לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
התאמת כיסויים ביטוחיים


לקוחות יקרים לפניכם דוגמאות לנושאים שונים העולים לדיון ובדיקה בעת ניתוח ביטוח וייעוץ פנסיוני :

התאמת כיסויים ביטוחיים הנתונים לשיקול לקוח
בעת בחירת  סוג תוכנית ביטוח מנהלים/פנסיה/כיסוי ביטוחי, רבים ומגוונים:

א. שיקולים ביטוחיים הכוללים:
סכום ביטוח למקרה פטירה, חו"ח ואובדן כושר עבודה, לרבות שחרור מתשלום פרמיה וכמו כן, עלויות ריסק אטרקטיביות.

ב. שיקולי מיסוי:
    1. תכנון אופן קבלת הכספים בגיל הזכאות
    2. שיקולי מיסוי בקרות אירוע של נכות ופיצוי א.כ.ע
    3. הלקוח מקבל פנסיה שוטפת
        הגדלת הפנסיה תגרור מיסוי עודף בגיל הזכאות לפיכך מעוניין בתוכנית מסוג הון
        (פורש צה"ל).
  
ג. שיקולים לבחירה בתוכנית קצבה בלבד/הון/שילוב/קצבה בקרן פנסיה. 

ד. נימוקים לבחירת גוף מבטח:
עלויות המוצר (דמי ניהול, שיעור הוצאות וקנסות משיכה):
- הטבות ותנאים ייחודיים
- יציבות היצרן
- כיסויים ביטוחים נלווים
- עוצמת הארגון אצל היצרן
- ניסיון טיפול בתביעות
- שרות היצרן למנהל ההסדר וממנו לצרכן
- תשואה
- ריכוז תיק לקוח
 
ה. שיקולים מטעמי חוק:
עמידה בהוראות החוק בנושא מעסיק ואחריות כנושא משרה.
צווי הרחבה
הסכמים קיבוציים
הוראות החוק
תקנות שונות
 
חברת "פורשור" מאפשרת קבלת חוות דעת אובייקטיבית
בשילוב יועצים מקצועיים בכל התחומים הנ"ל.

                                     התחילו עתה להרוויח ובגדול !

 
התהליך אינו מסובך כלל , לחיצה על אחת מהאפשרויות המתאימה לכם ...ומתחילים !

כל הבדיקות מבוצעות ע"י מומחים בעלי רשיונות ייעוץ בתחום התמחותם ללא זיקה לחברות ביטוח וגופים פנסיוניים (וברור ללא קבלת הטבות ועמלות מהם !)

          לתרשימי זרימה והסברים נוספים להדפסה לחץ כאן

             רוצים להכיר אותנו,     רוצים ייעוץ בנושא בריאות או סיעוד ,     רוצים להתחיל ייעוץ כולל
   
                                  לפרטים נוספים נא לחץ -
כאן

    

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל