב הינה עד גיל 60 לפחות. הפרמיה המשולמת מתעדכנת כל שנה בדרך כלל (יש מקרים, בהם הפרמיה מתעדכנת כל 5 שנים ואף כל 10 שנים) לפי גיל המבוטח.
ביטוח משכנתא - ביטוח חיים אותו עורכים במקרה בו נלקחת הלוואת דיור (משכנתא). במקרה של מות המבוטח, תשולם יתרת ההלוואה למלווה. מכיוון שבחלוף הזמן החוב של המבוטח קטן, הרי שסכום הביטוח קטן אף הוא.
ביטוח "הכנסה למשפחה" - במקרה של מות המבוטח, ישולם סכום הביטוח למוטבים על בסיס של תשלומים קבועים למשך תקופה מסוימת, ולא באופן חד פעמי.

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל