לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
קופת ביטוח

קופת ביטוח

קופת ביטוח הינה קופת גמל המתנהלת על ידי מבטח.

ישנם מספר סוגים של קופות ביטוח המאושרות ככאלה על פי תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד- 1964 (תקנה 42).
קופת ביטוח לפיצויים או קופת ביטוח מרכזית לפיצויים.

קופת ביטוח לתגמולים לשכירים

קופת ביטוח לקצבה לשכירים

קופת ביטוח לתגמולים או לקצבה לעצמאים

קופת ביטוח לתגמולים וקופת ביטוח לפיצויים לשכירים (במסגרת תכנית ביטוח)

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל