ביטוחי מחלות קשות

 

בדיקת תשלומים מיותרים וכפילויות.

 

 

לאחר שביצעתם את ריכוז השקפותיכם וניתוח צרכים תוכלו לסכם עבורכם את היקפי הביטוח הדרושים לכם:

 

וביניהם:

 

א.כ.ע אובדן כושר עבודה של
הדס ישראל
צרכי משפחה 18,000 18,000
מניב ונוספות ותמיכה 0 0
יתרת נכסים נזילים בניכוי התחייבויות -3,465 -3,084
שכר ב/ז ושכר כגמלאי 11,000 8,100
סה"כ מקורות  7,535 5,016
חוסר /עודף  -10,465 -12,984
מעוגל לפי 500 0 0

ביטוח חיים ושארים

 

  פטירה של
  ישראלה שני בני הזוג ישראל
לתקופה עם ילדים ללא ילדים החל מפרישה עם ילדים ללא ילדים החל מפרישה
צרכי משפחה 15,300 14,350 11,880 18,000 15,300 14,350 11,880
מניב ונוספות ותמיכה 0 0 0 0 0 0 0
ביטוח לאמי אלמן/נה 1,400 0 0 1,400 1,400 700
ביטוח לאמי יתום/מה 1,900     2,583 1,900 יתרת נכסים נזילים בניכוי התחיבויות
הכנסה נצחית 0 0 0 0 0 0
נכסים נזילים בניכוי התחיבויות -2,184 -2,184 -2,184 -2,184 -2,184 -2,184 -2,184
שכר ב/ז 11,000 11,000   8,100 8,100  
קצבה מערכי פדיון 515 515 3,184 2,112 770 770 2,211
פנסית זקנה      1,500     1,500
ב.עכא/משכנתא 0 0   0 0 0  
קצבה מעתודת דיור מוגן     0       0
סה"כ מקורות  12,631 9,331 2,500 2,511 9,986 8,086 2,227
חוסר /עודף  -2,669 -5,019 -9,380 -15,489 -5,314 -6,264 -9,653
מעוגל לפי 500 -2,500 -5,000 -9,500 -15,500 -5,500 -6,500 -9,500

סיעוד    
סיעוד  
ישראלה שני בני הזוג ישראל ילד
לתקופה לפני פרישה אחרי פרישה לפני פרישה אחרי פרישה עד גיל 21
צורך 31,000 28,500 44,000 31,000 28,500 36,325
מניב ונוספות ותמיכה ללא דיבידנד 0   0 0   0
קצבת "עתודות עודפות" 0   0 0    
שכר ב/ז ושכר כגמלאי 11,000     8,100   35,500
קצבת נכות 2,081   4,162 2,081   2,081
קצבת זקנה צפויה נטו   17,007     17,007  
סה"כ מקורות  13,081 17,007 4,162 10,181 17,007 37,581
חוסר /עודף  -17,919 -11,493 -39,838 -20,819 -11,493 0
מעוגל לפי 500 -18,000 -11,500 -20,000 -21,000 -11,500 0

 

פרישה
  פרישה לבד פרישה יחד
הדס אבשלום
צרכי משפח' 11,880 11,880 18,000
מניב ונוספות ותמיכה ללא דיבידנד 0 0 0
פנסית זקנה  1,502 1,502 2,257
סה"כ מקורות  1,502 1,502 2,257
חוסר /עודף  -10,378 -10,378 -15,743
מעוגל לפי 500 -10,500 -10,500 -15,500

 

 

סיכום כיסויים ביטוחיים קיימים במשפחה
21
עתה תוכלו לרכז הן הטבלה המרכזת את מגוון הכיסויים הביטוחים הקיימים עבור כל אחד מבני המשפחה.
בעוד שבחלק מהכיסויים קיים סכום ביטוח המופיע בטבלה, בשאר הכיסויים אין משמעות לסכום הכיסוי אלא לעצם הימצאות הכיסוי. במקרים אלה תופיע ספרה בודדת. בעוד שמשמעות הסיפרה 1 הינה כי קיים הכיסוי, משמעות סיפרה גבוהה יותר (כגון 2) הינה כפילות בטוחית מיותרת.
ישראלה ישראל ירדן איתי מאי 0 0
סה"כ מוות 389,288 1,125,913  *  לא כולל מוות מתאונה.
מוות מתאונה 0 0
נכות כללית 0 0
נכ` מתאונה 0 0 0 0 0 0 0
א.כ.ע פנסיה 2,359 0
א כ ע 4,122 13,524 אשר מתוכם (א.כ.ע מורחב, מקצועי או פרנצ'יזה) :
א.כ.ע מורחב 4,122 13,524
א.כ.ע מקצועי 4,122 13,524
א.כ.ע פרנצ'יזה 0 13,524
השת ניתוח שאינו 1 1 1 1 1 1 0 0
ניתוחים פ בארץ 1 1 1 1 1 1 0 0
נתוחים  חו"ל 1 1 1 1 1 1 0 0
תרופות 1 1 1 1 1 1 0 0
תרופות מורחב 1 0 0 0 0 0 0 0
אמבולטורי 1 1 1 1 1 1 0 0
אלטרנטיבי 1 0 0 0 0 0 0 0
כתבי ש. 1 0 0 0 0 0 0 0
סיעוד פיצ 8,107 8,107 7,995 0 0 0 0
סיעוד שפ 0 0 0 0 0 0 0
מחלות קשות 0 0 0 0 0 0 0
חווד מומחה 1 1 1 1 1 1 0 0
פיצוי ימי אשפוז 0 0 0 0 0 0 0
הרחבת תאונות 1 0 0 0 0 0 0 0
תאונות א. 1 0 0 0 0 0 0 0

 

 

וכתוצאה מכך נוכל לסכם את העודף והחוסר במגונים

 

 

סיכום עודף / חוסר כיסויים ביטוחים משפחתי
להלן טבלה המרכזת את הפערים הקיימים בין רמת הכיסויים הרצויה לבין זו הקיימת בפועל.
המספר המופיע בכל שדה מייצג את הכיסוי הרצוי בניכוי הכיסוי הקיים בפועל. משמעות הדבר היא כי מספר חיובי מייצג צורך ביטוחי ואילו מספר שלילי מייצג עודף ביטוחי.
ישראלה ישראל ירדן איתי מאי 0 0
מוות * 720,712 695,087  *  לא כולל מוות מתאונה.
0 60,712 35,087  במידה ואינכם מעוניינים בתשלום כיסוי ביטוחי לשלם ביטול התחיבויות כספיות בנוסף למשכנתא. 
מוות מתאונה 340,000 0
נכות כללית 0 0
נכ` מתאונה 0 0 0 0 0 0 0
א כ ע -6,481 -13,524 אשר מתוכם (א.כ.ע מורחב, מקצועי או פרנצ'יזה) :
א.כ.ע מורחב -4,122 -13,524
א.כ.ע מקצועי -4,122 -13,524
א.כ.ע פרנצ'יזה 0 -13,524
השת ניתוח שאינו 1 0 0 0 0 0 1 1
ניתוחים פ בארץ 1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0
נתוחים  חו"ל 1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0
תרופות 1 0 0 0 0 0 1 1
תרופות מורחב 1 0 0 0 0 0 0 0
אמבולטורי 1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0
אלטרנטיבי 1 0 0 0 0 0 0 0
כתבי ש. 1 0 0 0 0 0 0 0
סיעוד פיצ 11,893 12,893 5 8,000 8,000 8,000 8,000
סיעוד שפ 0 0 0 0 0 0 0
מחלות קשות 0 0 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
חווד מומחה 1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0
פיצוי ימי אשפוז 0 0 0 0 0 0 0
הרחבת תאונות 1 0 0 0 0 0 0 0
תאונות א. 1 0 0
שונות -  0 0 0 0 0 0 0
מקרא :
עודף ביטוחי 

חוסר ביטוחי

 

 

נכון, המלאכה מרובה, אך הרווח בצידה

 

 

 

 

 

 

 

להמשך דרך עמוד מרכז כל אחד יכול!

 

 

 

 

 

         1-700-700-913 

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל