נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
דוגמת סקר ממוחשב
סקר חוות דעת בדיקת תשלומי בטוח משפחתי, אישי וייעוץ פנסיוני
מוגשים בפורמט ממוחשב הנובע למערכת ממוחשבת תומכת החלטה
פרי פיתוח חברת פורשור מומחים, כך הדוח ערוך הן עפ"י הקריטריונים
שנקבעו בחוק (שפורסם באפריל 2008) ומעבר לכך,
כולל את כל הנחות היסוד, מצבים בריאותיים וכלכליים, פרמטרי עבודה,
נתונים עיבודים השוואות ונימוקים הן ב"שפת סוכנים"
והן בשפה מובנת ללקוח ליישום ההמלצות.
חוות הדעת כוללת מכתבי הנחיות ערוכים למסירה !

הדוגמא מצורפת בקובץ מצורף בתחתית העמוד ,

נועדה להמחשה בלבד ושובשו בה הנתונים והוסרו דפים בהם סריקות והנחיות של כלל המכשירים בגוף חוות דעת מושלמת כך שתוכלו לצפות בעיקרי הדוח .
סקר בנושא מצוצמם (כגון בריאות סיעוד) קטן מעט בהיקפו אך דומה במתכונתו!


 

   

  דוגמת חוות דעת להורדה

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל