לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
קנס משיכה

קנס משיכה

קנס, המוטל על הכספים שנצברו בתכנית הביטוח, בגין משיכה מוקדמת של הכספים.

בתכניות החדשות:
שכירים- קנסות משיכה אחידים בכל המקרים (עזיבת עבודה או מעבר בין קופות ללא עזיבת עבודה). משיעור של 15% עד לשיעור של 0% בתום 5 שנים.

עצמאים- כמו שכירים.

פרט- משיעור של 25% עד לשיעור של 0% בתום שבע שנים.

בתכניות הישנות מסוג עדיף:
שכירים-
א. קנס רגיל שלא במקרה של עזיבת עבודה - מ 50% עד ל 0% בתום 5 שנים.
ב. קנס מיוחד במקרה של עזיבת עבודה מ 15% יורד ל 0% בתום 5 שנים.

עצמאים קנס המתחיל מ 50% ויורד ל 0% בתום 5 שנים.

פרט - כמו עצמאים.

בתכניות החדשות, בעת הקפאת הפוליסה (סילוק), קנס המשיכה קטן ב 1% על כל שנה בה הייתה הפוליסה מוקפאת. להלן טבלה לדוגמה של קנסות משיכה (באחוזים) של תכנית ביטוח לשכירים (לצורך המחשה בלבד).

שנים -

חודשי
תשלום0123456789101112131415+
01-דצמבר1514131211109876543210
13-241211109876543210000
36-259876543210000000
48-376543210000000000
60-493210000000000000

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל