לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
חוק הפרדת הייעוץ מהשיווק

 

סוף סוף- חוק הפרדת ייעוץ שיווק בביטוח

 

 

 

 מהו חוק הפרדת ייעוץ שיווק בביטוח?

 החוק מדבר על ייעוץ לפרט!

 אין חובה על ייעוץ למעביד וזאת עקב המגמה (והנחיות החוק) לזכות הבחירה של העובד.

 וייעוץ למעסיק או מטעמו ללא חתימת חוזה ייעוץ פנסיוני בין היועץ לעובד לא נחשב ייעוץ פנסיוני כלשונו בחוק

 כמו כן כוונת החוק לעודד ייעוץ מתמשך עפ"י סעיף 12 לחוק הרפורמה בשוק ההון.

 החוק כולל את הצורות השונות של החיסכון הפנסיוני:

 

 קופות גמל הוניות וקצבתיות קרנות פנסיה פוליסות קצבה והון
 כולל פוליסות ריסק - אובדן כושר עבודה קרנות השתלמות וכל מוצר נוסף שייקבע ע"י שר האוצר

 

 מהו סעיף 12 לחוק הרפורמה בשוק ההון?

 סעיף זה קובע את כללי התאמת הייעוץ והשיווק לצרכי הלקוח. עפ"י סעיף זה,

 על בעל רישיון של יועץ פנסיוני  להתאים את הייעוץ לצרכיו של כל לקוח ולקוח, ולבחור את הפתרון המתאים לו ביותר.
 ההתאמה תתבצע על פי המידע שיתברר על הלקוח בעקבות תשאול מעמיק שלו, על מצבו הפיננסי הכלכלי והמשפחתי,

 רצונותיו ויכולותיו, כמו גם כל מידע רלוונטי אחר שיסכים הלקוח לספק.

 ללא השפעת המעביד, ללא זיקה למעביד או לארגון עובדים וללא זיקה לגופים הפנסיונים-ביטוחיים.

 

 מהו עיקרו של חוק ההפרדה בין ייעוץ לשיווק ביטוחים?

 עפ"י החוק נקבעה הפרדה חד-משמעית בין סוכן לבין יועץ כדלקמן:

 

 הסוכן·אינו רשאי לפרסם עצמו בכל דרך כיועץ או להשתמש בכל דרך במילה "ייעוץ" ונגזרותיה

 (כולל על כרטיס הביקור שלו) ·מספק את המוצרים של החברה שמטעמה הוא פועל

* חייב לגלות ללקוח שאינו יועץ (כולל בשלט בולט וגדול במשרדיו ובאופן בולט בעמוד האינטרנט שלו)

* חייב ליידע את הלקוח בדבר החברות עימן הוא עובד,

  את טיב הזיקה שלו אליהן, עמלותיו ודבר העדפתו לגופים אלה ·חייב לקיים את הוראות סעיף 14 לחוק

 

היועץ·עוסק במתן ייעוץ אובייקטיבי כשאין לנותן הייעוץ זיקה אליו·

 חייב להכיר את כל החברות ואת כל המוצרים הקיימים בענף·רשאי לפרסם את היותו יועץ  ללא ניגוד אינטרסים

 ו·חייב לקיים את הוראות סעיף 14 לחוק

 מהו סעיף 14 לחוק?
 סעיף זה קובע את חובת ההנמקה בכתב: סעיף זה מחייב הן את הסוכן ואת היועץ בהעברת מסמך בכתב המפרט את
 ההמלצות שניתנו ללקוח והמנמק אותן.

 האם סוכן ביטוח יכול להיות גם יועץ?
 בשום אופן – לא!

 מי אינו יכול להיות יועץ?
·סוכן פנסיוני, סוכן ביטוח ··ממשווק השקעות·ארגון מעבידים·מי שנישלט ע"י הנ"ל ·מי שאחד מהנ"ל מחזיק בו
 מ- 10% ומעלה.

האם יועץ יכול להיות סוכן?
יועץ אינו יכול להיות סוכן.

האם לבנקים מותר לייעץ?
 

 לבנקים ניתנה האפשרות לייעוץ מוגבל תוך איסור התקשרות עם מעביד, איסור התקשרות עם ועד עובדים,
 אפשרות לייעוץ בסניפים בלבד, ואיסור בעלות בתאגיד ייעוץ.
 אך הם גם מקבלים עמלות הפצה מהגופים עליהם הם ממליצים !

 

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל