נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
ערכי סילוק

ערכי סילוק

בפוליסה מסוג מעורב, כאשר המבוטח מפסיק את התשלום השוטף לפוליסה, נצבר לו סכום הנקרא "ערך מסולק", זהו סכום ביטוח מוקטן למקרה מוות.
למשל, אם הערך המסולק הינו 20,000 ₪, המשמעות הינה כי במקרה מות המבוטח, יהיו זכאים המוטבים לקבל מחברת הביטוח סכום זה. לחילופין, ניתן לפדות את הפוליסה ולקבל את ערך הפדיון, אשר נמוך יותר מהערך המסולק

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל