נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
פוליסות חדשות מ 2004

פוליסות  חדשות  החל מ-  2004

בפוליסות החדשות קיימת הפרדה ברורה של חלקי הפרמיה למרכיב החיסכון, למרכיב הריסק ולמרכיב ההוצאות, כך שהמבוטח יכול לדעת בדיוק איזה חלק מהפרמיה הולך לכל אחד ממרכיבים אלו.
בפוליסות חדשות, תנאי הפוליסה מאפשרים למבוטח לשנות את העדפותיו בנוגע להפקדות עתידיות לעניין אופן קבלת החיסכון - אם באמצעות תשלומים חודשיים (קצבה) ואם באמצעות תשלום חד פעמי (הון). העברת הפקדות עתידיות מתכנית אחת לשנייה שומרת על ותק המבוטח באשר להוצאות ולקנסות המשיכה.

דמי ניהול בפוליסות חדשות החל משנת 2004
דמי ניהול בפוליסות החדשות נחלקים לדמי ניהול מפרמיה ולדמי ניהול מחיסכון מצטבר.
בתכניות אלו הותרו לחברות הביטוח לגבות דמי ניהול מחיסכון עד ל-1% בשנה או לגבות דמי ניהול מחיסכון בשיעור גבוה יותר שאישר המפקח אך לא יותר מ-2% לשנה. באשר לדמי ניהול מפרמיה בפוליסה נקבע השיעור המקסימלי של דמי הניהול שייגבו כאשר אושרו שלושת המודלים שלהלן:
מודל קבוע - עד 11% דמי ניהול מפרמיה ו-עד 1% מהחיסכון המצטבר בשנה.

מודל יורד - שיעור התחלתי של 13% מהפרמיה היורד במשך 12 שנה כאשר הממוצע הרב שנתי הוא של 11% מפרמיה. דמי הניהול מהחיסכון במסלול זה הם 1%.

מודל גמיש - שיעור דמי ניהול ופרמיה באופן הבא:
טבלה: (מודל גמיש) דמי ניהול מהפרמיה דמי ניהול מהצבירה
0%2%
2%1.90%
3%1.80%
4%1.70%
5%1.60%
6%1.50%
7%1.40%
8%1.30%
9%1.20%
10%1.10%
11%1%

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל