נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
אודות ייעוץ פנסיוני

 

ייעוץ פנסיוני – מה הוא ?  היועץ הפנסיוני – מי הוא ?

להלן עיקרי  החוק העוסק בהפרדה בין  ייעוץ פנסיוני לבין שיווק פנסיוני:

"ייעוץ פנסיוני"- מתן ייעוץ פנסיוני ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו..."

"יועץ פנסיוני"- בעל רישיון יועץ פנסיוני שניתן לו לפי סעיף 5"

 

"בעל רישיון יתאים ייעוץ פנסיוני...שהוא נותן ללקוח לצרכיו של כל לקוח,
ויבחר את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי,
המתאימים ביותר ללקוח, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החיסכון שלו
באמצעות מוצר פנסיוני, את מצבו הכספי דרך כלל, את החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לעינין, ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגביהם; בחירת סוג המוצר הפנסיוני, המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי המתאימים ביותר ללקוח, תיעשה בהתאם למפורט להלן: 

חברת פורשור היחידה ברישיון האוצר המבטיחה בכתב נטרול הפסד של מאות אלפי שקלים תשלומי יתר לחברות ביטוח וגופים פנסיוניים..

"לקוח"- יחיד שייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני הניתן לו נוגעים לחסכון,
 שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית עצמאי או כמבוטח..

"לא יעסוק אדם בייעוץ פנסיוני, אלא אם כן הוא
בעל רישיון יועץ פנסיוני,ובהתאם לתנאי הרישיון." -  
לחובות, איסורים והגבלות לענין עיסוק בייעוץ פנסיוני נא לחץ כאן !

 

הגבלות ואיסורים בנוגע לייעוץ פנסיוני

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל