לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
הכלים שלנו
                                                                    

מערכת תומכת החלטה ניתוח ביטוח וייעוץ פנסיוני - פורשור מומחים

מערכת תומכת החלטה ניתוח ביטוח וייעוץ פנסיוני - פורשור מומחים פותחה ע"י מומחי החברה לצורך קליטת ועיבוד נתונים המשמשים להכנת סקר חוות דעת ייעוץ פנסיוני המוגשים בפורמט ממוחשב הנובע ממערכת ממוחשבת תמוכת החלטה פרי פיתוח חברת פורשור מומחים, כך הדוח ערוך הן עפ"י הקריטריונים שנקבעו בחוק (שפורסם באפריל 2008) ומעבר לכך, כולל את כל הנחות היסוד, מצבים בריאותיים וכלכליים, פרמטרי עבודה, נתונים עיבודים השוואות ונימוקים הן ב"שפת סוכנים" והן בשפה מובנת ללקוח ליישום ההמלצות.

למערכת מאות מסכי עבודה המוצגים ליועץ בזמן אמת כבר בעת הראיון עם הלקוח, כך נמנעת אפשרות שפרט חשוב לא יכלל בשיקולים שילקחו בחשבון בעת סיכום ההמלצות.
מפאת חוסר מקום בחרנו להציג רק מספר מצומצם של מסכים בעמוד זה.

דוגמת סקר ממוחשב

סקר חוות דעת בדיקת תשלומי בטוח משפחתי, אישי וייעוץ פנסיוני
מוגשים בפורמט ממוחשב הנובע למערכת ממוחשבת תומכת החלטה
פרי פיתוח חברת פורשור מומחים, כך הדוח ערוך הן עפ"י הקריטריונים
שנקבעו בחוק (שפורסם באפריל 2008) ומעבר לכך,
כולל את כל הנחות היסוד, מצבים בריאותיים וכלכליים, פרמטרי עבודה,
נתונים עיבודים השוואות ונימוקים הן ב"שפת סוכנים"
והן בשפה מובנת ללקוח ליישום ההמלצות.
חוות הדעת כוללת מכתבי הנחיות ערוכים למסירה !

הדוגמא מצורפת בקובץ מצורף בתחתית העמוד ,

נועדה להמחשה בלבד ושובשו בה הנתונים והוסרו דפים בהם סריקות והנחיות של כלל המכשירים בגוף חוות דעת מושלמת כך שתוכלו לצפות בעיקרי הדוח .
סקר בנושא מצוצמם (כגון בריאות סיעוד) קטן מעט בהיקפו אך דומה במתכונתו!

חדש בישראל ניתוח ביטוח

אופטימלית - מערכות תומכות החלטה בייעוץ פנסיוני וייעוץ ביטוח פורשור מומחים

מערכת ממוחשבת פרי יצירתו של רו"ח משבנק צביקה

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל